08. Vlissingse Bode

20 juni 2018

08. Vlissingse Bode 20 juni 2018


Expositie in Muzeeum over redder Frans Naerebout

De stripfiguur Frans Naerebout. ILLUSTRATIE ARTHUR SCHEIJDE Foto: Arthur Scheijde

VLISSINGEN - In het Muzeeum in Vlissingen opent volgende week zaterdag (30 juni) een tentoonstelling over Frans Naerebout.

DOOR EUGÈNE DE KOK

De naam van de expositie is ‘Frans Naerebout, loods en mensenredder’. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat hij stierf. De Vlissinger redde in 1779 met zijn broer 87 van de ruim 1900 opvarenden van het VOC-schip De Woestduyn. Het enige bekende schilderij van het schip is tijdens de tentoonstelling te zien in het Muzeeum, net als bijzondere documenten met het handschrift van de mensenredder wiens standbeeld al jaren op de boulevard staat. Bezoekers zien ook zijn levensverhaal in woord en beeld. Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet met een strip over Naerebout als beloning. De strip, een animatiefilm die ook is te zien en enkele visuals van Naerebout zijn gemaakt door illustrator Arthur Scheijde.[l]

Nieuw Hotel Britannia bijna weer een stap dichterbij

Aanvraag omgevingsvergunning is bijna volledig

VLISSINGEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen wacht nog op twee aanvullingen op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Hotel Britannia.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Zodra deze er zijn en de aanvraag volledig is organiseert de gemeente Vlissingen een inloopbijeenkomst. Het gat op de Boulevard Evertsen, waar ooit het vermaarde Hotel Britannia stond, lijkt na vele jaren dan eindelijk te worden ingevuld. Ontwikkelaar AVV Beheer heeft in april een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. In de afgelopen jaren zijn er tal van procedures gevoerd, rechtszaken geweest en plannen gemaakt voor de kavel. Daaruit is een aantal kaders, bijvoorbeeld over het volume van het hotel, en meerdere vrijstellingen naar voren gekomen. Zolang mensen daarmee rekening houden, kunnen ze nog bezwaar maken. Volgens wethouder John de Jonge kunnen die bezwaren alleen gaan over de wind- en schaduwwerking. "En dan ook nog eens binnen bepaalde kaders." AVV Beheer gaat het hotel van zo'n 170 eenheden met een restaurant en een fitness- en wellnessruimte niet zelf exploiteren. Er zijn daarover goede contacten met een bedrijf. Het ontwerp moet ze nog naar buiten brengen. Twee jaar geleden is er al wel een tekening geweest, maar AVV Beheer heeft deze laten aanpassen. Het nieuwe hotel is iets hoger dan het vorige, volgens de Jonge, die het al heeft gezien.[l]

Van Dis spreekt Leo Hannewijk

VLISSINGEN - Leo Hannewijk wordt tijdens Film by the Sea geïnterviewd door Adriaan van Dis. De 20e editie is zijn laatste, zo heeft Hannewijk gezegd. In een aflevering van Nazomergasten kijkt hij aan de hand van filmfragmenten terug. “Hoogtepunten, dieptepunten, anekdotes en ‘things you always wanted to know but were afraid to ask’”, zegt Hannewijk. Hij maakt dan ook bekend wat hij na september gaat doen. Na afloop van het gesprek vertoont Hannewijk zijn favoriete film. Welke? Dat maakt hij nog niet bekend.[l]

Donkereweg knapt op

RITTHEM - Het gaat de goede kant op aan de Donkereweg in Ritthem. “We zijn bezig het gebied gestaag een ander aanzicht te geven”, zegt wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen. Het volkstuintjescomplex werd omschreven als het Fort Oranje van Vlissingen. De gemeente heeft eigenaren en huurders aangeschreven. “Mensen die niet reageren gaan we nog dwingender aanschrijven, maar we zijn tevreden.” Mensen die er illegaal wonen moeten weg, maar Vlissingen kiest voor de geleidelijke weg.[l]

Reconstructie Ravesteijnpleijn

VLISSINGEN - Van de 178 woningen op het Ravesetijnplein in Vlissingen blijven er tussen de 125 en 127 over. Dat zegt wethouder Sem Stroosnijder van de gemeente Vlissingen. L’escaut geeft het gebied een metamorfose. De bewoners verhuizen momenteel in rap tempo naar andere woningen. “We passen op dat het niet verrommeld, nu er steeds minder mensen wonen, maar hoe eerder iedereen weg is, hoe lieber. Dan kunnen ze beginnen.” Hoewel er minder woningen komen moet het aanzicht van het Ravesteijnplein hetzelfde blijven.[l]

Proosten op een geslaagde stadspicknick

Foto: Annet Eekman

VLISSINGEN - Alleen maar vrolijke gezichten op de Oude Markt zaterdag. Een deel van het plein in het hart van Vlissingen was omgetoverd tot een picknickplaats. Mensen konden hun eigen eten en drankjes meenemen, maar er ook voor kiezen om een picknickmand te laten maken door ondernemers op en rondom de Oude Markt. Afgaande op de belangstelling zal er zeker een vervolg komen op het initiatief.[l] FOTO ANNET EEKMAN

Foto: Ruben Oreel

Deze man gaat
altijd met plezier
naar zijn kantoor

Foto: Britta Janssen

Wat staat er in het
Vlissingse
coalitieakkoord?

Coalitie wil twee extra boa's voor meer toezicht

Vlissingse gemeenteraad beslist donderdag over coalitieakkoord

De coalitiepartijen willen een plan voor stadspromotie opstellen. FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN / RUBEN OREEL Foto: RUBEN OREEL

VLISSINGEN - De Vlissingse coalitiepartijen presenteerden donderdag hun coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hierin staat onder meer dat er om Vlissingen leefbaar te houden niet verder bezuinigd kan worden. De gemeenteraad besluit donderdag (21 juni) over het document.

DOOR BRITTA JANSSEN


De coalitie - Partij Souburg-Ritthem (PSR), Lokale Partij Vlissingen (LPV), 50PLUS Vlissingen, GroenLinks (GL) en Socialistische Partij (SP) - legde de raad een akkoord op hoofdlijnen voor, omdat ze de doelen in samenspraak wil invullen. Een rode draad in het akkoord is namelijk dat de gemeente meer vooraf wil communiceren met onder meer de inwoners en hen ook beter wil betrekken bij planvorming. “Dat is in lijn met de nieuwe Omgevingswet”, licht formateur Albert Vader (PSR) namens de coalitie toe. Tot maandag konden raadsleden reageren op het akkoord. Zo nodig past de coalitie het akkoord nog aan.

Bezuinigen

De coalitie wil 'problematische schulden voorkomen en oplossen'. Vlissingen staat als Artikel 12-gemeente onder financieel toezicht. Om Vlissingen leefbaar te houden acht de coalitie verder bezuinigen echter onmogelijk. “Er is een ondergrens, want we zijn al tot op het bot en zelfs in het bot gegaan. Dat is ook onze boodschap aan de Artikel 12-inspecteur.” Bijvoorbeeld de ambtelijke organisatie verder verkleinen staat volgens Vader haaks op de ontwikkelingen. Zo wordt er veel gebouwd en ondernemers moeten snel worden geholpen met hun plannen, anders kiezen ze wellicht voor een andere gemeente om zich te vestigen, stelt Vader. De coalitie wil het armoedebeleid niet verder versoberen. Wat sociale voorzieningen betreft zorgt de gemeente 'voor een vangnet, maar niet voor een hangmat'.

Niet verder bezuinigen betekent niet dat het leed geleden is, want de gevolgen van de al genomen maatregelen werken nog door. “Bijvoorbeeld bij verenigingen en met subsidieverlening gaan mensen de bezuinigingen de komende jaren nog echt merken.”

Nollebos

Waar de coalitievorming met het grote aantal partijen lang duurde, was het akkoord snel opgesteld, vindt Vader. Moeilijke dossiers waren er volgens hem niet. “Ook over het Nollebos werden we het eenvoudig eens.” De coalitie wil voor het Nollebos en Westduinpark een plan maken in overleg met inwoners en belanghebbenden.

Boa’s

De coalitie gaat voor twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) om toezicht te houden. Dat aantal stijgt dan van acht naar tien. “De extra boa’s zijn nodig vanwege de roep om handhaving vanuit de samenleving.” Nu zet de burgemeester de boa’s vraaggericht in. “Als er bijvoorbeeld onrust is in de Aagje Dekenstraat, gaan ze daarheen. Het vraaggericht werken blijft, maar wij willen dat boa’s ook wijkgericht werken, dan worden ze een bekend aanspreekpunt voor de inwoners.” Hun zichtbaardere aanwezigheid in de wijk moet ook preventief werken.

In het akkoord wordt voorgesteld de Spuikom te herijken. “We bepalen samen wat we met dat gebied willen. Moet het blijven zoals het is, met het groen en de parkeerplaatsen, of gaan we herinrichten? Er zijn ondernemers met ideeën, al is het nu relatief stil.”

Hoewel Vlissingen de hand op de knip moet houden, zijn er ook dromen, zoals de Karolingische Burg verfraaien, de armoedeval terugdringen en de entree van de parkeergarage aan de Spuistraat verbeteren. Voor sommige wensen kan de komende vier jaar slechts een lobby worden gestart, erkent Vader, maar met crowdfunding of burgerparticipatie is bijvoorbeeld de Karolingische Burg wel te verbeteren. “Een doorsteek richting het Oranjeplein maakt de burg al zichtbaarder.”

Als het akkoord donderdag wordt vastgesteld, volgt de installatie van de wethouders. De beoogd wethouders zijn Albert Vader (PSR), John de Jonge (LPV) en de parttime-wethouders Rens Reijnierse (50 PLUS), Els Verhage (GL) en Sem Stroosnijder (SP). [l]

'Dit boek is als een goede curry: intens'

Fotograaf Jacques Plouvier presenteert fotoboek over mooie mensen uit 'rafelige' landen

De cover van het boek 'Face to Face'. Foto: Privébezit

VLISSINGEN – Het tweede boek van de Vlissingse fotograaf Jacques Plouvier is vorige week gepresenteerd. Met 250 foto’s en begeleidende tekstjes vertelt Plouvier over zijn reizen door India, China en Vietnam.

DOOR MARIELJA TEN BRUGGENCATE

Jacques Plouvier (70) heeft van zes reizen een fotoboek gemaakt. Hij is naar India, China en Vietnam geweest. “Ik ga graag naar landen waar het rafelig is”, zegt hij.

Jacques Plouvier aan het fotograferen op een marktje in het Chinese Yunnan. Foto: privébezit

Armoede
In de Chinese provincie Yunnan trok de Vlissinger de bergen in om de bevolking te fotograferen. “Hoe hoger je in de bergen komt, hoe groter de armoede. De mensen daar lopen vaak nog in klederdracht.”

Curry
Face to Face is een fotoboek dat de kracht van mensen laat zien. Het is geen boek om op een willekeurige plek open te slaan, want de volgorde is belangrijk voor het verhaal. Plouvier schreef kleine tekstjes om het verhaal te ondersteunen. “In dit boek staat de mens meer centraal dan in mijn vorige boek. Het is intenser, zoals een curry die ingekookt veel complexere smaken bevat dan wanneer die niet is ingekookt.”


'Een kerkje lacht

niet terug'

Plouvier vindt het interessanter om mensen te fotograferen dan natuur en gebouwen. “Een kerkje lacht niet terug. Mensen zijn vaak aardig. Ze leven hun leventje, werken hard en zijn vaak erg gastvrij.”

Varkensslacht

Een reis door India, Vietnam of China maak je niet zomaar. Plouvier houdt van een goede voorbereiding. “Ik wil me tijdens de reis niet moeten bezighouden met waar ik die nacht zal slapen. Dat leidt me af van het fotograferen.”


'Voor mij is

de cirkel rond'

De voorbereiding belet het avontuur allerminst. Plouvier beleefde verrassende avonturen, zoals een varkensslacht, een ‘misverstand’ met de lokale politie en verschillende bruiloften.

Contacten

Maar de contacten zijn voor Plouvier het belangrijkste. “Ik ben zelfs op één van mijn reizen een oude bekende tegengekomen, iemand die ik op een eerdere reis al had ontmoet. We mochten gelijk weer bij hem komen eten. Het was leuk om elkaar weer te treffen.”

Uitgesteld

De laatste trip bracht Jacques Plouvier naar het zuiden van India. “De reis is een onvergetelijke ervaring, want hij was twee jaar daarvoor al uitgesteld omdat ik blaaskanker kreeg.” Na een zware operatie en een verblijf in het Kanker Instituut van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam besloot de Vlissinger iets terug te doen voor de uroloog, staf en het verplegend personeel dat hem heeft bijgestaan. “Ik heb mijn blaaskanker-ervaring in een intiem verslag opgeschreven. Dat is terug te vinden achterin het boek. Ik vind dat dat erbij hoort, want mijn gezondheid is ook van invloed geweest.”

Cirkel
Medio oktober opent het ‘Oncologisch Patiënten Centrum’ in Rotterdam. De foto’s van Plouvier komen daar aan de wanden te hangen. Ook zijn boek Face to Face daar straks te vinden. “Voor mij is de cirkel rond. Ik ben dankbaar dat ik dit heb kunnen doen.”

Meer informatie

Face to Face is te koop in boekhandel ’t Spui in Vlissingen en bij de fotograaf zelf, via het e-mailadres jplouvier@zeelandnet.nl.
In de Vlissingse boekwinkel heeft Plouvier zijn tweede boek ook gepresenteerd. 'Bijna iedereen in Vlissingen en omstreken kent Jacques Plouvier, van de mooie schoenenwinkels vroeger en ook als fotograaf', aldus 't Spui. 'Wie de foto's bekijkt, komt tot het besef dat we allemaal mensen zijn waar dan ook op aarde.' [l]

'Heb altijd fototoestel bij de hand'

VLISSINGEN - Helge Prinsen portretteert in de rubriek 'Ik ben Vlissingen' elke week een van haar stadsgenoten in slechts 980 tekens, precies zeven tweets. Met haar portretten wil ze bekende en minder bekende Vlissingers in de schijnwerpers zetten en zo een mooi beeld van de stad schetsen waar zij is geboren en getogen.

Robbert-Jan Hanemaaijer. FOTO RUBEN OREEL Foto: Ruben Oreel

DOOR HELGE PRINSEN

Robbert-Jan Hanemaaijer (59). Getrouwd, twee kinderen. Geboren in Rotterdam. Woont vanaf z’n zevende jaar in Vlissingen. Directeur Media58 aan de boulevard.

“Iedere dag ga ik met plezier naar mijn kantoor. Het water is iedere dag anders. Qua kleur, stroming en scheepvaart. Heb altijd een fototoestel bij de hand.”

“Mooie schepen. Zeehonden. Krijsende meeuwen. Zelfs een keer een hert. En vanuit het geopende raam hoor je de strandgeluiden en de spelende kinderen.”

“Weet je wat ik jammer vind? Dat er geen autoveerboot naar Breskens meer is. Als je nu die halfgare gammele bakken ziet. Om de haverklap kapot. Een blamage.”

“En wat denk je dan van die blokkendozen bij de Fonteyne. Zo ondoordacht allemaal. Of die keien die overal neergegooid worden. Ik erger me er kapot aan.”

“De Scheldekraan? Breek me de bek niet open. De wethouder heeft nu zwart-op-wit gezet dat hij eind van dit jaar weer overeind staat. We houden hem eraan.”

“Maar Vlissingen is een heerlijke plek om te wonen. Iedere zondag zeil ik hier voorbij. Zomer en winter. Dat zou ik nooit willen missen. Vlissingen zit in me.”

De miniportretten van Helge Prinsen zijn ook te lezen op haar website www.helgeprinsen.nl en op haar Twitter-account: @helgeprinsen.[l]

We moeten geduld hebben

Ik schrijf deze zinnen terwijl Marokko speelt tegen Iran op het wereldkampioenschap voetbal. Het is geen goede wedstrijd, zegt de commentator. “Slordig, onnodig”, zijn woorden die ik hem hoor herhalen.

Gek genoeg baal ik tijdens zo'n duel des te meer dat Nederland er niet bij is in Rusland. Hoe beroerder het voetbal, hoe meer je vindt dat Nederland best had kunnen meedoen. Wereldkampioen zouden we niet zijn geworden, maar ik mis de spanning die je voelt als jouw land een wedstrijd speelt. En de gezelligheid. Alleen verstokte sporthaters weten niet hoe leuk het is om in de zomermaanden met vrienden (en een biertje) naar een WK-potje te kijken.

Ik troost me met de gedachte dat het verdriet vele malen groter is in Italië. Ook de Azzuri zijn er niet bij, voor het eerst sinds 1958. Het verdriet van alle Oranjefans valt in het niet bij dat van één Italiaan. Sinds het verlies tegen Zweden vorig jaar lopen ze stuk voor stuk met een van tranen doorweekte zakdoek rond. Ik troost me tevens met de gedachte dat ik niet ben geboren in Liechtenstein, Andorra of Luxemburg of op Tonga, momenteel de nummer laatst op de FIFA-ranglijst en net als de Europese voetbaldwergen, nu en in de verre toekomst kansloos voor WK-deelname. Dan zou ik nog liever ter wereld zijn gekomen in één van de twee laagst genoteerde landen in 2003: Montserrat of Bhutan. Over die twee werd in 2003 namelijk de mooie documentaire ’The other final’ gemaakt. Voor wie deze niet kent, kijk hem op een voetballoze dag.

Bovendien troost ik me in de wetenschap dat ik niet woon in één van de 31 landen die geen wereldkampioen worden. De teleurstelling van een vroege (of late) uitschakeling voel ik dit keer niet. De meeste troost (en vooral hoop) haal ik uit al die grote landen die in het verleden ook een kampioenschap hebben gemist. Frankrijk is het mooiste voorbeeld. Les Bleus misten de mondiale titelstrijd in 1994 op een haar na. Een Bulgaar maakte in blessuretijd van het laatste kwalificatieduel met een onwaarschijnlijke goal een einde aan de Franse droom. Iets meer dan vier jaar later stond Zinedine Zidane met de beker in handen. “De beste wereldkampioen ooit”, kopten de kranten toen. We moeten dus gewoon geduld hebben.[l]

Wil Albertz neemt waar in Polderhuis

Tentoonstelling in het Polderhuis en 't Hoge Licht

Foto: Wil Albertz

WESTKAPELLE - Vanaf volgende week vrijdag tot en met 3 november exposeert de Duitse fotograaf Wil Albertz in het Polderhuis en vuurtoren 't Hoge Licht in Westkapelle. 'De zee geeft, het licht schijnt … Wil Albertz neemt waar', heeft de tentoonstelling. Albertz komt uit Mönchengladbach, maar komt al tientallen jaren naar de Zeeuwse kust. Zo ontstond zijn fascinatie voor het maritieme, voor alles wat met de zee te maken heeft. De laatste jaren trekt hij elk voorjaar en in de herfst naar Walcheren. Hier zijn de foto's gemaakt. In het museumcafé zijn kleurrijke foto's te zien van touwen, kettingen, draden en netten. In vuurtoren 't Hoge Licht foto's van de reflecties van het licht.[l] FOTO'S WIL ALBERTZ

Woordzoeker

De oplossing van de puzzel van vorige week was: meldkamer [l]

Van harte welkom op de Week van Hoop

VLISSINGEN - In de week van 17 t/m 23 juni organiseert De Hoop voor de tweede keer een ‘Week van Hoop’. Met sprekers zoals Hans Maat, Danny Dane en Hanneke van Dam. Meer informatie staat op weekvanhoop.nl.

De hele week wordt er van alles georganiseerd bij De Hoop, de christelijke ggz-instelling voor mensen met een verslaving of psychische problemen. De week begint op zondag met een Lofprijs special waarbij we samen God loven. Op woensdag 20 juni kunnen bezoekers seminars volgen op locaties in Dordrecht, Veenendaal en Vlissingen. Deskundigen uit de zorg gaan in op verschillende thema’s, zoals “Praten met je Puber” en “Verslaving in een gezin”.

De donderdag reserveren we voor de dames. Dan wordt er een Ladiesnight gehouden. Tijd om lekker te shoppen, samen wat te eten en te drinken, maar ook om te luisteren naar Hanneke van Dam. Zij werkte jarenlang onder dakloze en verslaafde mensen in Mongolië, een roeping die ze zelf nog wel het minst verwacht had.

Op zaterdag 23 juni is het tijd voor de open dag. Vanaf 13:00 uur is iedereen van harte welkom op het terrein van De Hoop. Van 14:00 tot 15:00 uur is er een kort gezamenlijk programma. We zingen samen tot eer van God. Daarna luisteren we naar een getuigenis van een cliënt en naar spreker Hans Maat. Hij is oprichter van de band Sela en de directeur van het Evangelisch Werkverband.

Verder is er een gezellige markt met producten die door De Hoop of ten bate van De Hoop worden gemaakt. Ook is er dit jaar een foodcourt. Hier maakt een barista een heerlijk (gratis) kopje koffie voor de bezoekers. Voor de kinderen is er gratis popcorn en limonade. Er zullen daarnaast smoothies en poffertjes worden verkocht.

Het is mogelijk om een rondleiding te volgen, om sommige plekken van Dorp De Hoop gedetailleerder te bekijken en verder kennis te maken met medewerkers en cliënten. Kinderen kunnen terecht bij het springkussen en kunnen zich laten schinken. Er wordt ook een dikke banden race gehouden. Afwisseling genoeg dus!

Aan het eind van de dag komen de wielrenners van de sponsorfietstochten van Cycle for Hope binnen. Zij fietsen om het werk van De Hoop mede mogelijk te maken. Natuurlijk geven we hun een warm welkom! Wie meer wil weten over de Week van Hoop of zich voor verschillende onderdelen wil aanmelden, kan terecht op www.weekvanhoop.nl. [l]

Stadspicknick Oude Markt Vlissingen smaakt naar meer

Kleurrijke verbinding deelnemers Stadspicknick Oude Markt Vlissingen Hart in de Stad - J. Lucieer

VLISSINGEN - Op zaterdag 16 juni organiseerde ‘Hart in de Stad’ de eerste Stadspicknick op de Oude Markt in Vlissingen. Een activiteit van en voor burgers in het hart van de stad.

Ruim honderd Vlissingers en andere deelnemers namen plaats aan de lange picknicktafels. Mooi gedekte tafels, manden vol lekkere hapjes, verfrissende drankjes, muziek van troubadour Tivo Beunk en een voorzichtig zonnetje zorgden voor een gezellige en zomerse sfeer.

Het doel van de picknick was om inwoners uit Vlissingen op een ontspannen met elkaar te verbinden. Dat doe je natuurlijk niet door alleen maar met elkaar te eten. Placemats met historische foto’s van de Oude Markt riepen herinneringen op van Vlissingen in vroeger tijden. Er werd honderduit gesproken over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, de Watersnoodramp in 1953, verdwenen straatjes en winkels en bijzondere bewoners uit het centrum van Vlissingen.

De picknick werd afgesloten met een kleurrijke act van More Balls Than Most uit Amsterdam waarbij letterlijk iedereen met iedereen werd verbonden.

Hart in de Stad kijkt tevreden terug op de eerste editie. "Met deze stadspicknick wilden wij Vlissingers met elkaar in contact brengen en verhalen laten delen over het Vlissingen van toen en nu. Dat is gelukt. Veel Vlissingers zijn ondanks alles trots op hun stad. Er waren veel positieve reacties. We hebben de smaak te pakken. We gaan kritisch kijken wat we kunnen verbeteren om volgend jaar jong en oud aan te laten schuiven bij een nog betere en leukere tweede Stadspicknick in het hart van onze stad.” [l]

FC OWB kampioen Zomeravond Voetbal Competitie

FC OWB kampioen van de ZAV 2018. Annie Dijkstra

VLISSINGEN - De Zomeravond Voetbal Competitie zit er weer op, het weer deed zijn naam eer aan, wat een mooie zomerse avonden waren het om te voetballen.

De competitie was tot in de laatste week spannend, ging Meijer Montage weer met de beker naar huis of was FC OWB dit seizoen sterker? De boys van FC OWB waren niet van plan om te verliezen, zowel het toernooi als de competitie wonnen zij en gingen dus naar huis met de felbegeerde titel en prijs.

70 jaar
Volgend jaar bestaat de Zomer Avond Competitie 70 jaar. Wij kunnen nog teams erbij gebruiken (7 x 7 spelers op een half veld) en inschrijven kan vanaf nu al. Kijk op onze site voor meer informatie.Het bestuur wenst iedereen een sportief en gezellige zomer toe, en hopelijk tot volgend seizoen! https://www.zeelandnet.nl/communities/zav[l]

Pleintjesconcert Vlijt en Volharding

Albert John Vervorst dirigeert fanfare Vlijt en Volharding Erik Walraven

OOST-SOUBURG - Muziekvereniging Vlijt en Volharding uit Oost-Souburg geeft vrijdag 22 juni het tweede in een serie van 3 "Pleintjesconcerten". Het concert wordt gehouden in de Adriatische Zeestraat en begint om 19.00 uur.

Afwisselend spelen het Jeugdorkest en de Fanfare onder dirigent Albert John Vervorst en de samenspeelgroep onder leiding van Petra van Antwerpen.
In de sfeer van zomer en vrije tijd spelen de orkesten niet in uniform, maar in vrijetijdskleding.

Waar het accent in de HaFaBra-muziek (Harmonie-Fanfare-Brassband) steeds meer richting podiummuziek is verschoven wil de Souburgse vereniging met de Pleintjesconcerten in de verschillende wijken de band met het dorp behouden en zo mogelijk verstevigen. Na het weekend voor de amateurkunst (WAK) zijn de pleintjesconcerten een extra bijdrage van V&V in het kader van het landelijke evenement IkToon, dat erop gericht is de amateurkunst onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

Het pleintje in de Adriatische Zeestraat is in 2017 opnieuw ingericht en dankzij inspraak van de omwonenden is er naast parkeerruimte ook een ruim speelplein gecreëerd, dat voor deze gelegenheid als muziekpodium dient. [l]

Druk turnweekend voor vereniging van het jaar van Vlissingen

Een aantal medaillewinnaressen van de VTV Clubkampioenschappen Frans Boogaard

VLISSINGEN - Het afgelopen weekend was een zeer druk turnweekend voor de Vlissingse Turn Vereniging.

Allereerst hield de vereniging, die onlangs in de Rabo-bank verkiezing verkozen werd tot Vereniging van het Jaar 2018 van Vlissingen, de jaarlijkse Clubkampioenschappen voor jongens, meisjes, dames en heren. Per categorie turnden de VTV-leden hun oefeningen in de Vrijenhovenzaal, gadegeslagen door een heleboel ouders en ander publiek. Dit leverde op vrijdagavond voor de jongens en heren, en op zaterdag voor de kleuters en meisjes/dames de volgende kampioenen op:

Jongens NTS 20-1: Zion van de Geer

Jongens NTS 20-2: Sam van den Bout

Heren VTS-A: Joshua Cooper

Heren VTS-B: Tim de Kam

Kleuters I, meisjes: Rosalie Sebova

Kleuters II: Armada Moerland

VB-selectie, Pré-Instap I: Nouk Hoogwerf

VB-selectie Pré-Instap II: Mara Eckhardt

Pré-Instap I: Amy Sturm

Pré-Instap II: Evi Reiger

Instap: Fleur van Klooster

Pupil I: Fleur v.d. Plasse

B-selectie: Jaeda Engeldal

Pupil II: Jasmijn van Noort

Jeugd I en II: Vicky Sebova

Dames jr.: Aurora Scorea

Dames sr.: Rachel Mannee

A-selectie: Jimena Blommaert

Intussen werd er ook in het land geturnd in diverse wedstrijden. In Zevenbergen werd de Districtsfinale Divisie 4 en 5 voor meisjes geturnd. Dit was de tweede wedstrijd, vorige week bij het eerste Districtskampioenschap leverden Jimena Blommaert en Lynde Hoogwerf een topprestatie door respectievelijk op de eerste en de tweede plaats te eindigen, Jimena in de categorie instap D 2 en Lynde bij de pupillen 1 D 2. In Zevenbergen wisten de VTV-ers in een zeer sterk bezette wedstrijd geen podiumplaatse te halen.

Dat lukte wel in Tilburg, waar Turning Point de Toestelkampioenschappen voor Heren organiseerde. Hier presteerden de mannen van de VTV Jongensselectie prima: Kaylan van den Bos haalde zilver op vloer en Sander Torbijn zilver op hoog rekstok en brons op vloer.

Voor de volledige uitslagen en een heleboel foto’s zie de website van VTV: www.vtv-vlissingen.nl. [l]

Visserijdag Neeltje Jans

VROUWENPOLDER - Zaterdag 23 juni open dag van 10.00-16.00 uur.

Demonstraties
visnetten maken. Garnalen pellen. Visrokerij Modelkotters. Pulsvisserij (Elektrische visserij). Zelf ervaren wat de vis voelt.

Rondvaart Mosselkotter
met onze mosselkotter varen langs de hangcultuurmosselen (volg komende tijd onze facebookpagina).

Mosselen
onbeperkt Mosselen eten voor € 14,95. Presentatie Mosselvisserij.

Haringkarretje
Mals gesneden haring.

Voor de kinderen
Stormbaan vissersboot. Springkussen. Schminken.

Proef Zeeland        
Faelweg 1, 4354 RB Vrouwenpolder, (Stormvloedkering) [l]

Foto: ANNET EEKMAN

Battle of the Beach op het badstrand

VLISSINGEN - Deze flinke berg op het Vlissingse badstrand bood dinsdag wel even wat weerstand tegen het opkomende water. De makers namen deel aan de zandkastelenwedstrijd 'Battle of the beach' van waterschap Scheldestromen. Het schap organiseert dit evenement om kinderen bewust te maken van de kracht van water. Ruim driehonderd kinderen streden dinsdag tegen elkaar en het water. Binnen een afgezet vak hadden de 32 teams, bij opkomend water, een uur de tijd om een zo sterk mogelijk zandkasteel te bouwen. Het fort dat het langst bleef staan en bestand was tegen de golven, won de trofee. Als voorbereiding op de battle kregen de kinderen een gastles in de klas met uitleg over de kracht van het water en de bescherming van het land tegen water. [l] FOTO ANNET EEKMAN

Foto: Annet Eekman

Sjezen blijven een mooie aanblik

RITTHEM - In Ritthem vond zaterdag een wedstrijd sjezen rijden plaats.

De deelnemers aan deze wedstrijden besteden altijd veel aandacht aan hun presentatie. Met zorg versieren ze paard en wagen en ze dragen met trots hun klederdracht. Daardoor blijft het genieten om naar het sjezen rijden te kijken.[l] FOTO ANNET EEKMAN

Korte berichten

Korte berichten

VLISSINGEN
Rondje Zeeland van ZJO: laatste concert in Vlissingen: Op 23 juni om 14.30 uur vindt het laatste concert van het Rondje Zeeland van het Zeeuws Jeugdorkest plaats in de Jacobskerk in Vlissingen. Het ZJO bestaat uit drie orkesten: het Jong ZJO, het ZJO en het Zeeuws Studentenorkest. Deze drie orkesten nemen alle deel aan dit concert. Het programma bevat o.a. Jong ZJO: bekende canons; ZJO: Haydn en Elgar; Zeeuws Studentenorkest: Pablo de Sarasate, solist Rolf de Vries.
Presentatie Jeugdorkesten: Alle leerlingen- en jeugdorkesten van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen presenteren zich zondagmiddag 24 juni op de Oude Markt in Vlissingen. Tussen 15.00 en 17.00 uur spelen het Leerlingenorkest, de blokfluitgroep, de samenspelgroep en de Jeugd-Deltaband. Het concert wordt gehouden voor het Spoetnik theater, Oude Markt 41 in Vlissingen. De toegang is vrij. Als de weergoden Ons Genoegen niet gunstig gezind zijn wordt gebruik gemaakt van de theaterzaal van De Spoetnik.
Rondleidingen in buitenplaats Ter Hooge: IVN Walcheren organiseert ook dit jaar weer een aantal excursies door landgoed Ter Hooge rondom verschillende thema's. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. De excursies starten op de parkeerplaats op de Breeweg ter hoogte van kaasboerderij Pitteperk. Het programma is als volgt: Donderdag 21 juni, vertrek 19.30 uur, thema: langste dag.

Benefietavond: In de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen houdt Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon woensdag 4 juli vanaf 19.30 uur een avond met muziek, zang en dans. Er is muziek van onder meer Vandro Louhenapessy, Margie Sipahelut, Herry Alfons, Frans Pattirajawane en de Amboina Tradidional Dance. De opbrengst van de kaartverkoop zet de stichting in voor medische operaties op Ambon. Kijk voor kaarten op www.vlissingen-ambon.nl.

WEST-SOUBURG
Open Repetitie Zeeuws Byzantijns Koor:
Donderdag 28 juni houdt van ZBK Srétenije een open repetitie. De repetities van dit koor kenmerken zich door enthousiasme en liefde voor de muziek. Nieuwe koorleden kunnen rekenen op hulp en ondersteuning bij het verwerven van tekstuele en muzikale vaardigheden. Werk mee aan de verjonging van het koor, 7 nieuwe leden gingen er al voor. Op zoek naar een nieuwe muzikale uitdaging? Kom sfeer proeven, beleef de indrukwekkende Slavische kerk- en volksmuziek van binnenuit. Je bent welkom in de Adventkerk, Kerklaan 19 te West-Souburg. De aanvang is half acht. [l]

Middelkamp knalt op NK jeugd wielrennen.

Megan Arens Nederlands Kampioen Meisjes 11 jaar. Arens

VLISSINGEN - Zondag 17 juni stond in het teken van het Nederlands kampioenschap jeugd wielrennen in Steenbergen. Met 14 deelnemers waren de Zeeuwse jeugdrenners van Middelkamp goed vertegenwoordigt. Voor vele een wedstrijd waar zij al lang naar toe hadden geleefd en supertrots zijn dat ze zich geplaatst hebben.

Een bijzondere wedstrijd ook, waarbij de hartslag van de ouders soms hoger oploopt dan die van hun kinderen die met hoge snelheid over het parcours denderden. De eersten die mochten strijden waren Senna Remijn en Renzo Moretti bij de jongens in cat. 5. De eerste ronden reden Senna en Renzo voorin en bepaalden het tempo van de groep van 50 renners. In de laatste ronden ging het tempo omhoog en was het dringen geblazen in de smalle straten. Senna wist naar een 4e plek te sprinten, Renzo was iets teruggezakt en kwam op een 24e plek binnen. In cat. 6 stonden 65 renners aan de start en reden Firn Arens en Mees de Vos naar een 21e en 30e plaats. Bij de meiden in cat. 6 stond er een sterke Rosita Reinhout aan de start. In haar laatste NK als jeugdrenster wist zij een 7e plaats in de wacht te slepen. In de middag werd er op een korter parcours gereden. Fleur Paaimans reed daar haar allereerste NK bij de meisjes van 8 jaar in cat. 1. Zonder zich te laten afleiden door de cameramotor die haar rode vlechten haarscherp in beeld probeerde te krijgen, knalde zij naar een 9e plaats. Bij de jongens in cat. 2 een gedreven Sven Wisse die zich vanaf de start in de kopgroep nestelde. Hij wist een 7e plaats te behalen. Bij de meisjes in cat. 2 nog een debutante, Senna Klaasse reed een super goede wedstrijd en kwam als 8e over de finish. Bij de jongens in cat. 3 vertrok Maike Tazelaar als uittredend Nederlands kampioen vanaf de eerste startrij. Een aantal ronden bleef hij aan kop en voorin het peloton. Sam Mullaert moest alle zeilen bijzetten om deze groep te kunnen volgen. In de laatste ronde had Sam zich inmiddels voorin gemeld en in een klein kopgroepje van 5 renners draaiden ze de laatste bocht in, Maike werd 4e en Sam 5e.

Nederlands Kampioene
Bij de meisjes in cat. 3 stond Megan Arens aan de start, vanaf de 5e rij wist ze zich al in de 3e ronde aan kop te zetten en demarreerde. Daarna volgde een indrukwekkende solo, terwijl de regen het parcours glad maakte, hield zij het hoofd koel en kwam met een grote voorsprong als nieuwe Nederlands kampioene over de finish.

Valpartijen
De laatste Middelkamp renners van de dag waren de jongens van cat. 4. Nick Wisse, Teun Paaimans en Dennis Polfliet stonden in een veld van 49 renners aan de start. De regen had het parcours glad gemaakt en dus was het oppassen geblazen. Deze wedstrijd werd ontsierd door aan aantal valpartijen die ervoor zorgden dat Nick Wisse de aansluiting met de kopgroep verloor. Ook Dennis Polfliet kwam met de natte klinkers in aanraking nadat hij net de aansluiting met de 2e groep had gemaakt. Hij toonde karakter en klom terug op zijn fiets. Teun Paaimans had verschillende valpartijen kunnen ontwijken en wist zich na een mindere start naar een knappe 16e plaats te rijden. Nick werd 13e en Dennis 42e.

Acht renners in top tien
Het was een bijzondere dag waarbij iedere renner trots mag zijn op zijn of haar prestatie. Elke eerste 10 per categorie mochten op het podium, onder de klanken van het Wilhelmus, zijn of haar prijs in ontvangst nemen. Met 8 renners in de top 10 en een Nederlands Kampioene kunnen de jeugd renners terugkijken op een geslaagd NK.[l]

KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG
Geref. Gemeente in Nederland

Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten om 9.30 en 18.00 uur.
Christelijke Gereformeerde Kerk
Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Zondag 24 juni: 9.30u dhr. P. Riemens, Arnemuiden; 16.30u ds. J.G. Schenau, Goes
GKv Kruiskerk
Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 24 juni: 9.30u A.S. de Vries; 16.30u G.F.Overweg-Axel
Gereformeerde Gemeente
Ter Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30u, 14.00u, 18.30u.
Gereformeerde Gemeente
Zuiderkerk, Schoutstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30 en 16.00u.
Waalse Herv. Gem. (Eglise Wallonne)
Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u. Zondag 24 juni: 10.45u Mr. Eric Deheunynck. Organist Albert Clement.
Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland)
Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Zondag 24 juni: 10.00u ds. Ineke de Feijter, Middelburg
Wijkgemeente de Ontmoeting
Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 24 juni: 9.00u en 10.45u ds.B.J.P. de Bruin; 18.30u ds.M.W. Westerink, Langerak.
Nieuwe Kerkgemeente
Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Middelburg. Eredienst op zondag 9.30u. Stiltecentrum donderdag t/m zaterdag 12.00 tot 14.00u. Hofpleinkerk, Hofplein 13, Middelburg, Eredienst op zondag 9.30u. Nieuwe Kerk, Onder en Toren 1, Middelburg. Eredienst op zondag 10.00u. Simpelhuis, Simpelhuisstraat 12. Iedere zondag, 19.00u Vesper. Zondag 24 juni: Hoeksteen 9.30u ds. Chris Bakker Viering Heilig Avondmaal; Hofpleinkerk 9.30u ds. Jacobine Scholte de Jong m.m.v. Jolien Siebum (harp) Viering Heilig Avondmaal Jeugdkerk; Nieuwe Kerk 10.00u ds. Johan Beijer Viering Heilig Avondmaal Jeugdkerk
Baptistengemeente De Fontein
Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Zondag 24 juni: 10.00u Ds. J. van der Zeeuw
Volle Evangelie Gemeente Sion
In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u.
Joodse Gemeente Zeeland
Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099.
Doopsgezinde Gemeente Walcheren
L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw.
Christengemeenschap Gem. Zeeland
Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Diensten vinden plaats op de zaterdagochtenden om de veertien dagen. Zie aankondiging aan kerkgebouw.
Jehovah's Getuigen Gem. Middelburg-Centrum
Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u.
Jehovah's Getuigen Gem. Middelburg-Reyershove
Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u.
Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat
'Geredja Bethlehem', Rijnstraat 40, Middelburg.
City Alive Church
Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Tel. 06-50455693. info@cityalive.nl
Pinkstergemeente
Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.30u.
Rooms Katholieke Kerk
H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, 's woensdags om 19.00u.
Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u.
Leger des Heils Korps Walcheren
't Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw.
Volle Evangelie Gemeente WCM
Worship Center Middelburg. U bent van harte welkom in onze wekelijkse samenkomsten op zondagen, aanvang 14.00u. Adres: gebouw van Het Leger des Heils, Het Zwin 1, 4335 XT, Middelburg.
Oud-Katholiek Zeeland

KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN
Hersteld Hervormde Kerk
Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 24 juni: 10.00u en 17.00u Ds. P.D. van den Boogaard, Ederveen.
Geref. Gem. in Nederland
Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u.
Gereformeerde Kerk
Kerklaan 4, Arnemuiden. Zondag 24 juni: 9.30u ds. W.F. v.d. Woestijne, Arnemuiden; 19.00u ds. W.F. v.d. Woestijne
Hervormde Gemeente
Markt 10, Arnemuiden. Zondag 24 juni: 10.00u Ds. P. van der Kraan (voorbereiding Heilig Avondmaal); 16.30u Kand. G.R. Mauritz, Cillaarshoek

KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND
Protestantse Gemeente
Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein. Zondag 24 juni: 10.00u Nieuwland, Bijzondere dienst.

KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE
Protestantse Gemeente
Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Zondag 24 juni: 9.30u da. J. van Baardewijk, Duiven (Maaltijd van de Heer)

KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS
Gereformeerde Kerk
Noordweg 372, Sint Laurens. Zondag 24 juni: 10.00u Gezinsdienst met Arja Boogaard
Hervormde Gemeente
Van Cittersstraat 69, Sint Laurens. Dorpskerk. Zondag 24 juni: 10.00u Mevr.Ds. L. de Kam uit Oostkapelle.

KERKELIJK LEVEN VEERE
Protestantse Gemeente Veere
Kapellestraat 27, Veere. Zondag 24 juni: 10.00u ds. A. ten Kate, Bergen op Zoom

KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE
Vrije Evangelische Gem. Maranatha
Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u.
Gereformeerde Gemeente
Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u.
Protestantse Gemeente Westkapelle
Moria, Markt 67, Westkapelle. Zondag 24 juni: 9.30u ds. A.G. Los

KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE
Gereformeerde Gemeente
Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u.
Protestantse Gemeente
Dorpsplein 4, Aagtekerke. Zondag 24 juni: 10.00u Dhr. R. Fluit uit Vrouwenpolder

KERKELIJK LEVEN MELISKERKE
Gereformeerde Gemeente

Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u).

KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE
Gereformeerde Gemeente
Noordweg 34, Oostkapelle, 0118-592223. Erediensten op zondag zie: saronkerk.nl
Protestantse Gemeente
Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 24 juni: 10.00u Ds. Ph.A. Beukenhorst. – Dorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Zondag 24 juni: 19.00u Oostkappel Zingt.

KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 24 juni: 9.30u J Almekinders, Vrouwenpolder; 14.30u ds P Niemeijer, Rijnsburg
Protestantse Gemeente
Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Zondag 24 juni: 10.00u Tienerdienst – afscheid kinderen KND

KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE
Prot. Gem. Biggekerke/Meliskerke
Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Zondag 24 juni: Dorpskerk Biggekerke 10.00u ds.N.J.Köther-Middelhoek Vlissingen, kindernevendienst, crèche, koffiedrinken.

KERKELIJK LEVEN GAPINGE
Protestantse Gemeente
Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 24 juni: 10.00u ds. G.J. Smit, Middelburg

KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE
Protestantse Gemeente
Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Zondag 24 juni: 9.30u ds. C.G. den Hertog.

KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE
Protestantse Gemeente
Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Zondag 24 juni: 10.00u Ds. P. van Oosten Johanneskerk

KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE
Protestantse Gemeente
Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande. Zondag 24 juni: 9.30u ds. N.van Doorn (Middelburg)

KERKELIJK LEVEN DOMBURG
Protestantse Kerk
Markt 8, Domburg.
St. Willibrordkapel
Badhuisweg 4, Domburg. Diensten zaterdag om 19.00 uur.

KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE
Protestantse Gemeente
Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Zondag 24 juni: Opstandingskerk, 10.00u ds F. van Slooten, slotzondag

KERKELIJK LEVEN VLISSINGEN
Het Apostolisch Genootschap
Rosenburglaan 310, Vlissingen. Eredienst op zondag: 09.30u.
Pinkstergemeente
Vrijdomweg 1, Vlissingen. Eredienst op zondag vanaf 15.00u. Tevens elke eerste dinsdag van de maand vanaf 19.00u.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Badhuisstraat 161, Vlissingen. Eredienst op zondag: Avondmaalsdienst 10.00-11.10u; Jeugdwerk 11.20-13.00u; Zondagsschool 11.20-12.00u; ZHV, Priesterschap, JM/JV 12.10-13.00u.
Zuidpoort Christen Gemeente
Samenkomsten zondagmorgen 10.30u. Go(o)d Times Centrum, Voltaweg 3, www.zuidpoort.nl
Jehovah's Getuigen, gem. Vlissingen
Koninkrijkszaal van Jehovah's getuigen, verlengde Bonedijkestraat 279. Doordeweekse vergadering: dinsdag 19.15u, woensdag 19.15u. Weekendvergadering: zaterdag 18.30u, zondag 10.00u.
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
Lannoystraat 2, Vlissingen. Zondag 24 juni: 9.30u ds.Seong; 16.30u ds.Harmanny
Gereformeerde gemeente
Marnixkerk, Marnixplein 41, Vlissingen, www.marnixkerk.nl. Zondag 24 juni: 9.30u leesdienst; 16.00u leesdienst.
Nieuw Apostolische Kerk
Westerbaan 20, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10.00u en op woensdag om 20.00u.
Volle Evangelie Gemeente Beréa
Gildeweg 29, Vlissingen. U bent van harte welkom in de samenkomst, elke zondag om 10.00u. www.bereavlissingen.nl
R.K. Onze Lieve Vrouwekerk
Bij stadhuis. H. Maria Parochie, Singel 106, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10u en op woensdag om 9u in de zijkapel aan de Brouwenaarstraat.
Volle Evangelie Gemeente Filadelfia
Dr. Stavermanstraat 61-63, Vlissingen. Eredienst: zondag 10.00u. Gebedsdienst: woensdag 19.00u. www.filadelfia-vlissingen.nl
Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'
Papegaaienburg 1 (winkelcentrum papagaaienburg) Vlissingen. U bent van harte welkom in de samenkomst, elke zondag om 10.00u.
Protestantse Gemeente Vlissingen
Zondag 24 juni: Seasunday, Sint Jacobskerk, 9.30u Ds. J.W. Steenbergen en Ds. Pascal Handschin, m.m.v. Scheldeloodsenkoor; Ter Reede, 19.00u Mevrouw W.J. Grootenboer en Leger des Heils, m.m.v. de Cantorij.

KERKELIJK LEVEN OOST-SOUBURG
Evangeliegemeente De Wijngaard
Kanaalstraat 8, Oost-Souburg. Samenkomsten om 10.00u, zie www.de-wijngaard.nl
Gereja Kristen Protestan Maluku
Stemerdinglaan 123a, Oost-Souburg. Zondag 24 juni: 10.00u ds. M. Winckler-Huliselan
Protestantse Gemeente Oost-Souburg
Zondag 24 juni: Open Haven 9.30u Taakgroep Eredienst; De Zoute Viever 19.00u Leger des Heils

KERKELIJK LEVEN WEST-SOUBURG
Leger des Heils Walcheren
Het Zwin 1 in Middelburg (naast de brandweerkazerne aan de Stromenweg). Diensten zondag 10.00u.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Adventkerk, Kerklaan 17-19, West-Souburg. Eredienst op zaterdag van 10.00-12.00u.

KERKELIJK LEVEN RITTHEM
Protestante Gemeente Ritthem
Adres kerk: Dorpstraat 1. Postadres: Dorpsstraat 9, Ritthem. Zondag 24 juni: 10.00u Nieuwland, Bijzondere dienst.

(Wijzigingen en/of aanvullingen via www.internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie).[l]

Behouden vaart

VLISSINGEN - U bent hierbij van harte uitgenodigd voor de voorstelling op 21 juni van de leerlingen klas B2f (klas 8) van de afdeling vrijeschool: "Behouden vaart" .

Er ligt een schip klaar in de haven van Vlissingen in het jaar 1860. Alles is gereed om uit te varen, alleen durft de bemanning niet aan boord. Zal het de reder lukken om uiteindelijk het anker te lichten? We volgen de avonturen van deze mensen en hun naasten in voor- en tegenspoed.

De 2e klas van de afdeling vrijeschool van CSW Bestevâer brengt op 21 juni deze voorstelling twee keer op de planken. Ze spelen en zingen in dit stuk, dat speciaal voor hen werd geschreven. Het ontwerp en de productie van de affiches en de decors is door de leerlingen zelf gemaakt.

Donderdag 21 juni om 11.00 uur en om 19.30 uur in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Reserveren kan via: marchal75@zonnet.nl. [l]