08. Vlissingse Bode

13 juni 2018

08. Vlissingse Bode 13 juni 2018


SGP wil bloemenveldjes voor insecten

Lilian Janse maakt zich zorgen over de teruggang van het aantal bijen en insecten. FOTO QUINVER TUINDE Foto: Quinver Tuinde

VLISSINGEN - De SGP in Vlissingen maakt zich sterk voor veldjes met wilde bloemen en planten in de gemeente waar insecten zich thuisvoelen.

DOOR EUGÈNE DE KOK

De partij vraagt aan het college van burgemeester en wethouders wat de mogelijkheden zijn. Fractievoorzitter Lilian Janse maakt zich zorgen over de berichten dat het aantal insecten sterk terugloopt. “Verontrustend”, noemt ze het in haar vragen. Ze denkt er met veldjes vol wilde bloemen, ter grootte van een tennisbaan, in alle wijken en kernen iets aan te kunnen doen. Ze vraagt of het college bereid is bepaalde locaties in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem aan te wijzen en deze daarna in te zaaien met wilde bloemen. Als er geen geld is, dan hoopt ze dat de gemeente natuur- en wijkverenigingen wil helpen om de veldjes te realiseren.[l]Cultuurwerf trekt stekker uit poppodium De Piek

Bestuur ziet geen toekomstperspectief meer voor Vlissings podium

Foto: Daphne Mol

VLISSINGEN - Het bericht zoemde al langer rond en donderdag maakte de Cultuurwerf het officieel bekend: ze stopt met haar programmering in poppodium De Piek in Vlissingen.


DOOR BRITTA JANSSEN


Het bestuur van de Cultuurwerf liet donderdag weten 'geen serieus toekomstperspectief' meer te zien voor het openhouden van een professioneel poppodium. 'Nu de gemeente Vlissingen ons reddingsplan terzijde heeft geschoven gaan we De Piek niet nog een jaar openhouden', schrijft het bestuur in een persbericht.

Einde
De Piek opende 45 jaar geleden haar deuren. In 2014 besloot de gemeenteraad van Vlissingen de subsidie aan het podium in vier jaar tijd af te bouwen tot nul euro. 'In de afgelopen jaren hebben we meerdere malen aangegeven dat dit het einde van De Piek betekent.' De Cultuurwerf overlegde met verschillende partijen over een oplossing. Afgelopen najaar liet ze op verzoek van het college van b&w van Vlissingen een businessplan maken voor het poppodium zonder structurele subsidie van de gemeente. 'De gemeente heeft dit plan tot onze grote teleurstelling afgewezen.'

De gemeente Vlissingen stelt nog tot 1 juli 2019 subsidie beschikbaar, maar de Cultuurwerf ziet er geen heil in om het podium nog een laatste jaar open te houden. De laatste activiteit die ze houdt in De Piek is 'Nachtstroom' tijdens Festival Onderstroom op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli. [l]

Ook Vlissingen heeft coalitie

VLISSINGEN - Als laatste gemeente in Zeeland heeft ook Vlissingen een nieuwe coalitie. De Partij Souburg-Ritthem (PSR), Lokale Partij Vlissingen (LPV), 50Plus, GroenLinks en SP hebben een akkoord. Ze presenteren het donderdag in de raad. Albert Vader van de PSR en John de Jonge van de LPV worden fulltime wethouder in het nieuwe college. Rens Reijnierse (50Plus), Els Verhage (GroenLinks) en Sem Stroosnijder (SP) krijgen ook een wethouderspost, maar dan voor 0,7 fte. Ze worden donderdag 21 juni geïnstalleerd.[l]

Cast en crew spektakelfilm bij première

Foto: Splendid Film

VLISSINGEN - Een deel van de cast en crew van de spektakelfilm ‘Redbad’ komt naar Cinecity in Vlissingen. Woensdag 27 juni zijn regisseur Roel Reiné, bekend van ‘Michiel de Ruyter’, en anderen bij de voorpremière om 19.45 uur. De film gaat over de door Gijs Naber gespeelde Redbad, een Friese strijder. Door toeval komt hij bij de Vikingen terecht. Reiné, Naber en actrice Loes Haverkort zijn er sowieso bij.[l] FOTO SPLENDID FILM

Bezichtiging van Thermphos

VLISSINGEN - De havens van Vlissingen en Terneuzen zetten de poorten volgend weekend open voor publiek. In Vlissingen is een excursie naar het voormalig Thermphos-terrein toegevoegd aan het programma. Vanaf het evenemententerrein bij Damen Shiprepair kunnen belangstellenden naar het veelbesproken terrein toe. Hier wordt uitleg gegeven over de sanering. Mensen kunnen ook naar Kloosterboer, Damen Shiprepair, Verbrugge Zeeland Terminal en Zeeland Refinery. Het programma staat op www.openhavendagzeeland.nl.[l]

Inloop over Broederband

De Broederband gezien vanuit de Singel. Foto: Scheldekwartier.nl

VLISSINGEN - Om omwonenden te informeren over de ontwikkeling van de Broederband in de nieuwe Scheldewijk in Vlissingen houdt de gemeente Vlissingen op 20 juni tussen 16.30 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst in Scheldehof (voormalige Zware Plaatwerkerij). De Broederband bestaat uit 21 eengezinswoningen en 33 appartementen, allemaal energiezuinig, in de middeldure huursector. Het bouwrijp maken van het terrein duurt naar verwachting van 1 juli tot 1 november. Daarna kan de woningbouw beginnen. [l]

Taizéviering in Sint Jacobskerk

VLISSINGEN - In de Sint Jacobskerk is er zondag weer een Taizéviering. Deze vieringen kenmerken zich door stilte, bijbellezing, muziek, gebed, maar alles in een sobere vorm. De bijeenkomsten zijn geïnspireerd op de vieringen zoals die plaatsvinden in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in het zuiden van Frankrijk, al jaren een inspiratiebron voor jong en oud. Marjo Schillings op zang en organist Jos Vogel werken mee. De viering begint om 19.00 uur. Hij duurt ongeveer drie kwartier. Iedereen is welkom.[l]

Foto: Annet Eekman

David is blij dat hij het werk van zijn moeder voortzet

Foto: Ruben Oreel

Niemand krijgt
Tanja Tienpond
Vlissingen uit

Overheden trekken ten strijde tegen leegstand

Startbijeenkomst in Theater de Mythe over detailhandel in 2030

Zijn evenementen (zoals Onderstroom) goed voor de binnensteden? FOTO RUBEN OREEL Foto: RUBEN OREEL

VLISSINGEN - De provincie, de vier grote gemeenten en de winkeliers trekken samen ten strijde tegen leegstand in de binnensteden. Maandag 25 juni wordt in Theater de Mythe in Goes een begin gemaakt met de bouw van een Zeeuws Retail Netwerk. Daarna volgen nog vier themabijeenkomsten. Doel is om kennis te vergaren en over te dragen.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Hoewel de economie de laatste maanden flink is aangetrokken hangt het spook van leegstand nog altijd boven de Zeeuwse binnensteden. De provincie en de gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen willen de centra aantrekkelijk houden, nu en in de toekomst. “De ontwikkelingen gaan momenteel zo snel dat je niet kunt zeggen hoe binnensteden er in 2030 uitzien, maar het is wel duidelijk dat mensen niet meer voor elke boodschapje naar de stad gaan”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. “Je moet kwaliteit bieden en van het winkelen een beleving maken.”

Koopstromen

Hoe je dat kunt doen, moet duidelijk worden tijdens een reeks bijeenkomsten voor ondernemers, die zijn georganiseerd door de provincie en gemeenten. Zij hebben ook afspraken gemaakt over een onderzoek naar koopstromen en kansrijke en kansarme winkelstraten. “De consument kiest voor succesvolle centra waar het gevarieerd en gezellig is”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een voorstel om meer dan een ton in alle acties te steken. “Er ontstaat een wereld van winnaars en verliezers.”

De wetenschappers analyseren onder meer de pintransacties, jaarcijfers van ondernemers en de leegstand. Aan de hand daarvan maken ze een overzicht van winkelgebieden waar het aantal vierkante meters kan verminderen. Uiteindelijk moet alles uitmonden in acties van de gemeenten om hun centra aantrekkelijk te houden. “Zij zitten er het dichtste op en moeten het initiatief nemen. Wij hebben als provincie meer een coördinerende rol”, zegt De Bat.

'Ik zie het in steeds meer steden terug'

“Vorig jaar hebben we een bijeenkomst voor de detailhandel georganiseerd en dan zie je dat de ondernemers geïnspireerd raken. Het gaat voor ze leven. Later zie je bepaalde zaken terugkeren in de binnensteden. We hadden bijvoorbeeld iemand die zei dat straten zich meer samen zouden moeten profileren. Of het ermee te maken heeft, weet ik niet, maar ik zie het wel in steeds meer steden terug.”

Onderwerpen

Maandag 25 juni is Harry Bijl van InRetail aanwezig in Theater de Mythe. Hij gaat in op het verkleinen van de kloof tussen nu en 2030. Na zijn betoog en een pauze volgt een brainstormsessie. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen.

Evenementen

Na deze startbijeenkomst zijn er nog vier themabijeenkomsten. “Over zaken waarmee iedereen te maken heeft.” Op 11 september gaat het in Studio A58 in Middelburg over ‘Wat wil de Vlaamse bezoeker en waarvoor komt de Vlaming?’ In het Scheldetheater in Terneuzen gaat op 16 oktober over ‘Zin en onzin van omnichanneling’. ‘De binnenstad als kraamkamer voor starters’ is het thema van de bijeenkomst in DOK41 in Vlissingen op 13 november. De reeks wordt 12 februari volgend jaar afgesloten in Theater de Mythe in Goes met de bijeenkomst ‘Evenementen, alleen goed voor de horeca?’

Zie voor meer informatie www.impulszeeland.nl.[l]

'Mooi om het werk van mijn moeder voort te zetten'

Zoon van overleden Jarien Sinke organiseert 10e editie van Trap ALS de wereld uit

David Sinke (rechts) met zijn vader en broers Adrian, Daniel en Hans (van links naar rechts). De gepensioneerde hulphond heet Cate. FOTO ANNET EEKMAN Foto: Annet Eekman

BIGGEKERKE - Dat ALS een vreselijke ziekte is, weet David Sinke als geen ander. Zijn moeder Jarien Sinke leed jaren aan een variant van deze spierziekte. Desondanks stond de Vlissingse jaren geleden aan de basis van ALS Zeeland, een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar de ziekte en deze bij een groot publiek bekend wil maken. David zet samen met zijn vader en broers haar werk voort.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Volgende week zaterdag (23 juni) organiseren zij de 10e editie van Trap ALS de wereld uit. Hoewel het niet altijd makkelijk is, vinden David Sinke, zijn broers en hun vader het niet meer dan logisch om met het werk van hun - in september vorig jaar overleden - moeder en echtgenote Jarien door te gaan. De Vlissingse leed aan progressieve spinale musculaire atrofie, een variant van ALS. Uiteindelijk overleed ze aan de gevolgen van kanker. Ondanks haar fysieke problemen en alle gevolgen daarvan begon de sterke Vlissingse ruim een decennium geleden met ALS Zeeland. Zij zette zich in de jaren daarna onvermoeibaar in om geld in te zamelen voor onderzoek en bekendheid te genereren voor ALS.

Trap ALS de wereld uit was één van de eerste evenementen van de Zeeuwse afdeling van ALS Nederland. David heeft met de voorbereiding van alle voorgaande edities geholpen. Hij hoopt volgende week zaterdag veel mensen te zien. De laatste jaren zat het qua weer niet erg mee. "Vorig jaar was het heel erg slecht. Toen hadden we maar zo'n 60 deelnemers." Dit keer hoopt hij op zon en in ieder geval meer dan 100 fietsers en wandelaars. Om het voor meer mensen aantrekkelijker te maken is een tocht van 110 kilometer toegevoegd. "We hoorden van verschillende mensen dat ze zo'n afstand misten. Hiermee mikken we ook op deelname van groepen wielrenners."

Isabel Provoost

De jubileumeditie krijgt extra glans door een optreden van zangeres Isabel Provoost. "Zij heeft een paar jaar geleden tijdens een concert met mijn moeder gesproken en wist dat nog. Ze zei heel snel 'ja' en komt met haar gitarist. Voor de start zingt ze een aantal nummers." David hoopt dat ook de Zeeuwse finaliste van The Voice of Holland 2017 extra mensen trekt. "Hoe meer, hoe beter", zegt hij. Hoewel de bekendheid van ALS is toegenomen wordt er bij lange nog niet zoveel geld ingezameld voor onderzoek dan bijvoorbeeld bij KWF. "In vergelijking daarmee zijn we heel klein." David wil zich blijven inzetten voor ALS Zeeland. "Aan de ene kant is het lastig, omdat mijn moeder nog maar kort geleden is overleden en dit haar kindje was. Aan de andere kant weet ik hoe hard het nodig is. Ik heb deze ziekte van dichtbij gemaakt. Ik doe dit ook voor mijn moeder. Het is mooi om haar werk voort te zetten."

Wie tijdens Trap ALS de wereld uit wil wandelen kan kiezen uit de afstanden 6, 12 en 16 kilometer. Deelnemers op de fiets kunnen een keuze maken uit tochten van 20, 50 en 110 kilometer kilometer. Startpunt van de 10e editie van Trap ALS de wereld uit is camping 't Schaepeweitje in Biggekerke. Nu al inschrijven voor de tocht kan via het e-mailadres: info@alszeeland.nl. Wie mee wil doen moet vervolgens minimaal tien euro overmaken op NL61 RABO 0168 8271 66 ten name van Stichting ALS Zeeland. Op de dag zelf is iedereen welkom vanaf 9.00 uur. Dan betaal je voor een kind 5 euro, voor een volwassene 10 euro en voor een gezin 25 euro. Meer: www.alszeeland.nl.[l]

Avond wandelgroep voor mantelzorgers

VLISSINGEN - Hou je van wandelen maar heb je overdag geen tijd? Op 19 juni start Manteling een Avond wandelgroep speciaal voor mantelzorgers.

Gezelligheid, spelenderwijs conditie opbouwen en mooie (wandel) plekjes ontdekken staan hierbij centraal. Tijdens drie verschillende wandelingen in de Gemeente Vlissingen, zie je Vlissingen eens van een andere kant. Al lopend bouw je je conditie op en heb je contact met andere mantelzorgers. Na afloop drinken we nog een kopje koffie of thee. Kun je degene die je verzorgd niet alleen achterlaten? Neem contact op met Manteling. Wij zoeken dan een vrijwilliger, zodat jij met een gerust hart kunt wandelen.
Dinsdagavond 19 juni, 26 juni en 10 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Aanmelden bij Manteling: 0118-553530 of info@mantelingwalcheren.nl ovv Avond wandelgroep. We houden je dan op de hoogte van de startplaats van elke wandeling.[l]

Leerlingen afdeling vrijeschool op de planken

VLISSINGEN - "Behouden vaart". Er ligt een schip klaar in de haven van Vlissingen in het jaar 1860. Alles is gereed om uit te varen, alleen durft de bemanning niet aan boord. Zal het de reder lukken om uiteindelijk het anker te lichten? We volgen de avonturen van deze mensen en hun naasten in voor- en tegenspoed.

De 2e klas van de afdeling vrijeschool van CSWBestevâer brengt op 21 juni deze voorstelling twee keer op de planken. Ze spelen en zingen in dit stuk, dat speciaal voor hen werd geschreven. Het ontwerp en de productie van de affiches en de decors is door de leerlingen zelf gemaakt. U bent van harte welkom!
Donderdag 21 juni, Arsenaal theater in Vlissingen, om 11.00u en 19.30u. Kassa is een uur voor aanvang geopend. Reserveren: marchal75@zonnet.nl. [l]

Vlijt en Volharding gaat de wijken

Eerste van drie 'Pleintjesconcerten' door Vlijt en Volharding

De samenspeelgroep onder leiding van Petra van Antwerpen. Peter Wisse

OOST-SOUBURG - Muziekvereniging Vlijt en Volharding uit Oost-Souburg geeft vrijdag 15 juni het eerste in een serie van drie 'Pleintjesconcerten'. Het concert wordt gehouden op of naast het grasveld in de Nagelenburgsingel/ Prins Bernhardstraat en begint om 19.00 uur.

Afwisselend spelen het Jeugdorkest en de Fanfare onder dirigent Albert John Vervorst en de samenspeelgroep onder leiding van Petra van Antwerpen. Bij dit eerste concert worden ook de leerlingen van groep 6 van basisschool Burcht Rietheim betrokken. Zij spelen een deel van het concert mee op de 'Boom Whackers', gestemde kunststof slagwerkinstrumenten. In de sfeer van zomer en vrije tijd spelen de orkesten niet in uniform, maar in vrijetijdskleding. Waar het accent in de HaFaBra-muziek (Harmonie-Fanfare-Brassband) steeds meer richting podiummuziek is verschoven wil de Souburgse vereniging met de Pleintjesconcerten in de verschillende wijken de band met het dorp behouden en zo mogelijk verstevigen. Na het weekend voor de amateurkunst (WAK) zijn de pleintjesconcerten een extra bijdrage van V&V in het kader van het landelijke evenement IkToon, dat erop gericht is de amateurkunst onder de aandacht van het grote publiek te brengen.
De overige Pleintjesconcerten zijn op vrijdag 22 juni om 19.00 in de Adriatische Zeestraat en op 6 juli om 18.30 op het Plein bij verenigingsgebouw 'de Blazer', Ritthemsestraat 45.[l]

De samenspeelgroep onder leiding van Petra van Antwerpen Foto: Peter Wisse

Broekzak

Ik vind het handig als mijn telefoon in mijn broekzak past. Ja. Wie niet, toch? Want waar moet ik hem anders laten? Als hij altijd in een tas zit, mis ik alle berichten. Als ik hem in mijn kontzak moet stoppen, wordt hij gegarandeerd gestolen. En ik wil al helemaal niet zo iemand zijn die zijn telefoon altijd in zijn hand heeft en hem overal waar hij aankomt meteen op tafel legt. Dus ik wil graag dat ik mijn telefoon gewoon in mijn broekzak kan stoppen. Maar toen ik die wens laatst vertelde aan de medewerker van een telefoonwinkel in de stad, keek hij me glazig aan. "Ehm. Ja. Ik geloof niet dat dat gaat lukken", was zijn boodschap. Ik keek om me heen. In de vitrines van de winkel stonden tientallen glinsterende en gloednieuwe telefoons opgesteld. Allemaal voorzien van de nieuwste technologieën. Gezichtsherkenning. Spraakherkenning. Fantastische camera's. Draadloos oplaadbaar. Prachtig design. En allemaal minstens twee keer zo groot als mijn gemiddelde broekzak.

Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat we mobiele telefoons hip vonden wanneer ze zo klein mogelijk waren. Ik heb thuis in een lade van mijn bureau nog tal van voorbeelden liggen. Laatst kwam ik ze tijdens het opruimen nog tegen. Mijn eerste mobieltje was zo'n Samsung klaptelefoon. Wat was ik apetrots op dat minuscule apparaat. Daarna kwam mijn extreem coole LG Shine schuiftelefoon. Die werd opgevolgd door een nog steeds redelijk kleine htc smartphone. Daarna kwam de al iets grotere iPhone 4. En op het moment dan mijn iPhone 5s. Die met flink proppen nét in mijn broekzak past. Maar over een paar weken is het gedaan met de pret. Dan komt hij er. Mijn nieuwe telefoon met een abonnement van 24 maanden. Een apparaat dat bij welgeteld 2 van mijn 13 broeken in een broekzak past. Dus dat wordt er constant mee in mijn hand lopen. Hem overal laten slingeren. Berichten en telefoontjes missen. Hem dan maar in mijn kontzak doen en leven met de angst dat hij gejat wordt. Of nog erger. Dat hij vanuit die kontzak in de wc valt. Tsja. Over twee jaar weer een nieuwe kans. Misschien dat de telefoonontwerpers tegen die tijd ook weer eens de lades van hun bureau's doorpluizen en hun oude mobieltjes tegenkomen en dan denken: dat was eigenlijk best hip, toch?[l]

'Een prachtig rondje met de hond'

VLISSINGEN - Helge Prinsen portretteert in de rubriek 'Ik ben Vlissingen' elke week een van haar stadsgenoten in slechts 980 tekens, precies zeven tweets. Met haar portretten wil ze bekende en minder bekende Vlissingers in de schijnwerpers zetten en zo een mooi beeld van de stad schetsen waar zij is geboren en getogen.

Foto: Ruben Oreel

DOOR HELGE PRINSEN

Tanja Tienpond (53). Gehuwd, één zoon. Opgegroeid in Vlissingen. Oud-speerwerpster. Richtte 13 jaar geleden, samen met haar ex, Fitness Fitaal op.

“Tegenwoordig ben ik met een vrouw getrouwd. Je moet in het leven je eigen weg volgen. Iedereen weet er nu van en alles gaat heel goed samen.”

“Ons clubhuis is een thuishonk voor veel mensen. Voor iedereen bedoeld. Meer dan 1500 leden. Onze kracht is dat we iedereen persoonlijk kennen.”

“Wat Vlissingen voor mij is? Dat schilderij daar. De mozaïekstukjes zijn afkomstig van Britannia. Mijn opa was de metselaar en kreeg ze van de kunstenaar.”

“In de stad kom ik nooit, maar je krijgt me Vlissingen niet uit. Het strand. De vrijheid. De ruimte. Hup, je pakt je fiets en je rijdt zo tot Zoutelande.”

“Het fiets- en wandelpad in het Nollebos is helemaal uitgebreid tot aan Dishoek. Een prachtig rondje met de hond. Je komt bijna niemand tegen.”

“En op het strand bij Ritthem vind je haaientandjes en stukjes versteend hout. Daar maak ik hangers van. Zo'n diversiteit heb je alleen maar hier.”

De miniportretten van Helge Prinsen zijn ook te lezen op haar website www.helgeprinsen.nl en op haar Twitter-account: @helgeprinsen.[l]Leo Hannewijk stopt na de 20e

Foto: Jeroen van Opstal

VLISSINGEN - Leo Hannewijk van Film by the Sea stopt. De 20e editie is zijn laatste. Dat zei de directeur vorige week dinsdag tijdens de Amuse. “Ik ben er trots op dat het een toonaangevend festival voor film en literatuur is geworden. Het is tijd om plaats te maken voor verjonging en vernieuwing”, zei hij tegen de genodigden. Met eigenaar Ad Weststrate van Cinecity richtte Hannewijk in 1999 het festival op. Tijdens de Amuse maakte juryvoorzitter Adriaan van Dis ook zijn juryleden bekend. Dit keer heeft hij Hanna Bervoets, Antoinette Beumer, Noraly Beyer, Alex Boogers, Mike van Diem, Sacha Polak en Marieke Lucas van Rijneveld om zich heen.[l] FOTO JEROEN VAN OPSTAL

Aan het vertrek van Hannewijk is eerder aandacht besteed in de krant en op www.internetbode.nl en NU.nl.

Zweedse puzzel

De oplossing van de puzzel van vorige week was: kleiduif[l]

Vlissingen Vintage laat havenstad weer rocken

VLISSINGEN - Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni staat Vlissingen, voor het vierde achtereenvolgende jaar, in het teken van Vlissingen Vintage. De vorige editie van het rock and roll evenement trok 8000 bezoekers naar de binnenstad. Ook dit jaar biedt het gratis festival weer drie dagen lang muziek, oldtimers, kraampjes, danswedstrijden en vooral veel plezier. En dit allemaal in de sfeer van de swingende Amerikaanse jaren vijftig.

De organisatie is, net als de voorgaande edities, in handen van Rik Lingier en Jolanda Dielemans. Samen met een onmisbaar team van vrijwilligers en enkele lokale ondernemers hebben ze dit jaar weer, met veel enthousiasme, een programma met nationale en internationale rock and roll acts in elkaar gezet. In totaal spelen er 20 bands.

Barcrawl
De muziek begint al op de eerste dag van het festival. Vrijdagavond staat namelijk in het teken van de zogeheten barcrawl. Dit is het is het enige onderdeel waar een kaartje voor gekocht moet worden. Maar daarvoor kun je dan wel zeven verschillende bands in evenveel verschillende horecagelegenheden op en rond het Bellamypark bezoeken. De barcrawl wordt om 20.00 uur op het Bellamypark geopend met een gratis concert van de Duitse topband Cherry Casino and The Gamblers.

Vinylbeurs
Op zaterdag is er tussen 12.00 en 22.00 uur gratis livemuziek op de Kleine Markt. Daarnaast is er op de Oude Markt een Vintage Markt, een vinylbeurs in de Spuistraat en staan er op het Bellamypark oldtimers geparkeerd. Het festival wordt zondag afgesloten met ook weer gratis live muziek op de Kleine Markt, op die dag tussen 13.00 en 19.00 uur, en een vintagemarkt op de Oude Markt.
De meest in het oog springende artiesten van Vlissingen Vintage 2018 zijn Earl Jackson, Cherry Casino and The Gamblers, The Wise Guyz en Sonny West. Het volledige programma is terug te lezen op: www.vlissingenvintage.com [l]

Korte berichten

Korte berichten

VLISSINGEN
Dag van de ouderen: De Stichting Dag van de Ouderen en WVO Zorg houden op 20 juni een gezellige avond voor ouderen van Vlissingen met een optreden van Jacco Ricardo, een bekende Zeeuwse artiest die voor u vele bekende liedjes ten gehore zal brengen. Deze avond komt in de plaats van de Rolstoel Boulevardtocht omdat deze vanwege organisatorische redenen niet meer te realiseren is. De feestavond vindt plaats in het Atrium van woonzorgcentrum Ter Reede te Vlissingen, Vredehoflaan 370. Aanvang van de avond is om 19.30u en duurt tot 21.30u. Zaal open vanaf 19.00u. In de pauze krijgt u een kopje koffie of thee met wat lekkers aangeboden. De toegang is gratis.
Eindvoorstelling: zaterdag 16 juni staat de eindvoorstelling van E-start gepland in het Arsenaaltheater te Vlissingen, er zullen twee voorstellingen geven worden en zult u zien waar ze het afgelopen seizoen hard aan gewerkt hebben. Er zullen diverse dansstijlen tijdens de voorstelling de revue passeren, waaronder jazzdans, moderne dans, streetdance en hiphop. De diversiteit in dansstijlen, maar ook in leeftijden en in choreograferen zullen deze voorstelling tot een mooi geheel samenbrengen. De middagvoorstelling begint om 15.00 en de avondvoorstelling om 19.30. Kaarten kunt u verkrijgen via de e-mail: dansschool-e-star@hotmail.com
Wijkdag Paardoes: zaterdag 16 juni houden wij onze jaarlijkse open dag, of zoals wij het noemen, de Wijkdag. Op deze dag willen wij mensen vanuit verschillende achtergronden en diverse niveaus samenbrengen, en hen kennis laten maken met ons bedrijf. Dit doen wij door leuke activiteiten te organiseren, waar iedereen vanuit de wijk aan mee kan doen, zoals; een mini playbackshow, diverse kinderspelen (denk aan hoefijzer versieren, blikgooien, etc), demonstraties als schaapscheren; handboogschieten; honden behendigheid, ponyrijden, u kunt mee rijden met paard en wagen of een prijs winnen bij de loterij. Ook zijn er verschillende eetgelegenheden. De toegang is gratis en u bent welkom om tussen 9.00 en 17.00u langs te komen. Er zal een live band zijn en diverse muzikale optreden, waaronder Obrassamba. De locatie is bosweg 8, 4383TV in Vlissingen.

OOST SOUBURG
Zomerstop RestoRank: Bij RestoRank (het samen-eten project van evangeliegemeente De Wijngaard te Oost-Souburg) kun je in de maanden juni en juli niet terecht. Weer van harte welkom op 17 augustus in de Rank, Kanaalstraat 8, te Oost-Souburg. [l]

Dansgroepen VTV geselecteerd voor dansgala

VTV dansgroep 16+ o.l.v. Iris Boogaard. Erik Jacobs

VLISSINGEN - De dansafdeling van de Vlissingse Turn vereniging heeft een succesvol seizoen achter de rug. Maar liefst vijf dansen van VTV zijn geselecteerd door de commissie dans van KNGU District Zuid-West Nederland om een optreden te geven tijdens het speciale theaterdansgala op zaterdag 22 september.

Verdeeld over twee dansdemodagen lieten 66 groepen van verschillende verenigen hun beste dansen zien aan de jury. Uiteindelijk werden 27 dansen uitgekozen om hun dans nogmaals te laten zien. De jazzdansgroep 12-16 jaar en de damesgroep jazzdans beide o.l.v. Gina Boogaard, het demoteam modern o.l.v. Rienke Kempe en de jazzdansgroep 16+ o.l.v. Iris Boogaard, met maar liefst twee dansen, ontvingen een ‘golden ticket’ om mee te doen aan deze show.
Daarnaast deden de jazzdansgroep 16+ en het demoteam modern als enige Zeeuwse groepen mee aan de Dance2Demo in Krimpen a.d. IJssel op zondag 3 juni. Ze lieten veel indruk achter op de vakjury en ontvingen beide een Dance2Impress award voor de dansen 'Slave to the rhythm' en 'Castle on the hill'. Wát een topprestatie!
Zoals elk jaar laten de jazz- en streetdance groepen van VTV Vlissingen in de Theaterdansvoorstelling een gevarieerd dansoptreden zien. Dit jaar is dat voor de 22e keer, op woensdag 20 juni in Studio A58 in Middelburg. Het publiek gaat genieten van kleuterdans, streetdance, moderne dans, musical en jazzdance. De dansvoorstelling begint om 19.00 uur; de zaal gaat open om 18.30 uur. Kaarten à € 7,- zijn verkrijgbaar op woensdag 20 juni vanaf 18.00 uur bij de kassa van Studio A58 in Middelburg.
Voor de leukste dansfoto's- en filmpjes zie de Instagrampagina (@vtvdans). Zie verder de website en Facebookpagina (@vtvvlissingen) van de vereniging: www.vtv-vlissingen.nl[l]

Nautische Ontmoetingen

VLISSINGEN - Wonen op Walcheren is wonen bij de zee. Om te weten wat er zich rond en op het water afspeelt, organiseert Manteling een reeks van mantelzorgactiviteiten met als titel: “Nautische Ontmoetingen”.

Op vrijdag 22 juni is er speciaal voor mantelzorgers een rondleiding in het Schelde Coördinatie Centrum aan de Commandoweg in Vlissingen. Het is een bekend en markant gebouw dat prachtig uitkijkt over de Westerschelde. Tijdens de rondleiding kom je meer te weten over wat hier allemaal gebeurt ten behoeve van de scheepvaart. op de Westerschelde. Ga mee en ontmoet andere mantelzorgers en mensen die graag hun enthousiasme over nautische onderwerpen met je delen.

Vrijdag 22 juni van 13.15-15.45 uur. Verzamelen op het Parkeerterrein aan de Koningsweg. Legitimeren op locatie is noodzakelijk. Aanmelden voor 19 juni bij Manteling: 0118/553530 of mail naar info@mantelingwalcheren.nl. Vermeld daarbij uw NAW gegevens en voor wie u zorgt. [l]

Megabedrag voor Delta Ride for the Roses

Foto: Coby Weijers

GOES - De Delta Ride for the Roses heeft dit keer 212.534 euro opgebracht. Dat is veel meer dan vorig jaar toen er zo’n 150.000 euro voor KWF bij elkaar werd gefietst. Het weekend begon vrijdag met de Ladies Night Ride vanuit Goes. Op de foto vertrekken de dames, onder begeleiding van een rozenmotor, voor hun tochten van 15 of 30 kilometer. Zaterdag volgde Delta Ride for the Roses met start en finish bij de Zeelandhallen in Goes en zondag stonden de fietstochten in Zeeuws-Vlaanderen op het programma. Daar begonnen en eindigden de deelnemers in Terneuzen. Meer dan 6300 mensen hebben meegedaan aan één van de drie evenementen in het weekend. Het geld is bestemd voor onderzoek naar hersentumoren. Meer informatie is te vinden op www.deltaridefortheroses.nl.[l] FOTO COBY WEIJERS

8 / 16

Opzij opzij opzij


We hadden op fitness weer eens training van oud-marinier Sjaak. De cardio is altijd pittig en de hartslag mag volgens hem niet te veel zakken. Staat goed op je CV: trainingsstage bij een oud-marinier, dus vooruit, tandje bij.

Dat is toch wat anders met die frisse jongens uit Doorn. Het begint steeds meer op de achterhoedegevechten van de Hedwigepolder te lijken. Zelfs de Telegraaf moest er meer van weten en had een bekende journalist uit Amsterdam gestuurd om eens poolshoogte te nemen in deze zomerstad aan zee. Trof hij daar Jan Jacobs die met zijn Vlissingse roots en gids van sinistere wandelingen door Vlissingen, eens even uit de doeken deed waarom het toch zo onverstandig is om het achterhoedegevecht aan te gaan en het beter is om je gezin in het Zeeuwse te laten opgroeien. Hij wees naar De Ruyter en vertelde dat de oprichter van het korps zich ook een beetje afzette tegen de autoriteit. Van een beetje stoeien houden ze wel in onze stad.

Verder kwam nog een aantal bestuursleden van de VOC aan het woord die hun geboortestad ook ooit verlaten hadden om, zonder spijt, hun toekomst in Vlissingen op te bouwen. Laten die nu toch een hekel hebben aan onbehoorlijk bestuur. De nieuwe Vlissinger is geen visser of kaper meer. Hij en zij zijn mensen met een goede opleiding en scholing die mooie Zeeuwse bedrijven laten floreren in techniek en logistiek. Dienstverlening en onderhoud van hoog niveau. De ultieme gastheer en -vrouw in restaurants en hotels en de bedenker van nieuwe evenementen. Tot slot kwam de ‘Amsterdamse Vlissinger’ Onno Bakker met de uitsmijter “de cultuur is hier uniek, je ruikt de seizoenen”. Die zilte lucht die over de stad hangt maakt ons tot zo’n fris volkje. Mooie warme weekenden die soms eindigen met een klap onweer waar de grootste druppels vallen in de Goese meren. Nee, laat ons maar lekker ons blijven waardoor we weer een mooie maand tegemoet gaan.

We trekken de nieuwe haring weer zijn jas uit en gaan lekker gezellig doen in die vele cafés en op zaterdag 16 juni wordt een deel van de Oude Markt in Vlissingen omgetoverd tot een picknickveld voor een heuse stadspicknick. Van 11.30 tot 14.00 uur kun je samen met vrienden en familie genieten van lekker eten en drinken. De toegang is gratis. Zittend aan een van de picknicktafels of in je eigen stoel was een picknick in het ‘hart van de stad’ nog nooit zo leuk!

We maken ons swingend op voor een nieuw Vintage-evenement in de binnenstad en op het strand gaan we weer lekker ballen met beachvolleybaltoernooi Kloosterboer. We hebben geen haast, maar wel opzij, opzij voor de leuke dingen van onze stad.

John Meijboom
Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC)

Foto: Picasa

VLISSINGEN - Architect Alwin Reedijk van WTS architecten bij thuisbasis Bellamypark 9: een mooi pand met lijstgevel, pui gepleisterd en een dakkapel, voordeuromlijsting met tandlijstjes en stoeptreden uit XVIII-XIX eeuw.


Deze architect heeft zowel de bouwkunst als het interieurontwerp in de vingers en studeerde af aan de Academie van bouwkunst te Rotterdam. Alwin is net als de VOC vertegenwoordigd in de zogenaamde denktank van de gemeente Vlissingen.

Gevraagd hoe zijn kijk is op de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad is het antwoord; “als het dok klaar is krijg je een divers beeld te zien van oud en nieuw. Het dokje met de kades, het oude industrieel erfgoed, dit alles gekoppeld aan klein stedelijke architectuur, maar aan de andere kant een steviger gebaar in vorm en schouw. Dit wordt heel indrukwekkend.”

Tegenover de Aldi verrijzen de Sea and City-appartementen van zijn hand. 'Ik heb gekeken naar de omgeving en naar de oude panden van de Coosje Buskenstraat. Het laatste pand was door de slechte gevel echt niet te redden, maar ik heb wel een overgang in passende stijl proberen te ontwerpen. Dit was de eerste vereiste. Verder dienen we ons te beperken tot de erfgrens, de hoogte van de goot en de maximale bouwhoogte. Door de overige kenmerken van de omgeving is het gebouw vanuit een eigen vloeiende beweging vormgegeven.' De woningen zijn luxe en vormen in de afwerking een mooie entree vanuit de Spuikomweg. [l]

Kerk Middelburg, Veere en Vlissingen

KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG
Geref. Gemeente in Nederland

Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten om 9.30 en 18.00 uur. Dinsdag 19 juni: 19.30u kandidaat D.E. van de Kieft, Barneveld.
Christelijke Gereformeerde Kerk
Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Zondag 17 juni: 9.30u en 16.30u ds. Bert Renkema, Heilig Avondmaal
GKv Kruiskerk
Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 17 juni: 9.30u Y.E.Seong-Vlissingen; 16.30u R.J.Stolper-Zaamslag
Gereformeerde Gemeente
Ter Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30u, 14.00u, 18.30u.
Gereformeerde Gemeente
Zuiderkerk, Schoutstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30 en 16.00u.
Waalse Herv. Gem. (Eglise Wallonne)
Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u
Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland)
Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Zondag 17 juni: 10.00u ds. Ivo de Jong, Rotterdam
Wijkgemeente de Ontmoeting
Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 17 juni: 9.00u en 10.45u ds.E. van den Ham, Zoetermeer; 18.30u ds.B.J.P. de Bruin.
Nieuwe Kerkgemeente
Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Middelburg. Eredienst op zondag 9.30u. Stiltecentrum donderdag t/m zaterdag 12.00 tot 14.00u. Hofpleinkerk, Hofplein 13, Middelburg, Eredienst op zondag 9.30u. Nieuwe Kerk, Onder en Toren 1, Middelburg. Eredienst op zondag 10.00u. Simpelhuis, Simpelhuisstraat 12. Iedere zondag, 19.00u Vesper. Zondag 17 juni: Hoeksteen 9.30u ds. Johan Beijer; Hofpleinkerk 9.30u ds. Chris Bakker m.m.v. Hemelsbreed o.l.v. Gerard Askes; Nieuwe Kerk 10.00u ds. Paulien Couveé
Baptistengemeente De Fontein
Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Zondag 17 juni: 10.00u Ds. J. van der Zeeuw
Volle Evangelie Gemeente Sion
In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u.
Joodse Gemeente Zeeland
Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099.
Doopsgezinde Gemeente Walcheren
L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw.
Christengemeenschap Gem. Zeeland
Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Diensten vinden plaats op de zaterdagochtenden om de veertien dagen. Zie aankondiging aan kerkgebouw.
Jehovah's Getuigen Gem. Middelburg-Centrum
Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u.
Jehovah's Getuigen Gem. Middelburg-Reyershove
Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u.
Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat
'Geredja Bethlehem', Rijnstraat 40, Middelburg.
City Alive Church
Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Tel. 06-50455693. info@cityalive.nl
Pinkstergemeente
Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.30u.
Rooms Katholieke Kerk
H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, 's woensdags om 19.00u.
Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u.
Leger des Heils Korps Walcheren
't Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw.
Volle Evangelie Gemeente WCM
Worship Center Middelburg. U bent van harte welkom in onze wekelijkse samenkomsten op zondagen, aanvang 14.00u. Adres: gebouw van Het Leger des Heils, Het Zwin 1, 4335 XT, Middelburg.
Oud-Katholiek Zeeland
Op zondag 17 juni houdt Oud-Katholiek Zeeland een eucharistieviering om 10.30U met als thema het Mosterdzaadje. De viering wordt gehouden in de Sint-Augustinuskerk aan de Zuidsingel 70 te Middelburg.
Meer informatie: http://zeeland.okkn.nl/ - https://www.facebook.com/oudkatholiekzeeland

KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN
Hersteld Hervormde Kerk
Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 17 juni: 10.00u Ds. B.D. Bouman Hardinxveld-Giessendam, 17.00u Ds. C. Oorschot, Stellendam
Geref. Gem. in Nederland
Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u.
Gereformeerde Kerk
Kerklaan 4, Arnemuiden. Zondag 17 juni: 9.30u br. v. d. Zee, Kampen; 19.00u ds. S. Dierx, Waarde
Hervormde Gemeente
Markt 10, Arnemuiden. Zondag 17 juni: 10.00u Ds. M. Klaassen (Heilige Doop); 16.30u Kand. M. van Dalen, Arnemuiden

KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND
Protestantse Gemeente
Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein. Zondag 17 juni: 10.00u Ritthem, Ds. Pascal Handschin Heilig Avondmaal

KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE
Protestantse Gemeente
Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Zondag 17 juni: 9.30u ds. A.C. den Hollander, Oostkapelle

KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS
Gereformeerde Kerk
Noordweg 372, Sint Laurens. Zondag 17 juni een samen verder dienst in de Dorpskerk om 10.00u met ds. G.J. Buunk
Hervormde Gemeente
Van Cittersstraat 69, Sint Laurens. Dorpskerk zondag 17 juni 10.00u: Ds. G. J. Buunk . Samen Verder dienst . Koffie drinken na de dienst.

KERKELIJK LEVEN VEERE
Protestantse Gemeente Veere
Kapellestraat 27, Veere. Zondag 17 juni: 10.00u ds. J.W. Steenbergen, Middelburg, gezamenlijke dienst met Gapinge, Avondmaal; 14.30u Nw. Sandenburgh dhr. Soeting, Gapinge

KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE
Vrije Evangelische Gem. Maranatha
Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u.
Gereformeerde Gemeente
Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u.
Protestantse Gemeente Westkapelle
Moria, Markt 67, Westkapelle. Zondag 17 juni: 9.30u dhr. P. Riemens (jongerendienst)

KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE
Gereformeerde Gemeente
Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u.
Protestantse Gemeente
Dorpsplein 4, Aagtekerke. Zondag 17 juni: 10.00u Mw. A. Muller uit Vlissingen

KERKELIJK LEVEN MELISKERKE
Gereformeerde Gemeente

Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u).

KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE
Gereformeerde Gemeente
Noordweg 34, Oostkapelle, 0118-592223. Erediensten op zondag zie: saronkerk.nl
Protestantse Gemeente
Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 17 juni: 10.00u Ds. Ph.A. Beukenhorst, Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. Projectkoor.

KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 17 juni: 9.30u leesdienst, Johannes Post; 14.30u leesdienst, Hans Wattel
Protestantse Gemeente
Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Zondag 17 juni: 10.00u Viering Heilig Avondmaal - pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst)

KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE
Prot. Gem. Biggekerke/Meliskerke
Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Zondag 17 juni: Odulphuskerk Meliskerke 10.00u ds. G.J. van Pijkeren Lochem met medewerking van koor "Hart en Stem". Kindernevendienst, crèche, koffiedrinken.

KERKELIJK LEVEN GAPINGE
Protestantse Gemeente
Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 17 juni: 10.00u ds. J.W. Steenbergen, Middelburggezamenlijke dienst in Veere, Avondmaal

KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE
Protestantse Gemeente
Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Zondag 17 juni: 9.30u ds. A.G. Los.

KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE
Protestantse Gemeente
Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Zondag 17 juni: 10.00u Ds. P.. Melse, Vrouwpolder Petruskerk

KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE
Protestantse Gemeente
Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande. Zondag 17 juni: 9.30u ds. L.v.d.Broeke (Kampen)

KERKELIJK LEVEN DOMBURG
Protestantse Kerk
Markt 8, Domburg.
St. Willibrordkapel
Badhuisweg 4, Domburg. Diensten zaterdag om 19.00 uur.

KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE
Protestantse Gemeente
Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Zondag 17 juni: Michaëlskerk, 10.00u ds F. van Slooten

KERKELIJK LEVEN VLISSINGEN
Het Apostolisch Genootschap
Rosenburglaan 310, Vlissingen. Eredienst op zondag: 09.30u.
Pinkstergemeente
Vrijdomweg 1, Vlissingen. Eredienst op zondag vanaf 15.00u. Tevens elke eerste dinsdag van de maand vanaf 19.00u.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Badhuisstraat 161, Vlissingen. Eredienst op zondag: Avondmaalsdienst 10.00-11.10u; Jeugdwerk 11.20-13.00u; Zondagsschool 11.20-12.00u; ZHV, Priesterschap, JM/JV 12.10-13.00u.
Zuidpoort Christen Gemeente
Samenkomsten zondagmorgen 10.30u. Go(o)d Times Centrum, Voltaweg 3, www.zuidpoort.nl
Jehovah's Getuigen, gem. Vlissingen
Koninkrijkszaal van Jehovah's getuigen, verlengde Bonedijkestraat 279. Doordeweekse vergadering: dinsdag 19.15u, woensdag 19.15u. Weekendvergadering: zaterdag 18.30u, zondag 10.00u.
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
Lannoystraat 2, Vlissingen. Zondag 17 juni: 9.30u ds.de Vries; 16.30u ds.Seong
Gereformeerde gemeente
Marnixkerk, Marnixplein 41, Vlissingen, www.marnixkerk.nl. Zondag 17 juni: 9.30u ds. G.J. Baan Heilig Avondmaal; 16.00u ds. G.J. Baan Dankzegging Heilig Avondmaal
Nieuw Apostolische Kerk
Westerbaan 20, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10.00u en op woensdag om 20.00u.
Volle Evangelie Gemeente Beréa
Gildeweg 29, Vlissingen. U bent van harte welkom in de samenkomst, elke zondag om 10.00u. www.bereavlissingen.nl
R.K. Onze Lieve Vrouwekerk
Bij stadhuis. H. Maria Parochie, Singel 106, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10u en op woensdag om 9u in de zijkapel aan de Brouwenaarstraat.
Volle Evangelie Gemeente Filadelfia
Dr. Stavermanstraat 61-63, Vlissingen. Eredienst: zondag 10.00u. Gebedsdienst: woensdag 19.00u. www.filadelfia-vlissingen.nl
Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'
Papegaaienburg 1 (winkelcentrum papagaaienburg) Vlissingen. U bent van harte welkom in de samenkomst, elke zondag om 10.00u.
Protestantse Gemeente Vlissingen
Zondag 17 juni: Sint Jacobskerk, 9.30u Ds. W. Alserda; Sint Jacobskerk, 19.00u Taizéviering; Ter Reede, 19.00u Dhr. J. Bimmel.

KERKELIJK LEVEN OOST-SOUBURG
Evangeliegemeente De Wijngaard
Kanaalstraat 8, Oost-Souburg. Samenkomsten om 10.00u, zie www.de-wijngaard.nl
Gereja Kristen Protestan Maluku
Stemerdinglaan 123a, Oost-Souburg. Zondag 17 juni: 13.00u ds. O.J. Ruff
Protestantse Gemeente Oost-Souburg
Zondag 17 juni: Open Haven 9.30u Anke Datema; De Zoute Viever 19.00u Dhr. A.C. Hage

KERKELIJK LEVEN WEST-SOUBURG
Leger des Heils Walcheren
Het Zwin 1 in Middelburg (naast de brandweerkazerne aan de Stromenweg). Diensten zondag 10.00u.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Adventkerk, Kerklaan 17-19, West-Souburg. Eredienst op zaterdag van 10.00-12.00u.

KERKELIJK LEVEN RITTHEM
Protestante Gemeente Ritthem
Adres kerk: Dorpstraat 1. Postadres: Dorpsstraat 9, Ritthem. Zondag 17 juni: 10.00u Ritthem, Ds. Pascal Handschin Heilig Avondmaal

(Wijzigingen en/of aanvullingen via www.internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie). [l]

Edison Adventures 2018

VLISSINGEN - Op zaterdag 23 juni organiseren Fitness Fitaal en Zwemschool Zeeland de Edison Adventures in samenwerking met Stichting Fietsen op het water.

Deze dag is ter gelegenheid van 12,5 jaar Fitness Fitaal en 10 jaar Zwemschool Zeeland. Om dit te vieren worden alle inwoners van Vlissingen en omgeving van harte uitgenodigd om op het Edisonpark te Vlissingen tussen 9:00 uur en 16:00 uur deel te nemen aan diverse sport- en spel activiteiten.
Deze dag is er een spinning marathon op het Kanaal door Walcheren en staat er een tokkelbaan waar jong en oud van af kan tokkelen. Voor de jonge bezoekers staan er springkussens en is en o.a. een kleurwedstrijd.
Het doel van deze dag is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Kinderdiabetes Fonds Zeeland en Alpe d’HuZes. Stichting Kinderdiabetes Fonds Zeeland zal deze dag ook aanwezig zijn met een stand voor vragen en uitleg over kinderdiabetes en welke invloed dit heeft op het dagelijkse gezinsleven.
Locatie: Stroomweg en Kabelweg in Vlissingen, van 9.00 uur tot 16.00 uur.
www.edisonadventures.nl [l]

New York Pizza Vlissingen deelt zaterdag pizza's uit

New York Pizza - Aagje Dekenstraat 3 Vlissingen tel. 0118-226002 - www.newyorkpizza.nl

Het team van New York Pizza bezorgt ook 'groen'. FOTO ANNET EEKMAN Foto: ANNET EEKMAN

VLISSINGEN - Ruim een halfjaar heeft Vlissingen nu een vestiging van New York Pizza en het loopt lekker. Om dat te vieren delen eigenaar Mauricio Lameree en zijn team zaterdag (16 juni) gratis pizza’s uit. “We gaan voor een mooi feestje”, belooft Mauricio.

DOOR BRITTA JANSSEN


Bij New York Pizza aan de Aagje Dekenstraat zijn bijna dertig soorten pizza's, maar ook pasta's, hamburgers, bij- en nagerechten en dranken te bestellen. De enthousiaste medewerkers bezorgen in de hele gemeente Vlissingen.
De goedlachse Mauricio wil graag dat iedereen in de gemeente zijn zaak kent. Daarom pakt New York Pizza zaterdag uit. Tussen 12.00 en 15.00 uur trakteert het personeel iedere bezoeker op een pizza in de smaak Margherita, Pepperoni of Hawaii. "Iedereen lust pizza", legt Mauricio lachend uit waarom hij franchisenemer is geworden bij New York Pizza. "En wie denkt dat hij geen pizza lust, moet maar eens bij ons langskomen. Dan maken we een heerlijke pizza klaar."

Lekkerste
New York Pizza staat voor kwaliteit en service. "Onze pizza's passen in een gezond dieet. Wij maken de lekkerste pizza's van de stad. We bereiden het deeg met de hand en gebruiken de beste ingrediënten, zonder kunstmatige toevoegingen en e-nummers. Op de rand zit knoflookolie, zodat je pizza tot de laatste hap lekker is. En we gaan pas aan de slag als je belt, dus je hebt altijd een verse pizza."
Bezorgen doen Mauricio en zijn collega's zo snel mogelijk. Meestal lukt dat binnen een half uur. Omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden, gebruiken ze hiervoor elektrische fietsen en scooters.
Ook service staat hoog in het vaandel. Als een klant ontevreden is, haalt het team alles uit de kast om de klacht op te lossen. "De klanten geven ons bestaansrecht. Als wij het goed doen, komen ze terug. Onze pizzafans zijn onze ambassadeurs."


Team
New York Pizza in Vlissingen is zeven dagen per week open van 16.00 tot 22.00 uur. Voor zijn eerste eigen zaak heeft de 38-jarige Mauricio een enthousiast team om zich heen verzameld. "Dat vind ik ook mooi aan ondernemen, dat je het samen doet met een goed draaiend team. Er werken hier veel jonge mensen en het is mooi om hen zich te zien ontwikkelen. Het is hard werken, maar we hebben ook veel lol." Mauricio vindt het belangrijk dat zijn personeel plezier heeft in het werk, want alleen dan kun je in zijn ogen de beste kwaliteit en service leveren. "Succes bereik je samen."

Dat succes zit 'm voor Mauricio in een goedlopende zaak met steeds meer klanten. "Er nemen nu al mensen uit bijvoorbeeld Middelburg en Koudekerke de moeite om naar ons toe te komen, dus wie weet komen er nog meer vestigingen bij..." [l]

Podotherapie de Boer betrekt nieuw pand

Podotherapie de Boer - www.podotherapiedeboer.nl - tel. 0118-626708.

Het team van Podotherapie de Boer. FOTO ANNET EEKMAN Foto: ANNET EEKMAN

VLISSINGEN - Al tien jaar staat Podotherapie de Boer garant voor de deskundige behandeling van voet-, knie-, heup- en rugklachten. Inmiddels heeft het familiebedrijf meerdere praktijken in Zeeland. De nieuwste opent per 1 juli in Kortgene. In Vlissingen zijn de specialisten verhuisd naar een nieuw pand: in gezondheidscentrum De Keien aan de Hermesweg. "Hier hebben we alle ruimte", vertelt podotherapeute Lydia de Boer. "We beschikken nu over een voor Zeeland uniek beweeglab."


DOOR BRITTA JANSSEN


Bij Podotherapie de Boer kan iedereen terecht die klachten heeft aan voeten, knieën, rug of heupen. In de praktijk werken Lydia de Boer en haar man Erwin samen met hun kinderen. Twee van hen zijn inmiddels ook gecertificeerd podotherapeut. Daarnaast is er nog een podotherapeute in dienst bij het bedrijf en samen kunnen zij alle specialisaties bieden die er zijn. "Daarmee onderscheiden we ons van andere praktijken", vertelt Lydia de Boer.

Beweeglab
Podotherapie de Boer is gespecialiseerd in onder meer diabetes- en sportpodotherapie en de kindervoet. Ook zonder verwijsbrief van de huisarts zijn mensen welkom. Ze komen vaak naar de praktijk voor steunzolen en bijvoorbeeld ontstekingen, hielpijn en voorvoetklachten. Door de voeten en houding van de patiënt te analyseren, komt het team van Podotherapie de Boer tot een therapie en advies om de klachten te behandelen.
Dankzij het gloednieuwe beweeglab kunnen de podotherapeuten hun patiënten nog beter helpen. Met behulp van high speed camera's en een speciaal computerprogramma kunnen de specialisten secuur in beeld brengen hoe de patiënt, terwijl die loopt op een loopband, beweegt. "Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de hoek van de knie ten opzichte van de enkel opmeten", legt De Boer uit. Met deze techniek kunnen de podotherapeuten niet alleen klachten behandelen, maar ook advies geven. "We maken bijvoorbeeld ook analyses voor de perfecte sportschoenen voor sporters."


Preventie
Lydia de Boer is gespecialiseerd in diabetespodotherapie en behandelt veel mensen met suikerziekte. Haar echtgenoot Erwin en hun zoon Clemence zijn in Zeeland de enige podotherapeuten die ook gespecialiseerd zijn in echografie. Echo's helpen bij het stellen van diagnoses en het in beeld brengen van het genezingsproces bij onder meer spier- en peesklachten en problemen met gewrichten en vaten.
Naast klachten behandelen doet Podotherapie de Boer ook veel aan preventie. "Er is bijvoorbeeld een grote groep moeders die advies vraagt over de juiste schoenen voor hun kinderen. Zowel met klachten als voor onafhankelijk advies kunnen mensen bij ons terecht. We doen voor iedereen ons uiterste best."
Podotherapie wordt veelal vergoed uit de aanvullende verzekering. [l]

Afscheid Zeeland Sport

VLISSINGEN - Met de deelname aan het bbq-toernooi van MZVC afgelopen zaterdag is er een einde gekomen aan de voetbalactiviteiten van Zeeland Sport. Aan het begin van dit voetbaljaar werd al bekend dat naar alle waarschijnlijkheid de club, die in 1963 werd opgericht na een fusie tussen de verenigingen De Zeeuwen en EMM, aan het eind van dit seizoen zou ophouden te bestaan.

Een beslissing die door de aanwezige leden op de extra ledenvergaderingen die nodig waren om tot dit definitieve besluit te komen unaniem werd ondersteund en daarmee komt er een definitief einde aan de club die in het verleden ook een bloeiende handbal- en atletiekafdeling had. Zeeland Sport telde dit seizoen nog 3 seniorenteams en beschikte al enkele jaren niet meer over een jeugdafdeling.

Om samen met de leden en oud-leden nog één keer terug te kijken naar de mooie historie van de club, wordt er op zaterdag 16 juni vanaf 14.00 uur een inloopmiddag georganiseerd waarbij geïnteresseerden elftal- of actie foto's waarop zij, hun vader of hun opa te zien zijn mee mogen nemen. Ook andere verenigingsrelikwieën worden ter beschikking gesteld aan belangstellenden.

Voor de door de eigen leden gebouwde kantine aan het Baskensburgplein, die voor velen herinneringen oproept als startpunt van de avondvierdaagse of als middelpunt van het jaarlijkse horecatoernooi, wordt door de gemeente Vlissingen een passende bestemming gezocht. Bij het beëindigen van de vereniging is namelijk bepaald dat het gebouw in eigendom van de gemeente komt. [l]

Film over leven Ineke Otte

Kunstenaar deze maand centraal in ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Foto: Sylvia Weenink Vakfotografie

MIDDELBURG - De Zeeuwse filmmakers Bo van Scheyen en Marjan van den Bos zijn bezig met een documentaire over het werk en leven van de Goese kunstenaar Ineke Otte.

VAN ONZE REDACTIE

De opnamen zijn in februari van dit jaar al begonnen. De première is op 9 september tijdens Film by the Sea in Vlissingen. Zaterdag waren er maar liefst vier camerateams aanwezig tijdens een catwalkshow in Middelburg. ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland zet de kunstenaar deze maand in het zonnetje. Zij is de eerste ‘artist in performance’. De bibliotheek wil elk jaar een Zeeuwse kunstenaar in de spotlights die buiten de provincie zijn of haar sporen heeft verdiend, maar hier nog niet zo bekend is. In het gebouw aan de Kousteensedijk in Middelburg is een tentoonstelling van haar werk te zien. Zo kan iedereen haar kleurrijke sieraden bewonderen, maar ook toont ze haar glasobjecten en kunstwerken. Otte exposeert overal ter wereld en heeft op verschillende beurzen in binnen- en buitenland prijzen gewonnen met haar werk. Volgens de makers wordt de film ‘een uniek portret van een hedendaagse ontwerper en kunstenaar met een duidelijke stijl’. “Ineke is naast ontwerper en kunstenaar iemand die in haar bedrijf alles zelf regelt. Ze is over de hele wereld beroemd, maar doet uiteindelijk alles zelf”, zeggen de makers.

De documentaire over haar leven is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Documentairefonds Zeeland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds Zeelandia, de Culturele Raad Goes, het Boone Fonds en bijdragen uit het bedrijfsleven.[l] FOTO SYLVIA WEENINK

Uitreiking Voetbal Awards

VLISSINGEN - Het voetbalseizoen loopt op zijn einde. Het is dus weer tijd voor de jaarlijkse afsluiting tijdens de Zeeuwse Voetbal Awards.

De uitreiking vindt dit jaar volgende week woensdag (20 juni) plaats. Net als vorig jaar is de uitreiking in bioscoop Cinecity. De presentatie is in handen van Juriën Dam, presentator van CTV Voetbal. Hij krijgt de nodige ondersteuning van de vaste gezichten van het programma. Er worden prijzen uitgereikt in allerlei categorieën. “Wie wordt bijvoorbeeld speler of speelster van het jaar en wie maakte het mooiste doelpunt?” Na afloop is in het Cinecafé de tweede helft van de WK-wedstrijd Iran-Spanje te zien. De organisatie van de Zeeuwse Voetbal Awards is in handen van de PZC en de CTV Zeeland.[l]

Soms is het beter ...

VLISSINGEN - In de Vlissingse Bode is er tweewekelijks een gedicht te lezen van stadsbewoner Jaap van Velzen. Indrukken die hij opdoet in of om de stad legt hij vast in korte, maar krachtige en heldere poëzie. Reageren? Mail naar info@brainboek.nl.

Soms is het beter…

Af te wachten te observeren en te zwijgen
de broedperiode uit te zitten initiatieven toe te juichen

Terwijl de zon schijnt en overal toeristen rondzwerven
is er een nieuwe coalitie gekweekt
kondigt de eerste stadspicknick zich aan
wordt de Spuistraat wel en niet en toch wel aangepakt

Blijft de fontein op de Fonteijne
een geld slurpende en vervuilde waterbak
wordt op loslopende strandhonden nog steeds niet gehandhaafd
is het intrigerende toneelstuk Westerling / een broederstrijd
succesvol opgevoerd
en zijn de eerste autovrije boulevardzondagen een feit

Morgen gewoon weer op, Vlissingen[l]

13 / 16

Seminar Sta Op Zorg op 20 juni

mensen bij een seminar Roland de Lange

VLISSINGEN - Op woensdagavond 20 juni wordt er bij Sta Op Zorg (polikliniek van De Hoop ggz) een seminar gehouden met het thema ‘Christelijke ggz-interventies in het pastoraat: hoe, wat en waarom?’ Op laagdrempelige wijze kunt u kennis opdoen over verslaving en psychische problemen. De toegang is gratis; aanmelden is wel noodzakelijk.

Wanneer iemand kampt met problemen, kan het zijn dat hij of zij zowel pastorale hulp zoekt in de kerkelijke gemeente als een professionele ggz-behandeling. De Hoop vindt het erg belangrijk dat kerk en hulpverlening elkaar ondersteunen in de zorg voor mensen in nood. Tijdens deze avond willen wij samen met u de verbinding zoeken tussen pastoraat en professionele hulp. Een seminar waar u in de dagelijkse praktijk van de zorg aan gemeenteleden mee verder kunt!

Aanmelden
Het seminar wordt gegeven door Frans Koopmans (verslavingsdeskundige bij De Hoop ggz, tevens onderzoeker bij het Kennisinstituut christelijke ggz) en Henk-Jan Seesink (psycholoog bij De Hoop ggz). Tijd: ontvangst om 19.30 uur, start programma 20.00 uur. Locatie: Sta Op Zorg, Badhuisstraat 60, Vlissingen. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via www.weekvanhoop.nl/seminars. Dit seminar wordt gehouden in het kader van de Week van Hoop van 17 t/m 23 juni houdt. [l]

Houten been

Veel schoeisel heb ik niet en meestal hangt wat ik aan mijn voeten doe af van mijn bestemming. Moet ik naar Middelburg, dan doe ik mijn schoenen aan. Ga ik in de richting van Oostkappel, dan draag ik mijn zwarte tuinklompjes, makkelijke instappers. Wanneer ik niet thuis ben, zou je dus kunnen zien, aan wat er nog in de gang staat, waar ik naartoe ben. Een vergelijkbaar, maar veel mooier verhaal werd mij een aantal jaren geleden verteld door Piet Verhage, die onlangs overleed. Piet was een boerenzoon uit Koudekerke en het gezin beschikte over een inwonende grootvader, die een houten been had. Het houten been had twee versies: een ‘daegse’ poôt voor door de week en een ‘zondagse’ poôt, mooier afgewerkt en misschien ook degelijker, voor op zondag en voor uitstapjes. Piet vertelde dat het, bijvoorbeeld op donderdag, wel gebeurde dat men zich afvroeg waar grootvader was. Er werd dan even gekeken op de plek waar hij het andere houten been bewaarde en dan klonk het bijvoorbeeld: ‘Ie is nè Stad, want z’n daegse poôt stae achter ’t kammenet.’

Een bekende Middelburger met een houten been was mr. Eduard Fokker (1849-1936), die bij een ongeluk in Engeland een been verspeeld had, dat vervangen werd door een houten exemplaar. Ruim vijftig jaar stiefelde Fokker over de wereld met een houten been. Hij had gestudeerd en behoorde tot de elite, zodat hij een zittend beroep kon uitoefenen: eerst griffier van de Staten van Zeeland, later rond 1900 Tweede Kamerlid en vervolgens voorzitter van de Centrale Raad van Beroep voor de Ongevallenverzekering. Maar ook in allerlei andere beroepen was het mogelijk om met een houten been te functioneren, bijvoorbeeld dat van voerman met paard en wagen of, zoals bovenstaand verhaal bewijst, van landbouwer. Vooral na de Eerste Wereldoorlog, met zijn vele gewonde militairen uit de loopgraven, begon de ontwikkeling van been- en armprothesen, oftewel kunstbenen en -armen. Sommige waren ook nog van hout, maar zagen er veel beter uit dan de eenvoudige houten stomp uit voorgaande eeuwen. Die had trouwens wel een voordeel: sommige dragers ervan maakten er gebruik van als verdedigingswapen … eerst losmaken natuurlijk.[l]

Raul uit Mexico zoekt gastgezin in Zeeland

VLISSINGEN - Eind augustus 2018 is het voor verschillende buitenlandse studenten zover: ze komen naar Nederland voor een uitwisseling via het High School Holland programma van Travel Active. De 15-jarige Raul komt op 25 augustus naar Nederland met uitwisselingsorganisatie Travel Active en hij is ingedeeld in de provincie Zeeland. We zijn daarom op zoek naar een gastgezin die het leuk vindt om hem een warm thuis te bieden.

Raul stelt zich voor: “De laatste tijd kom ik er steeds meer achter dat ik nieuwe dingen wil ontdekken en meemaken. Niet alleen nieuwe mensen ontmoeten, maar ook nieuwe plekken zien en andere manieren van leven ervaren. En paar maanden geleden vertelde ik mijn ouders over het idee om een jaar in het buitenland naar school te gaan en bij een gastgezin te gaan wonen. Ze hebben me hier echt in gesteund en zo kwamen we uit bij het High School Holland programma. Dit was echt de kans waar ik naar uit heb gekeken. Ik houd trouwens enorm van voetbal, het heeft me echt geleerd om een teamspeler te zijn en te vertrouwen op mijn medespelers. In Nederland wil ik heel graag bij een lokale club gaan spelen.”

Bent u geschikt als gastgezin?
Veel gastgezinnen die deelnemen aan het programma zijn nieuwsgierig naar de leefgewoonten van iemand uit een ander land of vinden het leuk om ook hun eigen kinderen een stukje buitenlandse cultuur mee te geven. U draagt bij aan een onvergetelijke ervaring voor uw gezin, maar ook voor de internationale student die zijn/haar eigen horizon enorm verbreedt. Tijdens het verblijf in Nederland staan de studenten en gastgezinnen onder begeleiding van een Regio Coördinator van Travel Active.
Het gastgezin voor Raul dient uit een huishouden van minimaal 2 personen te bestaan. Bij een culturele uitwisseling gaat het vooral om de betrouwbaarheid, gezelligheid en het enthousiasme binnenshuis. Travel Active vindt het belangrijk dat u als gezin open staat voor een andere cultuur en een culturele ervaring.


Meer informatie
Wilt u Raul, of een andere internationale student, een thuis bieden? Neem dan contact op met het High School Holland team van Travel Active. Telefoonnummer: 020-7372062 of e-mail: highschoolholland@travelactive.org of via de regio coördinator Zeeland: Heidie Menheere op 06-30159174.
Op de website https://www.travelactive.nl/high-school-holland vindt u meer informatie over het worden van gastgezin en stellen onze internationale studenten zich voor! [l]

Als de temperatuur hoog oploopt...

De maand mei was extreem warm en ook in juni hebben we alweer een paar warme dagen achter de rug. Niet alleen de temperatuur buiten liep op, maar ook op kantoren en kleine werklokalen.

Werken bij hoge temperaturen is niet altijd een pretje en kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. De mate van inspanning is daarbij natuurlijk wel bepalend. Iemand met een zittend beroep zal het minder snel warm krijgen dan iemand die zware lichamelijke arbeid verricht.

Schadelijk

Warme omstandigheden kunnen vooral schadelijk zijn voor zwangere vrouwen, werknemers met een slechte conditie, mensen met een extreem laag gewicht, personen met een hoog vetgehalte en hart- en vaatziekten alsmede werknemers die geneesmiddelen gebruiken.

Volgens het Arbobesluit (artikel 6.1) mag de temperatuur op een werkplek niet nadelig voor de gezondheid van de werknemer zijn. Hoewel hierbij geen specifieke temperaturen genoemd worden, moeten werkgevers er wel alles aan doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is. Mogelijk kan de de duur van de werkzaamheden dan verkort worden. Ook kunnen bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld worden.[l] FOTO SHUTTERSTOCK

Dag van de Landbouw Meliskerke 2018

Dag van de Landbouw Meliskerke 2018

MELISKERKE - Meliskerke is van ouds een landbouwgemeente en nog steeds staat het devies van het dorp ermee in verband: ‘Smaakmaker van Walcheren’. Daarbij past de trots op de agrariërs die een levendig onderdeel van het dorpsleven zijn.

Daarom heeft de Dorpsraad Meliskerke in samenwerking met de agrarische bedrijven besloten de Dag van de Landbouw te houden. De dag vindt plaats op zaterdag 16 juni van 11.00-16.00 uur. Op die dag zetten vijf agrarische bedrijven in Meliskerke hun deuren open voor bezoekers om een kijkje in de keuken te nemen. De eigenaren van de bedrijven geven die dag zelf een rondleiding waarbij veel informatie over hun werk wordt gedeeld. Tegelijkertijd zijn op veel bedrijven stands aanwezig van toeleveranciers, brancheorganisaties en betrokkenen bij de agrarische sector.

De deelnemende bedrijven zijn:

‘t Hof Meliskerke, Kaasboerweg 3: rit met paardenkar door de gewassen en zicht op het werk op de boerderij en genieten van de frieten.

Pluimveehouderij Wouters, Molenweg 1: hoe groeien kuikens tot leghennen? Open stal om 11.00-13.00-15.00 uur met rondleiding.

Maatschap Treur, Molenweg 7: biologische melkveehouderij . Rondleidingen waarbij informatie wordt gegeven over het hoe en wat van dit bedrijf.

IJsboerderij De Koehoorn, Mariekerke 13: koeien met melk en ijs als eindproduct. Hier is een boerenlunch te koop van 11.00 tot 13.00 uur.

Kaasboerderij Mariekerke, Mariekerke 24: schapen en koeien met kaas en veel anders als eindproduct. Deze dag ga je op pad met de boer. De ambachtelijke winkels Bakkerij Koppejan, Slagerij Wisse en Vitaminehoek “De Kragge” verwerken veel producten rechtstreeks van de agrariërs. De 3 smaakmakers zijn die dag te zien in het centrum van Meliskerke en zullen bezoekers de smaken daadwerkelijk laten ervaren door middel van een proeverij.

Burgemeester R.J. v.d. Zwaag zal om 11.00 uur acte de présance geven op ‘t Hof Meliskerke, Kaasboerweg 3. [l]