08. Vlissingse Bode

14 maart 2018

08. Vlissingse Bode 14 maart 2018


Kinderen ontdekken handbal in Baskensburg

Foto: Jeroen van Opstal

VLISSINGEN - In sporthal Baskensburg in Vlissingen deden woensdag zo’n 120 kinderen uit Vlissingen en Middelburg mee aan een handbaltoernooi. Deze eerste dag was voor jongens en meiden uit groep 5 en 6. Deel twee van het toernooi, op woensdag 14 maart, is voor groep 7 en 8. Dan doen er ongeveer 150 sporters mee. De wedstrijden zijn georganiseerd door de samenwerkende handbalverenigingen EMM uit Middelburg en Olympus uit Vlissingen.[l] FOTO JEROEN VAN OPSTAL

Weer een bouwplan Scheldekwartier gepresenteerd

De Vesting voorziet in realisatie 43 woningen en drie appartementen

Foto: Picasa

VLISSINGEN - Het Scheldekwartier in Vlissingen heeft er weer een bouwproject bij. Woensdag is de realisatie van De Vesting ondertekend. De 43 eengezinswoningen en drie appartementen zijn naar verwachting eind 2019 klaar.

DOOR BRITTA JANSSEN


De Vesting wordt ontwikkeld in het noorden van het Scheldekwartier, naast de nieuwe huizen in de Broederband, ook een deelproject van het Scheldekwartier. Voor de ontwikkeling van De Vesting worden de Singel en Verkuijl Quakkelaarstraat naar de nieuwe Scheldewijk doorgetrokken.

De Vlissingse Ontwikkelings Groep (VOG) realiseert De Vesting. De VOG bouwde ook al de woningen langs de De Willem Ruysstraat in het Scheldekwartier. "De Vesting krijgt ongeveer dezelfde uitstraling", vertelt Richard Witlox van de VOG. Het gaat om stadse woningen in een jaren '20-'30-stijl. "Dit sluit aan bij de bebouwing langs de Singel." Er wordt ook een park aangelegd. Het ontwerp hiervoor is nog niet klaar. "De woningen langs het park zijn statiger, herenhuisachtig." De woningen en appartementen gaan naar verwachting nog voor de zomer in de verkoop. De prijzen vallen in het middeldure en hogere segment. Het streven is De Vesting gasloos aan te leggen. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is.

Het nieuwbouwproject dankt zijn naam aan de vestingwallen die vroeger op de nieuwbouwlocatie aanwezig waren. Als onderdeel van de vestingwerken stonden er hier wallen rondom de stad. De locatie wordt het komende halfjaar bouwrijp gemaakt. De gemeente Vlissingen en VOG houden halverwege dit jaar een informatiebijeenkomst over De Vesting. [l]

Imago van binnenstad onder de loep

Hoe ervaren bezoekers de binnenstad? FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZOEN/PHOTOGRAPHICS Foto: Beeldenbank Laat Zeeland Zien / Photographics

VLISSINGEN - Ester Léon van de HZ University of Applied Sciences onderzoekt in opdracht van de gemeente Vlissingen en de Vlissingse Ondernemerscentrale (VOC) het imago van de binnenstad.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Via een online enquête wil Léon ontdekken wat bezoekers van Vlissingen en de binnenstad vinden. “Er liggen veel kansen en het zou zonde zijn als deze niet worden benut”, zegt de in Vlissingen geboren en getogen Léon. Ze voert het onderzoek uit in het kader van haar afstudeerstage commerciële economie.
Wethouder Josephine Elliott van de gemeente Vlissingen en VOC-voorzitter Ton Begijn zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. “Het verbeteren van ons imago is een speerpunt van de VOC”, aldus Begijn. "Het imago van Vlissingen is voor de ondernemers van de binnenstad en boulevards van groot belang." [l]

Opschoondag in de buurt

VLISSINGEN - Op zaterdag 24 maart is het Landelijke Opschoondag. Ook in de gemeente Vlissingen zijn er meerdere locaties waar vrijwilligers bij elkaar komen om hun buurt schoon te maken. Ook kunnen mensen zelf een initiatief om op te ruimen aanmelden. De Landelijke Opschoondag wordt ieder jaar gehouden en is een initiatief van Nederland Schoon. Tijdens de opschoondag houden meer dan 100.000 Nederlanders een buurtschoonmaak. Kijk voor acties in de buurt op
www.nederlandschoon.nl. [l]

Weer tours over Scheldekwartier

Foto: Annet Eekman

VLISSINGEN - Na het succes van vorig jaar houdt de gemeente Vlissingen weer rondleidingen over het Scheldekwartier. In anderhalf uur horen de wandelaars over de ontwikkelingen hier. Tours die nog niet zijn volgeboekt, vinden plaats op 28 maart, 11 april en 21 april. Aanmelden door te mailen naar: scheldekwartier@vlissingen.nl ovv naam, mailadres en aantal personen. De tours beginnen om 9.30 uur bij de parkeerplaats tussen de Machine- en Timmerfabriek. [l]

Betty Schinkel was vroeger sportinstructeur bij de Zeeuwse Sportraad. FOTO RUBEN OREEL Foto: Ruben Oreel

Betty Schinkel
        is
Vlissingen

FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN / INDRA PAASSE Foto: FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN / INDRA PAASSE

Wat zijn de
uitdagingen
voor Vlissingen?

Wat zijn de grootste uitdagingen in Vlissingen?

Vlissingers kunnen volgende week woensdag naar de stembus. ARCHIEFFOTO Foto: Leonard Passchier

VLISSINGEN - Lang niet alles kan in Vlissingen, maar in vergelijking met vier jaar geleden lijkt het toch zeker niet slechter te gaan. Er worden volop huizen gebouwd op het Scheldekwartier, de financiën zijn niet op orde, maar de weg naar herstel is ingeslagen en er lijkt sprake van nieuw elan in de gemeente. Maar wat kan beter, wat zijn de grootste uitdagingen en waarom zouden de inwoners van Vlissingen op uw partij moeten stemmen? Deze vragen heeft de Vlissingse Bode voorgelegd aan de lijsttrekkers in de gemeente Vlissingen. Hieronder staan de antwoorden.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Frances Oreel van de PvdA vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “We moeten het onderhoud voor onze kapitaalgoederen inplannen. Daarnaast moeten we als Artikel 12-gemeente onze financiën op orde brengen. Dit alles kan alleen als er een visie wordt opgesteld. De huidige keuzes worden gemaakt zonder zo’n visie. Kijk naar het accommodatiebeleid en de effecten voor onze sport, kunst, cultuur en welzijn. Hoewel het college actief heeft geïnventariseerd, ontbreekt het aan een visie en worden de effecten voor de stad onderschat door dit college. Haalbare voorstellen worden niet serieus genomen.”

Die uitdagingen kun je het beste aangaan met de PvdA, omdat: “We vooral aandacht hebben voor de mensen. De stad is van ons allemaal. Financiële keuzes moeten we samen maken. Dan zal blijken dat er ook veel meer mogelijk is en veel meer behouden kan worden voor de stad. Ook Vlissingen als sociale stad, willen wij terug. Vooral als het gaat om inkomen, zorg en wonen. Wat beter geregeld moet worden is het armoedebeleid, in ieder geval eenduidig beleid op Walcheren. Daarnaast de zorg. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wmo. Niet meer de grenzen opzoeken, zoals dit college doet. Gewoon goed regelen! Wonen, betaalbaar wonen voor iedereen.”

Rens Reijnierse van 50Plus vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “Samen met het maatschappelijk middenveld moeten we de voorzieningen op peil houden en efficiënter benutten, zodat inwoners goede voorzieningen tegen een acceptabele prijs hebben. Ook moeten we zorgen voor cohesie in onze samenleving. De inwoners moeten met elkaar in gesprek in plaats van dat ze over elkaar praten. Met elkaar praten leidt tot begrip voor elkaar en maakt het mogelijk samen te leven. Ieder met zijn eigenheid en met respect voor de ander. Dat moet gaan plaatsvinden in wijkcentra waar iedereen uit de wijk zich thuis voelt en ook graag komt. Verder moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan alleen als we zorgen voor uitstekende zorg, dicht bij de mensen. Dat kan alleen tot stand komen als mensen weer naar elkaar omkijken.”

Die uitdagingen kun je het beste aangaan met 50Plus, omdat: “We worden allemaal steeds ouder. 50Plus is nodig om te zorgen dat er een goede balans gaat ontstaan in aandacht voor deze steeds groeiende groep ouderen. Die ouderen moeten bediend worden en niet weggedrukt worden in de graaiende wereld waar het belang van werkenden voorop gesteld wordt. De laatste decennia hebben ouderen niet meegedeeld in de toename van welvaart. Als die achterstelling blijft of toeneemt komt het moment dat de groep ouderen dat niet langer pikt en is een vorm van opstand komt steeds dichterbij.”

Vlissings Belang vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “Ondanks de Artikel 12-status van Vlissingen moeten we alles op alles zetten om de stad leefbaar te houden en de cultuur niet verloren te laten gaan. De binnenstad leefbaar maken en proberen te behouden door nieuw te vestigen middenstanders tegemoet te komen met tijdelijke financiële tegemoetkomingen.”

Die uitdagingen kun je het beste aangaan met Vlissings Belang, omdat: “Wij er puur en alleen voor de Vlissingers zijn. Wij hebben geen partijbelang of belangen bij andere organisaties. We zijn voor een open, eerlijk en vooral transparant bestuur. De inwoners van Vlissingen hebben recht om te weten hoe en waarom hun stad op deze manier wordt bestuurd. Alleen door eerlijk en open naar buiten te treden kun je hun vertrouwen winnen.”

Josephine Elliott van D66 vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “Er zijn er meer, maar laat ik er drie noemen. Allereerst het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente. Dat kunnen we niet alleen, daar moeten we met alle Vlissingers de schouders onder zetten. De financiën op orde brengen en niet de schuld naar de toekomst schuiven is daarbij een extra opgave. Ook moet de gemeente stappen maken om de doelen te bereiken uit het klimaatakkoord van Parijs.”

Die uitdagingen kun je het beste aangaan met een sterk D66, omdat: “D66 samen met de inwoners en bedrijven aan onze gemeente wil werken. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Dus daar waar mensen taken, die nu nog door de gemeente worden geregeld, beter en goedkoper zelf kunnen doen, moeten zij de ruimte en de middelen krijgen. Dat is de 'right to challenge'. Wij willen dat iedereen kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te zijn. Dat kan door goed onderwijs, goede zorg en een tolerant klimaat. Pas dan kan je spreken van een goed en slim bestuur. Wij willen een slimme stad die stuurt op geluk.”

Albert Vader van de PSR vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “We moeten de saneringsbegroting afronden en met hulp van het Rijk moeten we dat gedeelte van de hypotheek aflossen dat onder water staat. Ook moeten de zorg goed borgen binnen de beschikbare middelen en de leefbaarheid op peil houden, ondanks de noodzakelijke pijnlijke bezuinigingsmaatregelen op het gebied van de gemeentefinanciën.”

Die uitdagingen kun je het beste aangaan met een sterke PSR, omdat: “Wij de afgelopen zes jaar hebben deelgenomen aan de coalitie en dus deel uitmaakten van het bestuur voor heel Vlissingen, Souburg en Ritthem en wij daarmee hebben aangetoond dat we onze verantwoordelijkheid nemen, ook in moeilijke tijden. Wij zitten ook in de haarvaten van de samenleving en weten dus weet wat er speelt. Bovendien is de PSR een robuuste en betrouwbare partner.”

John Dooms van de Lokale Partij Vlissingen (LPV) vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “We moeten de gemeentelijke financiën verder gezond maken, zonder dat de leefbaarheid daar onder lijdt. Ook moeten we de zorg en welzijn verbeteren voor de inwoners van Vlissingen en de LPV vindt dat we een volwaardig politiebureau moeten behouden en de buurtpreventieteams moeten uitbreiden.”

Die uitdagingen kunnen we het beste aangaan met de LPV, omdat: “De Lokale Partij Vlissingen handelt in het specifieke belang van de gemeente Vlissingen en haar inwoners zonder gebonden te zijn aan de algemene Haagse mores. Het is een formule die bewezen heeft tot succes te leiden, gezien de vooruitgang die onze stad boekt.”

Els Verhage van GroenLinks vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “Een goede invulling van de lege gebieden in Vlissingen, de financiën weer op orde brengen door de juiste prioriteiten te stellen en duidelijkheid en transparantie over onder meer ons Nollebos. Geen verdere bebouwing.”

Die uitdagingen kunnen we het beste aangaan met GroenLinks, omdat: “GroenLinks is geen one issue-partij. Wij denken aan de korte en lange termijn. Wij hebben de visie om van Vlissingen een boeiende, gezonde stad te maken. GroenLinks laat mensen niet in de steek. Wij stimuleren mensen en kiezen voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee doet. Wij willen inwoners betrekken, zodat ze vanaf het begin meedenken tot aan de besluitvorming. Wij hebben ook een groene, duurzame visie om Vlissingen energieneutraal en gasvrij te maken. Dit is beter voor iedereen.”

Albert van der Giessen van de VVD vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “We moeten de komende vier jaar goed kijken naar de financiële positie in relatie tot de bezuinigingen. Onze stad moet wel aantrekkelijk blijven. Voorzieningen als een Muzeeum en De Piek zijn belangrijk om te behouden.”

Die uitdagingen kun je het beste aangaan met de VVD, omdat: “Een sterke VVD gaat voor behoud van het cultureel erfgoed zoals het Muzeeum, behoud van accommodaties die nodig zijn voor sport en cultuur en behoud van het Nollebos. Daarnaast willen wij meer veiligheid zoals de mogelijkheid om preventief te fouilleren en cameratoezicht. Tevens willen wij minder regels voor ondernemers.”


Coen van Dalen van de ChristenUnie vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: “Het Scheldekwartier invullen en daaruit zoveel mogelijk geld halen.

FOTO DNA BEELDBANK/BEN SEELT Foto: DNA Beeldbank/Laat Zeeland Zien/Ben Seelt

Lilian Janse van de SGP vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: "We moeten de schuldenlast verminderen en de negatieve reserve aanvullen, meer werkgelegenheid naar Vlissingen halen, het Nollebos en Westduinpark behouden, net als onze cultuur en en het cultureel onderwijs, inwoners blijven betrekken bij beleid en ervoor zorgen dat inwoners zich gehoord voelen, meer winkels in de binnenstad, meer winkelend publiek trekken en minder bureaucratie voor de uitvoerders van de wmo en de jeugdzorg."

Die uitdagingen kunnen we het beste aangaan met de SGP, omdat: "De SGP een partij is die altijd wil samenwerken met alle partijen op onderwerpen waar hetzelfde over wordt gedacht. We hard werken, we geen politiek bedrijven naar de waan van de dag, we luisteren naar alle mensen en we met passie en plezier het raadswerk uitvoeren."

Sem Stroosnijder van de SP vindt dit de grootste uitdagingen voor Vlissingen: "Ervoor zorgen dat iedereen aan het werk komt, op deze manier dringen wij de armoede terug. Werken aan de samenwerking met de gemeente Middelburg. Alleen door samen te werken kunnen we de grote problemen, zoals de economie, aantrekkelijkheid en duurzaamheid van de regio oplossen. Er moet gewerkt worden aan het vertrouwen tussen inwoners en de overheid. Dit doen we door te praten met onze inwoners over hun buurt en samen te zoeken naar oplossingen en ons als gemeente te houden aan de afspraken."

Die uitdagingen kunnen we het beste aangaan met de SP, omdat: "De SP heeft een grote betrokkenheid met de mensen in onze gemeente. Wij zijn de enige partij die niet alleen luistert naar de schreeuwers, maar van huis naar huis gaat om onze inwoners te spreken. Dat maakt de SP uniek en dat willen wij nog vier jaar volhouden."

Dit vindt Pim Kraan van Perspectief op Vlissingen (POV) de grootste uitdagingen voor Vlissingen: "We moeten ervoor zorgen dat er voldoende werk is, dat er een groter aanbod van woningen komt, dat de medische zorg op orde blijft en dat de dorpen leefbaar en bewoonbaar blijven. We moeten risicodragende activiteiten zoals het Scheldekwartier beëindigen."

Die uitdagingen kun je het beste aangaan met de POV, omdat: "De POV de sterkste lokale partij is, die veel ervaring en kwaliteit in huis heeft. Niet aangestuurd vanuit Middelburg of Den Haag. De POV maakt de beste keuzes in Vlissingen. We zijn met tien sterke mannen en vrouwen die met beide benen op de grond staan, die de samenleving door en door kennen en aan de slag willen."[l]

Amy Quakkelaar van Turnschool Zeeland geplaatst voor de halve finale

Amy Quakkelaar heeft zich geplaatst voor de halve finale van het NK. PR

VLISSINGEN - Bij de kwartfinales in Rhoden (Groningen) heeft Amy Quakkelaar zich weten te plaatsen voor de halve finale.

Zij werd 9e bij de jeugd N3 met 51.875 punten. Dit was voldoende voor een startbewijs in de halve finale. Op sprong en balk scoorde ze een top 5 notering en bij vloer wist ze ook hoog te scoren. Bij de wedstrijden in de categorie instap N2 werd Eline de Wit 23e met 44.400 punten. Zij turnde een nette wedstrijd maar kwam op vloer en balk wat te kort.[l]

Pensioenspecialist Martin van Rooijen spreekt op verkiezingsmiddag 50PLUS

VLISSINGEN – Martin van Rooijen is Tweede Kamerlid voor 50PLUS en pensioenspecialist.

Hij houdt maandag 19 maart in het woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen een lezing over de aanval op de pensioenen, de rekenrente en de gevolgen van Artikel 12 voor de gemeente Vlissingen. Na de pauze worden de kanidaten van 50PLUS-Vlissingen voorgesteld.

De middag, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, begint om 14.00 uur. Van Rooijen beantwoordt ook vragen uit het publiek. Na de pauze, van 15.00 tot 15.15 uur, kan iedereen kennismaken met de kandidaten van lijst 13 van 50PLUS-Vlissingen. Ook wordt ingegaan op het verkiezingsprogramma. De verkiezingsmiddag van 50PLUS eindigt rond 16.15 uur met een hapje en een drankje. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: www.50pluspartij.nl/Vlissingen. [l]

DuurzaamTuus is nieuwe beurs

Beurs voor het hele gezin over duurzaam leven

MIDDELBURG - De nieuwe Zeeuwse DuurzaamTuus beurs vindt zaterdag 24 maart plaats in Middelburg.

De beurs is anders dan anders, aldus initiatiefnemer Marco van Elswijk. Hij gaat niet uit van concurrentie, maar van de doelen die we delen.
De standhouders op DuurzaamTuus zijn ondernemers, adviseurs en leveranciers van duurzame oplossingen, producten en diensten. Er staan makelaars, woningcorporaties, notarissen, verzekeringsmaatschappijen, groene hypotheekverstrekkers en banken. Zij geven de bezoeker persoonlijk advies op hun eigen vakgebied. Gemeenten geven hun visie op allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzaam wonen in hun regio.

Variatie
Verder vind je op de beursvloer informatie en oplossingen voor: energiebesparing, duurzame mobiliteit, afval & recycling, duurzame innovaties, duurzame oplossingen voor kantoor, duurzame producten, licht & geluid, veilig werken, woningbouw, circulaire economie, duurzaam wonen, zonnepanelen, wind, isolatie- en warmteoplossingen, gezond leven zonder stress.
De beurs richt zich op mensen die bewust willen leven en op het gebied van duurzaamheid hun verantwoordelijkheid willen nemen. DuurzaamTuus heeft er bewust voor gekozen om niet te veel standhouders uit te nodigen die hetzelfde aanbieden. Dat betekent dat er een grote variëteit is aan informatie. De beurs richt zich niet alleen op gezinnen, er is ook een speciaal aanbod voor verenigingen, stichtingen, VVE's en energiecoöperaties.

Kenniskaravaan
De organisatie is een samenwerking tussen beursorganisator NewWay2Go, verbinder Stichting De Zeeuwse Uitdaging digitaal vangnet Stichting Digisteun. Het grote probleem op het gebied van duurzaamheid, volgens Van Elswijk, is dat te veel organisaties op hun eigen gebied ermee bezig zijn en proberen consumenten te overtuigen. Mensen zien door de bomen het bos niet meer, omdat al die bedrijven alleen hun eigen oplossing aanbieden als de beste. Het is zaak dat alle alternatieven eerlijk op een rij worden gezet. De beurs moet daarbij uitlokken dat mensen durven te vragen, durven te leren van elkaar en mét elkaar.
Een belangrijk onderdeel van de beurs is de Kenniskaravaan, georganiseerd door Stichting De Zeeuwse uitdaging. Tussen de aanwezige bedrijven en maatschappelijke organisaties worden contacten gelegd en afspraken gemaakt waarbij iedere partij zijn kennis inbrengt ten behoeve van andere organisaties in de regio.

Geen toeval

Het is volgens van Elswijk geen toeval dat DuurzaamTuus een Zeeuws initiatief is. Zeeland is de kraamkamer van duurzaamheid met de meeste zon en wind van Nederland, en de Zeeuwen hebben loyaliteit en verantwoordelijkheid in het DNA.
DuurzaamTuus wordt gehouden op zaterdag 24 maart van 11.00 tot 18.00 uur, in Studio A58 in Middelburg. Gratis toegangskaarten downloaden kan via

www.duurzaamtuus.nl. [l]

Knallende koppijn

Woorden doen geen pijn, is het aloude spreekwoord, maar voor zover het al waar is, geldt dat niet voor de twaalf woorden en het cijfertje in de Telegraaf. “Hij is 28 maart in de gelegenheid de volksvertegenwoordigers te woord te staan”, stond er vrijdag in de wakkerste krant van Nederland. Wat is daar nou zo erg aan, hoor ik u zeggen. Op zich is er weinig mis mee, maar als ik vertel dat ze uit de mond komen van Jeroen van der Veer werpt dat een ander licht op de zaak. Uit het zinnetje spreekt zo’n stuitende arrogantie voor de ‘gewone man’ dat je er spontaan knallende koppijn van krijgt. Meneer van der Veer, bij ING voorzitter van de raad van toezicht - ik schrijf het bewust zonder hoofdletters, omdat anders de indruk ontstaat dat het een belangrijk orgaan is - kan over achttien dagen langskomen in de Tweede Kamer om uitleg te geven over het salaris van Ralph Hamers. Eerder heeft de inwoner van (bij mijn weten) Wassenaar geen tijd om langs te komen in Den Haag, op een steenworp afstand. Wellicht moet hij met of zonder Halbe Zijlstra nog een keer naar de datsja van Poetin, al lijkt me dat om meerdere redenen sterk. Ik denk dat de voormalig Shell-topman lak heeft aan het volk en dat hij hoopt dat de storm over de loonsverhoging van het salaris van ING-topman Ralph Hamers over twee weken is gaan liggen.

Ik hoop van niet. Moge de storm van verontwaardiging uitgroeien tot een orkaan van exorbitante proporties, net zo exorbitant als de opslag voor het bankiertje. Dat de negen mannetjes en vrouwtjes in de raad van commissarissen denken weg te komen met een salarisverhoging van 50 procent getuigt van wereldvreemdheid, zoals Mark Rutte, de opvolger van ING-commissaris Jan Peter Balkenende, het noemde. Dat meneer Van der Veer te arrogant is om uitleg te komen geven aan de vertegenwoordigers van het volk, die zijn bank een paar jaar geleden overeind hebben gehouden, is heel erg.

Hij kan het enigszins goedmaken door het salarisvoorstel in te trekken. Als het exceptionele talent Hamers dan daadwerkelijk naar een andere Europese bank gaat, komt er wel een ander haantje. Vervolgens mag de 61-jarige Van der Veer opstappen. Hij heeft de pensioenleeftijd nog niet bereikt, maar hij kan die paar jaar wel overbruggen. Geld genoeg.[l]

'Uitgaan kwam er niet van'

VLISSINGEN - Helge Prinsen portretteert in de rubriek 'Ik ben Vlissingen' elke week een van haar stadsgenoten in slechts 980 tekens, precies zeven tweets. Met haar portretten wil ze bekend en minder bekende Vlissingers in de schijnwerpers zetten en zo een mooi beeld van de stad schetsen waar zij is geboren en getogen.

Betty Schinkel was vroeger sportinstructeur bij de Zeeuwse Sportraad. FOTO RUBEN OREEL Foto: Ruben Oreel

DOOR HELGE PRINSEN

Betty Schinkel (63). Samenwonend, samen vier kinderen. Geboren in Vlissingen. Oud-secretaresse. Oud-sportinstructeur bij de Zeeuwse Sportraad.

"In de jaren zeventig waren er nog geen sportscholen hier. Ik gaf trimlessen en speelde zelf handbal in de hoofdklasse. Uitgaan kwam er niet van."

"In 1980 kreeg ik de diagnose MS. Het is lang goed gegaan, maar nu gaat het langzaam achteruit. Ik kan niet lang staan en loop met een rollator."

"Je wilt niet weten hoeveel mensen struikelen over die kinderkopjes in de stad. Het is niet egaal en je blijft er vaak met je schoen achter haken."

"Het is jammer dat er bijna geen geld meer is in Vlissingen. Ja, voor het Bevrijdingsfestival en Onderstroom. Waarom wordt dat niet beter verdeeld?"

"Vlissingen is een stad voor iedereen geworden. Er wonen nu veel meer mensen van buitenaf vergeleken met vroeger. Toen kende je iedereen."

"Hoe de toekomst eruit ziet, is natuurlijk de vraag. Net zoals bijna alle MS-patiënten sta ik positief in het leven. Ik wacht het allemaal wel af, hoor."

De miniportretten van Helge Prinsen zijn ook te lezen op haar website. [l]


Sudoku

De oplossing van de puzzel van vorige week was: houtskool[l]

Zeventig miljoen euro voor sterker Zeeland

Foto Beeldenbank Laat Zeeland Zien / Photographics Foto: Photographics

VLISSINGEN - Het Rijk investeert 35 miljoen euro voor versterking van de leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau voor bedrijven in Zeeland. Dat maakte minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorige week donderdag bekend tijdens een bezoek aan de provincie. De provincie Zeeland verwacht dat de regio eenzelfde bedrag ter beschikking stelt.

VAN ONZE REDACTIE

Minister Schouten sprak in Zeeland met het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland over de verdere uitwerking van de plannen die de provincie heeft ingediend. Zeeland is een van de regio's uit het regeerakkoord waar het kabinet de gebiedsgerichte aanpak tussen het Rijk en regio wil versterken.

Bedreigingen

In het advies van de commissie-Balkenende, Zeeland in Stroomversnelling, zijn de economische mogelijkheden van Zeeland genoemd op het gebied van industrie, landbouw en toerisme. De afwezigheid van grote steden, een krimpende en veranderende bevolking en de eilandenstructuur creëren specifieke knelpunten en bedreigingen.

Het kabinet wil met de gebiedsgerichte aanpak bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid voor de inwoners van Zeeland.

Inspannen

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat laat weten blij te zijn met de steun vanuit het Rijk. 'Deze manier van samenwerken is op alle niveaus goed voor Zeeland en Nederland. Waar we ons sinds het advies van de commissie-Balkenende richten op economische structuurversterking, kunnen we met deze bijdrage verder werken aan zaken die voor alle Zeeuwen fundamenteel zijn: het vestigingsklimaat en de leefbaarheid. Zo krijgen we een provincie waar economie en leefbaarheid op hoog niveau in evenwicht zijn. Daarvoor gaan we ons met het Rijk en de Economic Board Zeeland inspannen.' [l]

Japanse dame, gemaakt door Andrea Crucq

OOST-SOUBURG - Zaterdag 12 mei exposeren weer verschillende kunstenaars hun werken tijdens de Kunstroute Oost-Souburg.

Veel kunstenaars van vorig jaar hebben zich weer aangemeld, maar ook enkele nieuwe deelnemers doen dit jaar mee.
Van keramiek, schilderijen, sieraden, beelden, sculpturen tot kaarsen en de mooie tuin van Mevr. de Wolf zijn die dag te bezichtigen van 10.00 tot 17.00u.
Ook dit jaar stelt de Protestantse Kerk aan het Oranjeplein de kerk weer beschikbaar voor een aantal kunstenaars.
De route gaat door het hele dorp, maar ook dit jaar hebben een aantal winkeliers hun ruimte beschikbaar gesteld in de winkelstraat. Hierdoor ontstaat er een leuke route door het dorp.
De kunstroute Oost-Souburg is nog op zoek naar deelnemers aan de route. Kunstenaars, artiesten, muzikale deelnemers, huiskamerconcerten, zijn allemaal mogelijk bij de Kunstroute.
Geintereseerde kunnen zich opgeven of informatie opvragen via kunstroute@zeelandnet.nl. [l]

Geschenkboek over sporters

GOES - Tijdens het Zeeuws Sportgala in Theater de Mythe in Goes is vorige week woensdag het thema van de Week van het Zeeuwse boek gepresenteerd: Zeeuwse sporters. Het geschenk wordt geschreven door journalist en oud-hoofdredacteur van het AD Peter de Jonge. In het boekje komen portretten van bekende sporters uit de provincie. Vorig jaar schreef Freek de Jonge het boekje en eerdere afleveringen werden gemaakt door Rinus Spruit en Franca Treur. De week vindt plaats in de eerste week van november.[l]

8 / 20

Het Jubileum...

een herdenking van een gebeurtenis, maar 'Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst'.

Dit geldt ook voor allerlei grote ketens die de laatste jaren uit het stadsbeeld zijn verdwenen, maar kan ook gelden voor grote merken. Zo lees ik over de grote schuldenlast na een 124-jarig bestaan van de Amerikaanse gitaarbouwer Gibson uit Nashville. Hoe is het mogelijk..? Ik heb ooit eens een Gibson in mijn handen mogen houden. Iets heel bijzonders, zeker als je een ogenblik daarvoor nog hebt gehoord wat een bijzonder geluid en wat een uitzonderlijke gitaarsolo’s dit instrument kan weergeven. Gelukkig heeft Vlissingen zijn eigen gitaarbouwer nog; Sjak Swier op de Nieuwendijk. In een oud pandje, opgetrokken in verschillende stijlen, maakt Sjak al 25 jaar de mooiste gitaren. Gitaristen uit binnen– en buitenland weten hem te vinden. Ambassadeurs zijn onder meer Steve Lukather (Toto) en Paskal Jakobsen ( BLØF).
Maar de beste luchtgitaren bouw je zelf... toch?

Ook sterrenrestaurant De Kromme Watergang had een 25-jarig jubileum te vieren. Edwin en Blanche Vinke vierden dit bijzondere jubileum met de culinaire show ‘Vrienden van De Kromme Watergang’ in CCXL. Uit zoiets blijkt weer dat het management van het CCXL theater in staat is om een bijzondere avond te presenteren met een keur aan bekende artiesten (veelal met Zeeuwse roots) en culinaire liefhebbers.

In de Hellebardierstraat gaat het jubileum van de popmuziek nog veel verder. De Piek staat op 25 maart bol van de rock 'n roll uit de sixties. Net zoals het al klonk op de jeugdavonden van de Globe in die tijd. Je kunt het allemaal nog beleven en zien in het stadsarchief tegenover de Piek.

De stad ontwaakt uit zijn winterslaap. We krijgen weer zin in het voorjaar. Een veranderende stad, een bouwende stad een stad waar de bewoner en bezoeker zich al heel lang gast mag voelen.

Modehuis Steketee verwent haar klanten bijvoorbeeld met mooie eigentijdse mode, ook al 100 jaar. Een nieuwe jonge generatie staat garant om er 125 jaar van te maken. Zo ook foto Verschoore met al bijna 100 jaar op de teller. Dan nog TILROE Optiek òok een echt familiebedrijf, waar nu de vijfde generatie Tilroe werkzaam is en sinds 1948 in Vlissingen.

Allemaal niet zo eenvoudig als vroeger, maar wel ondernemersbloed wat in deze hedendaagse markt zo hard nodig is.

John Meijboom

Coördinator VOC [l]

Het bijzondere pand aan Badhuisstraat 19

Foto: Picasa

VLISSINGEN - Sinds 1893 zit er al een Rijwiel en Motorhandel in het pand aan de Badhuisstraat 19 waar nu sinds 55 jaar Rijwielhandelaar Roose is gevestigd. VOC-coördinator John Meijboom bezoekt eigenaar Frits Roose, wiens zaak garant staat voor goede kwaliteit en scherpe prijzen. De winkel verkoopt zowel nieuw als gebruikt, bijzondere fietsen zonder ketting en voert natuurlijk alle voorkomende reparaties uit. De Badhuisstraat kent veel mooie laat-negentiende-eeuwse panden. Samen met het gerenoveerde City2Beach Hotel vormt dit stukje Badhuisstraat een mooie entree voor Vlissingse binnenstad. [l]

Agenten voeren een verkeerscontrole uit. Foto: Picasa

Politie doet drugstests bij automobilisten

VLISSINGEN - Agenten van het basisteam Walcheren hebben vorige week voor het eerst automobilisten onderworpen aan een speekseltest om drugsgebruik op te sporen. Tot dusver was dat voor de politie lastig aan te tonen tijdens controles. Nieuwe wetgeving geeft agenten nu meer bevoegdheden. De politie hield donderdagavond een uitgebreide verkeerscontrole op het Scheldekwartier in Vlissingen.

DOOR PETER URBANUS

Op de grote parkeerplaats aan de De Willem Ruysstraat stonden politiebusjes. en twee motoragenten reden rond in de omliggende straten. Zij dirigeerden ‘op gevoel’ auto’s richting de parkeerplaats. Eenmaal tussen de pylonen geparkeerd, werden de inzittenden direct aangesproken door de agenten. Martin Vogel en Emile Put hebben als instructeur inmiddels een groot deel van hun Zeeuwse politiecollega’s getraind in het gebruik van de speekseltest. “Hier keken we al jaren naar uit. Tot voor kort konden we automobilisten niet snel testen op drugsgebruik, zoals dat wel kan bij alcoholgebruik”, legt Vogel uit. “We moesten afgaan op eigen waarneming, eventueel gevolgd door bloedonderzoek. Geen goede controle betekent dat mensen zich veilig waanden met drugs achter stuur.”

Tijd

In de praktijk zijn het vooral jongeren in wat oudere, soms ‘gepimpte’ auto’s die eruit worden gepikt voor de controle. De motoragent gaat daarbij af op zijn ervaring en gevoel. Bovendien zijn er in het gebied waar de controle plaatsvond verschillende coffeeshops gevestigd. Vermoed wordt dat vooral gedurende uitgaansavonden behoorlijk wat drugs gebruikt worden.

Het afnemen van de speekseltest gebeurde in een van de politiebusjes op de parkeerplaats. De betreffende jongeman stemde in met de test en onderging de proef geduldig. Hij bleek niets te hebben gebruikt.

Wat opvalt is dat het afnemen van de test nogal wat tijd kost. Er gaan zo tien minuten overheen voordat er resultaat is. Ook om die reden is het ondoenlijk om alle automobilisten aan te houden, zegt Vogel.

Wetgeving

Agenten letten ook op de typische psychomotorische verschijnselen bij drugsgebruik, zoals bloeddoorlopen ogen, vergrote pupillen en malende kaken. Net als bij een blaastest kunnen agenten ook direct controleren of de bestuurder zijn of haar rijbewijs bij zich heeft en of de auto verzekerd en apk-gekeurd is, stelt Vogel.

De speekseltest komt voort uit nieuwe wetgeving rondom drugsgebruik in het verkeer. Ook bij geweldsdelicten en bijvoorbeeld een diefstal met geweld of huishoudelijk geweld zullen aangehouden daders voortaan standaard worden getest op drugsgebruik. Blijkt een dader inderdaad drugs te hebben gebruikt, dan kan dat van invloed zijn op de strafmaat. Mensen zijn verplicht mee te werken als ze staande worden gehouden. Bij weigering volgt proces-verbaal. Afhankelijk van type en dosis drugs bepaalt de officier van justitie de strafeis.

Rijbewijs

Op gebruik van medicijnen die de rijvaardigheid aantasten kan nog niet worden gecontroleerd. De politie zal daarbij moeten afgaan op andere aanwijzingen, bijvoorbeeld medicijnstrips in de auto, zegt Vogel.

In totaal was er donderdagavond bij drie bestuurders aanleiding om een speekseltest uit te voeren. Een van hen bleek geen drugs gebruikt te hebben. Bij een 23-jarige Vlissinger gaf de test wel de aanwezigheid van THC (de werkzame stof in wiet) aan. De man gaf toe dat hij geblowd had. Zijn rijbewijs is ingevorderd en zal worden opgestuurd naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dat besluit of de man nog geschikt is om een voertuig te besturen. Een bestuurder weigerde mee te werken aan de speekseltest en kreeg een boete van 230 euro. [l]

Excentrieke lefgozers van het peloton

Louis Bovée schrijft boek 'De massasprint' over 50 beste sprinters ooit

De cover van het boek van Louis Bovée over de massasprint. FOTO COR VOS Foto: Cor Vos

GOES - Mario Cippolini, Mark Cavendish, Jeroen Blijlevens en niet te vergeten Djamolidin Abdoezjaparov, de cowboy uit Tasjkent in Oezbekistan. Het zijn namen die volgens schrijver Louis Bovée tot de beste sprinters aller tijden behoren. Hij heeft de 50 grootste sprintkanonnen geportretteerd in het boek ‘De massasprint’ dat vrijdag wordt gepresenteerd in Breda. Niemand minder dan Jean-Paul van Poppel neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

DOOR EUGÈNE DE KOK

De cover van het boek van Louis Bovée over de massasprint. FOTO COR VOS Foto: Cor Vos

Louis Bovée kwam op het idee voor het boek toen hij Dylan Groenewegen vorig jaar de laatste Tour de France-etappe op de Champs-Élysées zag winnen. “Ik heb uitgeverij Trichis daarna gebeld en zij zeiden meteen ‘ja’. Er zijn eerder wel eens boeken over sprinters verschenen, maar nog nooit over de massasprint in het algemeen”, vertelt de uit Stampersgat afkomstige Bovée, columnist in deze krant en auteur van de biografie van Frans Bauer en ‘In het geel’, over alle Nederlandse gele trui-dragers. “De massasprint is een interessant onderdeel van het wielrennen. Het is in de loop der tijd ontzettend geëvolueerd. Jan Janssen, die alle kenmerken van een goede massasprinter had, kwam in zijn tijd nog vroeg op kop en fietste dan zo haar, zodat niemand hem meer kon achterhalen. Nu rijden er al kilometers voor de streep treintjes van de sprinters op kop.”

Door de opkomst van de sprintploegen en belangen van een overwinning in bijvoorbeeld de Tour de France of Giro d’Italia, is de sport er niet altijd leuker op geworden, vinden velen. Ontsnappingen die het tot de meet volhouden zijn een uitzondering. “Aan de andere kant is de massasprint op zich reuze-interessant. Het gaat tegenwoordig veel sneller en het is daardoor nog gevaarlijker dan vroeger. Soms rijden er wel zeven treintjes naast elkaar.”

Ongelukken zijn dan ook onvermijdelijk. In het eerste hoofdstuk heeft Bovée er een paar opgesomd, zoals de massale crash in de Tour de France van 1994, in Armentières. Een politieman stond opeens op de weg. Hij wilde voor een knappe dame in het publiek een fotootje maken van het aanstormende peloton. “Het wegdek leek op een bloedbad”, schrijft Bovée. De legendarische Djamolidin Abdoezjaparov, die in tegenstelling tot de Marcel Kittels en Mark Cavendishen van nu geen knechten had, ontkwam en won, maar anderen zoals Jean-Paul van Poppel, Laurent Jalabert en Wilfried Nelissen waren minder gelukkig. Vooral de laatste, die op de agent botste, kwam er slecht vanaf. “Hij liep een zware ruggewervelblessure op.” Naast beruchte crashes, brengt Bovée ook roemruchte sprints, zoals die tijdens het WK in 2011 en Milaan-San Remo in 2005, in herinnering en heeft hij een rijtje met ‘eendagsvliegen’ gemaakt. Wie herinnert zich Theo Smit bijvoorbeeld nog, die twee Tour de France-etappes op zijn naam heeft geschreven?

Na het inleidende hoofdstuk volgen de portretten van de beste spurters. Voormalig sportjournalist Bovée groef daarvoor in zijn geheugen en dook in de archieven. Hij kwam met een mooie lijst. Veelal bijzondere foto’s van de bekende fotograaf Cor Vos illustreren deze portretten. Bovée heeft ze gemaakt door met de coureurs zelf of met kenners over de renners te praten. Jan Raas kreeg hij ook nu niet te spreken. Toch staat de Zeeuw in het boek. “Hij was een hele goede sprinter. Leo van Vliet vertelt over hem. Hij trok de sprint wel eens aan voor Raas, maar de laatste kilometer deed hij altijd helemaal zelf.”

‘De massasprint. De 50 beste sprinters ooit’ van Louis Bovée is uitgegeven door Trichis en vanaf vrijdag in alle boekwinkels te koop. ISBN: 13 9789492881038.[l]

VLISSINGEN - In 2017 deden duizenden ouders een beroep op Stichting Leergeld voor activiteiten van hun kinderen waarvoor ze zelf de financiële middelen niet hebben. Met steun van Leergeld worden bijvoorbeeld schoolspullen of een sportabonnement aangeschaft. Landelijk kunnen ruim 103.000 kinderen daardoor onbezorgd deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Dit aantal is een stijging van 27 procent ten opzichte van 2016.

Deze groei geldt nog niet voor Leergeld Walcheren, een van de 100 lokale Leergeld stichtingen, die in 2017 actief waren. ‘Wij weten steeds meer kinderen te bereiken die onze hulp goed kunnen gebruiken. Dat is een mooi resultaat. Echter de keerzijde van de medaille is dat er nog steeds zo veel kinderen in armoede opgroeien. Wij bereiken nog niet een derde van de kinderen op Walcheren in armoede. Op Walcheren groeien bijna 2500 kinderen in armoede op’ aldus Tanneke Pop, voorzitter Leergeld Walcheren. ‘Ouders van deze kinderen moeten elke maand opnieuw de eindjes aan elkaar knopen om rond te komen. Onder hen zijn verrassend vaak werkende, soms alleenstaande, ouders. Zij verdienen een laag inkomen doordat zij werken als ZZP-er of in een ‘lage loon’ bedrijf. Door een beroep te kunnen doen op Leergeld hebben zij alvast een zorg minder!’

Afgelopen jaar heeft Stichting Leergeld Walcheren 611 kinderen ondersteund met onder meer de aanschaf van schoolspullen, aanschaf van een fiets, bijdrage voor schoolreis, voetbalschoenen of een sportabonnement. ‘Kinderen die opgroeien in armoede beoordelen hun leven met een veel lager cijfer dan kinderen die niet in zo’n situatie opgroeien. Door Leergeld hoeven de kinderen niet langs de kant te staan, maar kunnen ze gewoon meedoen met hun leeftijdsgenootjes’ aldus Gaby van den Biggelaar, directeur Stichting Leergeld Nederland.

Mocht u een beroep willen doen op Stichting Leergeld Walcheren dan kunt u via de website een aanvraag doen: www.leergeld.nl/walcheren [l]

Nieuwe locatie Wereldwinkel

OOST-SOUBURG - Na ruim 30 jaar in het 'Guusuus', de vroegere Gereformeerde pastorie naast de kerk in de Kanaalstraat te hebben gezeten, heeft de Wereldwinkel sinds 1 februari een nieuwe plek gekregen: we zijn ingetrokken bij computerzaak Pulze-it; Kanaalstraat 28.

We hopen op een prettige samenwerking met Marieke en Levent Kilinc. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het inrichten van de nieuwe ruimte. Het is voor alle medewerkers nog een beetje wennen, maar dat komt helemaal goed.

Begonnen als huiskamerwinkel met het verkopen van hoofdzakelijk eerlijke koffie en thee, kwamen er van lieverlee gebruiksvoorwerpen bij uit 3e wereldlanden. Als etalage hadden we twee tafels en ook de toonbank met geldkist was een tafel. We waren in die tijd op donderdagmiddag en zaterdagmorgen open. Was de winkeldienst klaar, dan moesten alle spullen opgeruimd worden. De huiskamer werd nl. ook door andere groepen gebruikt. Zo'n 11 jaar geleden ontstonden plannen voor een 'echte winkel' aan de andere kant van de huiskamer. Met vereende krachten en geldelijke steun van de diaconie van de PKN kerk was op 7 november 2007 die winkel een feit: klein, maar wat een luxe. Alleen de deur(en) maar te openen, licht aan, geld in een echte kassa doen en klaar ben je! De openingstijden werden verdubbeld; er kwamen nieuwe medewerkers, anderen gingen weg, maar gelukkig bleven er ook. Zelfs een aantal die er al van het begin bij betrokken waren.

Momenteel hebben we 13 mensen die als vrijwilliger werkzaam zijn, maar nieuwe collega's zijn altijd welkom. Denkt u nu: ja, dat lijkt me erg leuk, laat het ons weten. [l]

Drie van de medaillewinnaressen van VTV: Tessa Geldof, Lynde Hoogwerf en Danique Minnaard. Monique van Belzen

VLISSINGEN - Zaterdag 10 en zondag 11 maart was een vol turnweekend in Prinsenbeek. De 2e kwalificatiewedstrijd D1, D2 en divisie 5 en 6 werd geturnd.

Aan deze wedstrijd deden natuurlijk weer een aantal meisjes van de Vlissingse Turn Vereniging mee en zij sloten de wedstrijd af met twee eerste plaatsen, drie tweede plaatsen en ook nog een derde podiumplek. Goud was er voor Lynde Hoogwerf en Tessa Geldof, zilver voor Jimena Blommaert, Danique Minnaard en routinier Monique van Belzen, en brons voor Anna Hamelink. Een mooi resultaat voor de VTV-meiden, dat perspectief biedt voor de rest van het turnseizoen.

Uitslagen VTV-meiden
Instap D2: 2e plaats: Jimena Blommaert 49.800 punten; 15e plaats: Isa Schouten 47.275 punten
Divisie 5 Jeugd G: 7e plaats: Myrthe Jellema 40.850 punten
Divisie 5 Junior G: 8e plaats: Anouk Zoutendijk 37.600 punten
Pupil 1 D2: 1e plaats: Lynde Hoogwerf 53.700 punten; 16e plaats: Sofia Bellu 49.200 punten
Pupil 2 D2: 1e plaats: Tessa Geldof 53.575 punten
Divisie 5 Junior F: 2e plaats: Danique Minnaard 41.750 punten
Jeugd 1 D3: 3e plaats: Anna Hamenlink 47.400 punten
Divisie 5 Senior E: 2e plaats: Monique van Belzen 42.35 punten
Voor verdere gegevens zie de website van de vereniging: www.vtv-vlissingen.nl[l]

Nederlagen voor dammers Lammerenburg en Souburg

VLISSINGEN - De dammers van Lammerenburg konden in de zesde ronde van de Zeeuwse damcompetitie niet voorkomen dat tegenstander Aagtekerke na afloop het kampioensfeest kon vieren. De Vlissingers slaagden er niet in ook maar één partij te winnen en verloren dankzij nederlagen aan het tweede en vijfde bord met 10-6.

Ook Souburg liep tegen een nederlaag op. In eigen huis verloor het team met 11-5 van Middelburg. Pim Filius redde de eer met een overwinning op de Middelburgse coryfee Bram Goedhart.

De uitslagen
Aagtekerke-Lammerenburg 10-6: M.Provoost-J.Boone 1-1; D.Bosselaar-A.Goudzwaard 2-0; P.Sterrenburg-P.Schunselaar 1-1; L.Kesteloo-J.Koppejan 1-1; A.Riemens-W.Koppejan 2-0; F.Blaas-P.Francke 1-1; n.o.-n.o. 1-1; n.o.-n.o. 1-1.
Souburg-Middelburg 5-11: P.Allaart-D.Kasse 0-2; P.Filius-A.Goedhart 2-0; J. van ’t Padje-A.Kammeraat 0-2; J.Grim-J.van Horssen 1-1; E.Frederiks-R.van Eenennaam 0-2; T.Oosthoek-P.Walraven 0-2; n.o.-n.o. 1-1; n.o.-n.o. 1-1.[l]

17 / 20

18 / 20

KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG
Geref. Gemeente in Nederland
Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Zondag 18 maart: 9.30u en 18.00u ds. J.A. Weststrate.
Christelijke Gereformeerde Kerk
Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Zondag 18 maart: 9.30u en 16.30u ds. H. de Graaf, Urk
GKv Kruiskerk
Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 16.30u.
Gereformeerde Gemeente
Ter Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30u, 14.00u, 18.30u.
Gereformeerde Gemeente
Zuiderkerk, Schoutstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30 en 16.00u.
Waalse Herv. Gem. (Eglise Wallonne)
Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u. Zondag 18 maart: 16.30u Pr. C. Bakker, Vêpres musicales. Organist Margreeth de Jong.
Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland)
Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Zondag 18 maart: 10.00u ds. Joep de Valk, Amsterdam
Wijkgemeente de Ontmoeting
Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 18 maart: 9.00u en 10.45u ds.M. Roelofse, Nieuw-Loosdrecht; 17.30u ds.P.J. Visser, Amsterdam.
Nieuwe Kerkgemeente
Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Middelburg. Eredienst op zondag 9.30u. Stiltecentrum donderdag t/m zaterdag 12.00 tot 14.00u. Hofpleinkerk, Hofplein 13, Middelburg, Eredienst op zondag 9.30u. Nieuwe Kerk, Onder en Toren 1, Middelburg. Eredienst op zondag 10.00u. Simpelhuis, Simpelhuisstraat 12. Iedere zondag, 19.00u Vesper. Zondag 18 maart: Hoeksteen 9.30u ds. Johan Beijer; Hofpleinkerk 9.30u ds. Chris Bakker Jeugdkerk; Nieuwe Kerk 10.00u ds. Jacobine Scholte de Jong Lutherse liturgie Jeugdkerk; Nieuwe Kerk 16.30u ds. Johan Beijer Cantatedienst m.m.v. Bachkoor BWV o.l.v. Ludo Claesen.
Baptistengemeente De Fontein
Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Zondag 18 maart: 10.00u dhr. Piet Krijnen
Volle Evangelie Gemeente Sion
In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u.
Joodse Gemeente Zeeland
Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099.
Doopsgezinde Gemeente Walcheren
L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw. Zondag 18 maart: 10.00u ds. D. Wursten (Antwerpen)
Christengemeenschap Gem. Zeeland
Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Diensten vinden plaats op de zaterdagochtenden om de veertien dagen. Zie aankondiging aan kerkgebouw.
Jehovah's Getuigen Gem. Middelburg-Centrum
Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u.
Jehovah's Getuigen Gem. Middelburg-Reyershove
Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u.
Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat
'Geredja Bethlehem', Rijnstraat 40, Middelburg.
City Alive Church
Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Tel. 06-50455693. info@cityalive.nl
Pinkstergemeente
Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.30u.
Rooms Katholieke Kerk
H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, 's woensdags om 19.00u.
Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u.
Leger des Heils Korps Walcheren
't Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw.
Volle Evangelie Gemeente WCM
Worship Center Middelburg. U bent van harte welkom in onze wekelijkse samenkomsten op zondagen, aanvang 14.00u. Adres: gebouw van Het Leger des Heils, Het Zwin 1, 4335 XT, Middelburg.
Oud-Katholiek Zeeland

KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN
Hersteld Hervormde Kerk
Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 18 maart: 10.00u Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Poortvliet, Voorbereiding H.A., 17.00u Ds. B.D. Bouman, Stellendam
Geref. Gem. in Nederland
Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u.
Gereformeerde Kerk
Kerklaan 4, Arnemuiden. Zondag 18 maart: 9.30u ds. W.J. v.d. Griend, Ouddorp; 19.00u br. G. Krijnenberg, Youth for Christ.
Hervormde Gemeente
Markt 10, Arnemuiden. Zondag 18 maart: 10.00u Ds. M. Klaassen; 16.30u Ds. M. Klaassen

KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND
Protestantse Gemeente
Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein

KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE
Protestantse Gemeente
Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Zondag 18 maart: 9.30u de heer P. Schraa, Middelburg (Biddag)

KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS
Gereformeerde Kerk
Noordweg 372, Sint Laurens. Dorpskerk. Zondag 18 maart: 10.00u Ds. G. J. Buunk. 5e zondag 40 dagentijd. Samen Verder dienst. Na afloop koffie drinken.
Hervormde Gemeente
Van Cittersstraat 69, Sint Laurens. Zondag 18 maart: 10.00u Ds. G.J. Buunk. Samen verder dienst. 5e zondag 40 dagentijd. Koffie drinken na de dienst.

KERKELIJK LEVEN VEERE
Protestantse Gemeente Veere
Kapellestraat 27, Veere. Zondag 18 maart: 10.00u Theo van Teijlingen, Goes, gezamenlijke dienst met Gapinge; 14.30u Nw. Sandenburgh dhr. Soeting, Gapinge

KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE
Vrije Evangelische Gem. Maranatha
Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u.
Gereformeerde Gemeente
Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u.
Protestantse Gemeente Westkapelle
Moria, Markt 67, Westkapelle. Woensdag 14 maart: 19.00u ds. B. van Ginhoven (Biddag voor gewas en arbeid). Zondag 18 maart: 9.30u ds. A. Spaans (jongerendienst)

KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE
Gereformeerde Gemeente
Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u.
Protestantse Gemeente
Dorpsplein 4, Aagtekerke. Zondag 18 maart: 10.00u Dhr. R. Fluit uit Vrouwenpolder

KERKELIJK LEVEN MELISKERKE
Gereformeerde Gemeente

Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u).

KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE
Gereformeerde Gemeente
Noordweg 34, Oostkapelle, 0118-592223. Erediensten op zondag zie: saronkerk.nl
Protestantse Gemeente
Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 18 maart: 10.00u Ds. Ph.A. Beukenhorst, Themadienst/Instapdienst: Biddag voor Gewas.

KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 18 maart: 9.30u ds H.J. Boiten, Amersfoort; 14.30u ds B. Schaaij, Vrouwenpolder
Protestantse Gemeente
Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Vrijdag 16 maart: 19.30u Avondgebed. Zondag 18 maart: 10.00u ds. J. de Visser, Maassluis

KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE
Prot. Gem. Biggekerke/Meliskerke
Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Eredienst op zondag 18 maart Odulphuskerk Meliskerke: 10.00u de heer J.Soeting Gapinge, kindernevendienst, crèche, koffiedrinken.

KERKELIJK LEVEN GAPINGE
Protestantse Gemeente
Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 18 maart: 10.00u Theo van Teijlingen, Goes, gezamenlijke dienst in Veere.

KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE
Protestantse Gemeente
Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Erediensten op zondag, in de zomer om 09.30u, in de winter om 10.00u. Woensdag 14 maart: 9.00u ds. A.G. Los; 19.00u ds. CG. den Hertog. Zondag 18 maart: 10.00u ds. A.G. Los.

KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE
Protestantse Gemeente
Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Zondag 18 maart: 10.00u Mevr. A. Datema, Koudekerke Petruskerk. Woensdag 21 maart: 19.00u Vesper Johanneskerk.

KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE
Protestantse Gemeente
Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande.

KERKELIJK LEVEN DOMBURG
Protestantse Kerk
Markt 8, Domburg.
St. Willibrordkapel
Badhuisweg 4, Domburg. Diensten zaterdag om 19.00 uur.

KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE
Protestantse Gemeente
Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Eredienst op zondag om 10.00u, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zondag 18 maart: 10.00u Opstandingskerk, ds F. van Vliet.

KERKELIJK LEVEN VLISSINGEN
Het Apostolisch Genootschap
Rosenburglaan 310, Vlissingen. Eredienst op zondag: 09.30u.
Pinkstergemeente
Vrijdomweg 1, Vlissingen. Eredienst op zondag vanaf 15.00u. Tevens elke eerste dinsdag van de maand vanaf 19.00u.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Badhuisstraat 161, Vlissingen. Eredienst op zondag: Avondmaalsdienst 10.00-11.10u; Jeugdwerk 11.20-13.00u; Zondagsschool 11.20-12.00u; ZHV, Priesterschap, JM/JV 12.10-13.00u.
Zuidpoort Christen Gemeente
Samenkomsten zondagmorgen 10.30u. Go(o)d Times Centrum, Voltaweg 3, www.zuidpoort.nl
Jehovah's Getuigen, gem. Vlissingen
Koninkrijkszaal van Jehovah's getuigen, verlengde Bonedijkestraat 279. Doordeweekse vergadering: dinsdag 19.15u, woensdag 19.15u. Weekendvergadering: zaterdag 18.30u, zondag 10.00u.
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
Lannoystraat 2, Vlissingen. Zondag 18 maart: 9.30u ds.Seong; 16.30u ds.de Vries.
Gereformeerde gemeente
Marnixkerk, Marnixplein 41, Vlissingen, www.marnixkerk.nl. Zondag 18 maart: 9.30u ds. G.J. Baan; 16.00u ds. G.J. Baan.
Nieuw Apostolische Kerk
Westerbaan 20, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10.00u en op woensdag om 20.00u.
Volle Evangelie Gemeente Beréa
Gildeweg 29, Vlissingen. U bent van harte welkom in de samenkomst, elke zondag om 10.00u. www.bereavlissingen.nl
R.K. Onze Lieve Vrouwekerk
Bij stadhuis. H. Maria Parochie, Singel 106, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10u en op woensdag om 9u in de zijkapel aan de Brouwenaarstraat.
Volle Evangelie Gemeente Filadelfia
Dr. Stavermanstraat 61-63, Vlissingen. Eredienst: zondag 10.00u. Gebedsdienst: woensdag 19.00u. www.filadelfia-vlissingen.nl
Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'
Papegaaienburg 1 (winkelcentrum papagaaienburg) Vlissingen. U bent van harte welkom in de samenkomst, elke zondag om 10.00u.
Protestantse Gemeente Vlissingen
Zondag 18 maart: 5e zondag Veertigdagentijd, Sint Jacobskerk, 9.30u Ds. J.W. Steenbergen; Ter Reede, 19.00u Dhr. A.C. Hage.

KERKELIJK LEVEN OOST-SOUBURG
Evangeliegemeente De Wijngaard
Kanaalstraat 8, Oost-Souburg. Samenkomsten om 10.00u, zie www.de-wijngaard.nl
Gereja Kristen Protestan Maluku
Stemerdinglaan 123a, Oost-Souburg.
Protestantse Gemeente Oost-Souburg
Zondag 18 maart: Open Haven 9.30u ds. Ank Muller; De Zoute Viever 19.00u Ds. P. de Graaf

KERKELIJK LEVEN WEST-SOUBURG
Leger des Heils Walcheren
Het Zwin 1 in Middelburg (naast de brandweerkazerne aan de Stromenweg). Diensten zondag 10.00u.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Adventkerk, Kerklaan 17-19, West-Souburg. Eredienst op zaterdag van 10.00-12.00u.

KERKELIJK LEVEN RITTHEM
Protestante Gemeente Ritthem
Adres kerk: Dorpstraat 1. Postadres: Dorpsstraat 9, Ritthem.

(Wijzigingen en/of aanvullingen via www.internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie).[l]

Zeeuwse komedie speelt het moederhuis

Theaterstuk 'het moederhuis' door de Zeeuwse Komedie. bram van belzen

VLISSINGEN - Wereldoorlog 1. In Vlissingen helpt de verloskundige Fokje Pasma, van oorsprong een Friezin, gevluchte Belgische vrouwen bij de bevalling. Hulp bieden aan mensen in een lastig parket. Dat past goed bij haar Doopsgezinde achtergrond: leven met liefde, zonder wapens.

Maar is Fokje wel zo onbaatzuchtig? Het heeft er veel van weg dat tussen de stapels luiers meer verstopt zit: documenten over de oorlogvoering in België, bestemd voor Londen. Dat mooie Moederhuis zal toch niet het centrum zijn van spionage tegen de Duitsers en voor de geallieerden? Het Moederhuis is een ongemakkelijke confrontatie tussen een verslaggever en een vroedvrouw, een spel over de spanning tussen principes en praktijk. Eén waarschuwing vooraf: de historische realiteit kan afwijken van de weergave van feiten in het theaterstuk.

Voorstellingen
Theater Spoetnik, Oude Markt, Vlissingen (première) 17 maart 20.30; 18 maart 14:30; 24 maart 20:30; 25 maart 14:30; 6 april 20:30; 7 april 20:30.
Informatie en reserveren: www.zeeuwsekomedie.nl

Basisschool Het Kompas verwelkomt basketbalinternationals

OOST-SOUBURG - Voor kinderen van basisschool Het Kompas in Oost-Souburg was het vrijdag 2 maart een bijzondere dag. De basketbalinternationals Bas van Rozendaal en de uit Vlissingen afkomstige Jesper Jobse verzorgden een clinic voor de groepen drie tot en met acht.

Jobse en Van Rozendaal spelen in het Nederlandse 3x3 basketbalteam. Deze nieuwe vorm van basketbal heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. Op de Olympische Spelen in 2020 staat de sport zelfs op de agenda. De 33-jarige Jobse heeft als droom om de Olympische Spelen te halen.

De spelregels bij 3x3 basketbal zijn iets anders dan in het reguliere basketbal. Er wordt op een half veld gespeeld met één basket. Ieder team bestaat uit drie spelers en één reserve. Het team dat als eerste 21 punten scoort of de meeste punten heeft na 10 minuten speeltijd, wint de wedstrijd.

Nederland staat er momenteel internationaal gezien goed voor. Bij het wereldkampioenschap in 2017 werd Oranje verrassend tweede achter Servië.

Jobse is geboren en getogen in Vlissingen en kreeg de uitnodiging van basisschool Het Kompas in Oost-Souburg (waar zijn moeder werkt) om een clinic te verzorgen. "We proberen de kinderen via sport enkele vaardigheden mee te geven die belangrijk zijn in het leven, zoals zelfvertrouwen en het naleven van dromen."

De kinderen kregen les in passen, dribbelen en balvaardigheid. En uiteraard lieten Jobse en Van Rozendaal ook zien hoe je moet dunken. [l]

CDA Vlissingen vraagt naar rol gemeente bij plannen rond Arsenaal gebied: geen tweede Nollebos

VLISSINGEN - Het CDA heeft vragen gesteld aan het Vlissingse college over de plannen ideeën die er zijn in het gebied rond het Arsenaal.

Aanleiding waren signalen van omwonenden Arsenaalgebied over plannen of ideeën die er zijn tot ingrijpende veranderingen in een woon- of leefomgeving waarbij de mensen niet

Omwonenden voelen zich onvoldoende betrokken bij de plannen. Het CDA-Vlissingen trekt een vergelijking met de Nollebos plannen. Daar moeten de initiatiefnemers nu samen met de stakeholders optrekken om te komen tot kwaliteitsverbetering van hun ondernemingen.

Het CDA vraagt het college ook bij deze plannen de initiatiefnemers dringend te verzoeken in een vroeg stadium de stakeholders te betrekken bij hun plannen en ideeën. [l]