10. Bredase Bode

14 februari 2018

10. Bredase Bode 14 februari 2018


Kleurrijk spektakel trekt door dorp en stad

De Grote Optocht van 't Kielegat. FOTO PERRY ROOVERS foto Perry Roovers

BREDA - De Grote Optocht van 't Kielegat trok maandag veel bekijks. Vanaf de Haagdijk voerde een lang lint van wagens en groepen door de binnenstad. Zoals deze wagen van B.C. De Dijkrakkers uit Fijnaart die met hun Foodtruck Festival applaus oogsten. Meer foto's van de optochten via www.bredavandaag.nl/fotoalbums en verder in de krant. [l] FOTO PERRY ROOVERS

Carnaval: van Kielegat tot Boemeldonck

Carnaval 2018 zit er weer op

BREDA - Het was fris, maar meestal zonnig en droog. Vooral Kielegat trof het beter dan de voorgaande jaren, waar de optocht werd afgelast en verschoven naar Halfvasten (2016) en ingekort (2017). Dat was een grote opluchting.

DOOR WIJNAND NIJS

Grote groepen, duo's, kleine wagens, solo-deelnemers, grote wagens. Maar vooral: allemaal zeer kleurrijk en creatief omgaand met het motto. De bij elkaar honderden deelnemers aan de Bredase optochten maakten er zaterdag, zondag en maandag een feestje van.

De gezelschappen trokken trots door wijken en dorpen om hun maandenlange vlijt te tonen aan de belangstellenden. Die konden zaterdag genieten van de zon, waar zondag af en toe de confetti uit de hemel - hagel - getrotseerd moest worden. Ook maandag was het lekker weer.

In Boemeldonck was het zondag ouderwets druk. De meer dan honderd deelnemers aan de Grote Optocht konden zich laven aan het applaus én de lach van de toeschouwers. Zoals ook in 't Aogje, Baviaonenland, Bosuilendorp, Giegeldonk de creatieve omgang met thema of motto voor een glimlach zorgde. Wat de denken van de Verzorgingsstraat in Bavel (zie fotopagina), waarbij oudjes efficiënt gewassen en gedroogd werden.

Of de bijtjes in de optocht van Boemeldonck - 'We zien ut nie zitte - we zijn BIJziend'. Ge motter mar op komme, om met het Kielegatse motto te spreken. 'Da ge ut nie wit', vonden ze in Bosuilendorp (Ulvenhout). De Bosuilen kregen een mooie wat kortere optocht te zien, met speelse verwijzingen en ruimte interpretaties van het motto. 'Da ge ut nie wit, wie van de drie' maakte een man de keuze tussen drie schone vrouwen duidelijk.

In Breda gaf Hossen op de Markt invulling aan de een paar jaar geleden ingezette trend om het straatcarnaval terug te brengen in de stad. Duizenden gingen hossend over de Grote Markt, onder meer op muziek van de Deurzakkers en Ferry de Flamingo, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd. [l]

Straatintimidatie officieel verboden in Breda

De gemeenteraad stemde afgelopen week in met maatregelen. FOTO WIJNAND NIJS

BREDA - Breda gaat straatintimidatie aanpakken. Een voorstel van het college daarvoor is donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad. Alleen de fractie van BOB stemde tegen.

Cees van der Horst (BOB) stelde dat het gaat om een 'probleem dat niet speelt in Breda.' Daan Quaars pareerde dat namens zijn partij, de VVD, die aan de basis van deze aanpak stond: "Kijk naar de #metoo beweging. Voor ons is het kraakhelder dat intimidatie ook in Breda is, we moeten de kop niet in het zand steken."

Om de aanpak van straatintimidatie mogelijk te maken, wordt de APV aangepast. Daarin staat vanaf nu dat het verboden is zich in groepsverband of zelfstandig op te dringen, of personen uit te jouwen of met aanstootgevende taal, geluiden of gebaren, geluiden of gedragingen vanuit het oogpunt van onder meer ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur. [l]

Bredase favoriet Kimberly uit The Voice

BREDA - Topfavoriet Kimberly Maasdamme heeft in de halve finale onverwachts talentenjacht 'The Voice of Holland' verlaten. De Bredase kreeg niet genoeg stemmen van het thuispubliek. De week ervoor kreeg Kimberly nog vier tienen van de jury, die haar 'een wereldster in de dop' noemde. Haar uitschakeling was voor de jury onbegrijpelijk. Jurylid Anouk hekelde het ontbreken van de jurystem in de beoordeling, waarbij alleen thuisstemmen telden. Deze vrijdag is de finale van The Voice. [l]

Aanhoudingen tijdens carnaval

BREDA/PRINSENBEEK - De politie heeft zaterdagavond en -nacht negen carnavallers aangehouden in het Kielegat. Vier verdachten zijn aangehouden voor mishandeling en twee voor belediging. Drie carnavallers werden aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Zondagmiddag werden een 19-jarige Rotterdammer en zijn 44-jarige vader in Prinsenbeek aangehouden. De zoon vanwege mishandeling, de vader vanwege belemmering en belediging. Een Bredase (26) deed aangifte van mishandeling. [l]

Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank krijgen uitleg over het productieproces bij Perfetti Van Melle. FOTO STADSFOTOGRAAF BREDA Foto: Stadsfotograaf Breda

Samenwerking Perfetti Van Melle en gemeente Breda

Winkels mogen alle dagen langer open. FOTO WIJNAND NIJS Foto: Wijnand Nijs

Winkels mogen
zeven dag in de week langer open

Aanpak zuidelijke rondweg: de maatregelen

Het verkeer op de Zuidelijke Rondweg neemt de komende jaren alleen maar toe, blijkt uit berekeningen van de gemeente. FOTO MICHAEL JANIEC Foto: Michael Janiec

BREDA - De gemeenteraad heeft na weken van discussie akkoord gegeven aan het college om aan de slag te gaan met de zuidelijke rondweg. Maar wat wordt er nu eigenlijk gedaan? En hoe lang gaat dat helpen?

DOOR WIJNAND NIJS

De maatregelen op een rij. De hele zuidelijke rondweg is opgedeeld in vier delen. Twee aan de oostkant, van en naar de A27, en twee aan de westkant, van en naar de A16.

Oostkant, komende vanuit de richting A27:

Op de weg naar het Fatimaplein (de afslag naar Blauwe Kei) kent de zuidelijke rondweg nu vanaf de Claudius Prinsenlaan een overgang van twee rijstroken naar een. Dat worden tot na de kruising twee banen. Het verkeer gaat pas ritsen na de kruising.

Oostkant, komende vanuit de tunnelbak:

In de andere rijrichting. Vanuit de tunnelbak richting A27 moet het verkeer na de stoplichten bij het Fatimaplein na zo’n 100 meter ritsen. Ritsen blijft daar wel nodig, maar pas ná! de uitvoegstrook naar Claudius Prinsenlaan. Het gedeelte tweebaans wordt langer. De verwachting is dat dit het verkeer beter over de twee rijstroken verdeelt. Omdat een deel van het verkeer al is uitgevoegd richting Claudius Prinsenlaan, zal het ritsen hier makkelijker gaan.

West, van tunnelbak naar A16:

Na de stoplichten bij de Baronielaan moet het verkeer heel snel ritsen, waar de weg 150 meter later weer tweebaans wordt. Deze flessenhals gaat eruit, dit wordt helemaal tweebaans. Daardoor kan het verkeer sneller uit de tunnelbak, wat geluids- en fijnstof-overlast moet terugbrengen.


West, van A16 naar tunnelbak:

Dit wordt voorlopig nog niet uitgevoerd. De raad zag hier te veel bezwaren. De wethouder bekijkt hier nieuwe oplossingen. Het plan was om de weg vanaf het viaduct over de Graaf Hendrik III Laan tot aan de stoplichten bij de Baronielaan helemaal tweebaans te maken. Ook na kruising Baronielaan tot aan de tunnelbak zou het langer tweebaans moeten worden. De vrees onder fracties en bewoners was dat dit zou voor meer stilstand en dus meer overlast zou zorgen.

Wat gaat er verder gebeuren?

Er komt een onderzoek hoe het verkeer vanaf de tunnelbak tot aan Amphia Langendijk in beide richtingen op lange termijn het beste kan worden afgewikkeld. Het college gaat op zoek naar structurele, duurzame maatregelen om zowel de doorstroming als de lucht- en geluidskwaliteit te verbeteren.

En wat nog meer?

Ook een verkeersstromenonderzoek komt daarbij aan de orde om te kijken of de rondweg niet toch als alternatief gebruikt wordt voor verkeer van Tilburg richting Etten-Leur en andersom. Het laatste onderzoek, dat aantoont dat dit niet het geval is, stamt uit 2007. Ook komt er onderzoek naar een geluidswal in het westelijke deel. De onderzoeksresultaten moeten door het college meegenomen worden in de mobiliteitsvisie.

Hoe lang helpen deze maatregelen?

Dat was dus onderwerp van de soms verhitte discussie tussen omwonenden en de politiek. De drie maatregelen die nu genomen worden, helpen vijf tot maximaal tien jaar. Vandaar het onderzoek, waarbij dus ook gekeken wordt naar ondertunneling, iets dat al snel tientallen miljoenen kost en waarbij ook het Rijk, provincie en Europa zouden moeten meebetalen.

Waarom dan toch deze tijdelijke maatregelen?

Omdat de rondweg nu wel verder dicht slibt en sluipverkeer nu zijn weg zoekt door wijken rond de rondweg en daarmee voor overlast zorgt.

Wat kost dit?

De gemeenteraad heeft 3 miljoen beschikbaar gesteld. Daarin zit ook geld voor de maatregel aan de westkant vanuit de A16 die vooralsnog niet doorgaat. [l]

20 vacatures en de zoektocht naar een match

Gemeente zoekt bedrijfsleven op om samen mensen uit de bijstand aan werk te helpen

Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank krijgen uitleg over het productieproces bij Perfetti Van Melle. FOTO STADSFOTOGRAAF BREDA Foto: Stadsfotograaf Breda

BREDA - Snoepjesfabrikant Perfetti Van Melle heeft 20 vacatures, waarvoor lastig mensen te vinden zijn. Breda wil tenminste duizend mensen vanuit de bijstand naar werk begeleiden. Een en een is twee, lijkt. Bedrijf en gemeente over de hobbels die er toch zijn en de hernieuwde samenwerking.

DOOR WIJNAND NIJS

Leo van Roosmalen werkt bij Perfetti Van Melle als Human Resource manager. Al dertig jaar. “We hebben in het verleden op verschillende manieren samengewerkt met onderwijs en overheid, het is niet dat deze samenwerking helemaal nieuw is.”

Het bezoek dat burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank onlangs brachten aan het bedrijf gaf wel een impuls. “We hebben meteen gesprekken gehad met het werkgevers-servicepunt van de gemeente.”

Eerder bleef de samenwerking vaak hangen, constateren Van Roosmalen en directeur Harold Haerkens. “Vaak worden er overkoepelende afspraken gemaakt. Daar Breda niet echt een maak-stad meer is, zijn dat afspraken die vaak over dienstverlenende beroepen gaan, terwijl voor ons de fabrieksvloer heel belangrijk is.”

Boaz Adank ziet ook die kloof tussen de gemeentelijke kaartenbak en de vacatures. “De vraag is: hoe krijg je een goede match en hoe kunnen we de verwachtingen managen.”

Perfetti Van Melle heeft kortom behoefte aan maatwerk, Breda aan uitstroom vanuit de bijstand. 6000 mensen in Breda hebben een bijstandsuitkering. “We krijgen voor 5000 een uitkering van het rijk”, schetst wethouder Adank (VVD, economische zaken) het probleem. Samen met zijn collega Marianne de Bie (D66, sociale zaken en werkgelegenheid) probeert hij verbindingen te leggen met het Bredase bedrijfsleven om mensen aan het werk te krijgen.

De insteek is simpel. “De economie groeit, de vraag naar werknemers ook”, vat Adank het samen. Een van de bedrijven waarmee een samenwerking is aangegaan is Perfetti Van Melle. De snoepjesfabrikant heeft een personeelsbestand met relatief veel oudere werknemers, aldus de wethouder. En dus behoefte aan nieuwe instroom. “De gemiddelde leeftijd is nu 51, mede doordat we hier nu dertig jaar zitten en veel mensen al die tijd bij ons zijn blijven werken, omdat ze het goed naar hun zin hebben bij ons”, geeft de personeelsmanager aan.

'Het zou mooi zijn als we een succesverhaal hebben dadelijk'

Waarom de vacatures niet vervuld worden? Ook Van Roosmalen ziet de mismatch. “Wij zoeken mensen die technisch geschoold zijn of dat willen leren. Wij hebben daarom ook een leerwerk-traject met een eigen erkende MBO opleiding. Hoe komen we in contact met de juiste mensen, daar gaat de gemeente nu bij helpen.”

Nieuwe werknemers krijgen bij Perfetti Van Melle begeleiding van praktijkbegeleiders. “Die helpen ze stap voor stap door het proces. Wij snappen dat mensen moeten wennen aan het arbeidsritme, weer werkroutine moeten opdoen en ook moeten wennen aan ploegendiensten. Ook dat zullen we goed moeten ondersteunen.”

Perfetti Van Melle heeft al een eigen opleiding en een aantal begeleiders. Voor bedrijven die niet zo ver zijn, heeft Breda een begeleider in de aanbieding, mits ze meer dan een bepaald aantal uitkeringsgerechtigden aannemen.

Bij Perfetti Van Melle is die begeleiding grotendeels geregeld. Nu nog de werknemers. De Nederlands-Italiaanse snoepfabrikant is positief. “Het zou mooi zijn als we een succesverhaal hebben, dat we als voorbeeld kunnen gebruiken”, stelt Haerkens. Van Roosmalen geeft aan dat de bereidheid er is: “Van de twintig vacatures zijn we bereid er tien in een leerwerktraject te doen, waarbij mensen vier dagen werken en een dag leren.”

Het werk in de snoepfabriek is anders dan mensen denken. “De tijd dat handmatig snoep in een rol werd gestopt is allang geweest”, weet Haerkens. “Het zijn echt technisch-georiënteerde beroepen”, geeft Van Roosmalen aan. “Het zou mooi zijn als de gemeente het belang van technische beroepen onder de aandacht weet te brengen van mensen die een vak willen leren.”

Breda hoopt ze op meer bedrijven als Perfetti Van Melle. Uiteindelijk moeten de afspraken leiden tot een uitstroom van 1500 tot 2000 bijstandsgerechtigden naar een baan. [l]

Winkels mogen hele week langer open

Na hevig debat en meerdere sessies in de gemeenteraad wordt voorstel aangenomen

BREDA - Raadsleden die elkaar vliegen afvangen, een reeks moties en amendementen en slimme trucjes - SP met een bierviltjes-motie - om alsnog buiten de orde van de vergadering een punt te maken. De mogelijkheid voor winkels om langer open te blijven hield de gemoederen bezig. Toch komt de mogelijkheid er.

Winkels mogen alle dagen langer open. FOTO WIJNAND NIJS Foto: Wijnand Nijs

DOOR WIJNAND NIJS


Na een soms verhitte discussie werd het voorstel van het college aangenomen, weliswaar met een amendement dat een beperkte openingstijd op 4 mei. Die houdt in dat Breda de landelijke richtlijn volgt, namelijk dat winkels op deze dag om 19.00 uur moeten sluiten. Op andere dagen mogen winkels van 06.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's avonds open blijven.

De uitzondering blijft vooralsnog de zondag van de Singelloop. In tegenstelling tot nu zouden winkels open mogen zijn als Singelloop en Ondernemersfonds een passend plan zouden presenteren. Dat is nu niet aan de orde, aldus het college.

Wethouder Boaz Adank (VVD, economische zaken) mocht de afgelopen weken tijdens verschillende sessies van de gemeenteraad met regelmaat zijn voorstel toelichten en verdedigen. Dat deed hij ook donderdagavond in reactie. "We zeggen nu, het is zeven dagen gelijk", vatte hij het voorstel samen. De VVD-fractie in de raad hamerde op het waarom van dit voorstel: "Het niet meer van deze tijd om ondernemers te beperken in het ondernemen."

Afzwakken

Henk van der Velde (PvdA) probeerde tevergeefs het voorstel verder af te zwakken. "Het gaat ons te ver om de openingstijden van 22.00 tot 23.00 uur. We zien wel dat er op zondag wat moet gebeuren." Van der Velde wilde de extra openingsmogelijkheden beperken tot verlengde openingstijden op zon- en feestdagen 09.00 tot 19.00 uur 's avonds. Hij kreeg hiervoor geen meerderheid in de raad.

Laden en lossen

Tijdens het debat diende lijst Elbertse/Groeneweg met steun van TROTS en GroenLinks een motie in die werd aangenomen. Peter Elbertse stelde dat de verruiming van de winkeltijden ook verruiming van laad- en lostijden inhoudt. "Dat vraagt om maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld voor de Ginnekenweg. Waar laden en lossen aan de voorzijde zou moeten plaatsvinden, maar via Zandbergweg plaatsvindt."

Geen extra onderzoek

Op de motie kwam wel commentaar dat dit gaat om een specifiek geval, maar een meerderheid van de raad zag wel de noodzaak van maatregelen. Een motie waarin werd opgedragen de effecten van deze verruiming op de wijkwinkelcentra te monitoren haalde het niet. Wethouder Adank gaf aan dat dit al geregeld is.

Caspar Rutten (CDA) gaf aan waarom zijn partij tegen het collegevoorstel stemde: "Dit voorstel lost geen probleem op, maar creëert er een." [l]

Een autocue en Federer

Toen Mart Smeets jaren geleden tegen Eva Jinek zei dat jonge presentatoren niet veel meer konden dan een autocue voorlezen, waarmee hij indirect een sneer uitdeelde aan zijn interviewer, vond ik het gezeur van een oude, arrogante man.

Vorige week zag ik bij toeval weer eens een aflevering van Jinek. Omdat Richard Krajicek aan tafel zat, zapte ik niet meteen weg toen Jinek het telkens over Thierry had als ze de van racisme betichte politicus Thierry Baudet bedoelde, alsof ze het in de kroeg tegen een vriendinnetje over een klasgenoot had. Toen tien minuutjes later het zoveelste onderwerp over de man van de partij met twee zetels klaar was en het gesprek met Krajicek begon, moest ik Smeets alsnog gelijk geven. “Het is hem gelukt”, introduceerde Jinek de voormalig Wimbledon-winnaar en toernooidirecteur van het ABN AMRO Tennistoernooi, dat maandag is begonnen in Rotterdam, “om de volgens velen beste tennisser ter wereld vast te leggen voor zijn toernooi.”

Als ze zich had hersteld, had ik niet aan Smeets gedacht, maar dat deed Jinek niet. Misschien klink ik nu wel als een oude, arrogante man, maar twee dingen klopten niet aan de autocue-zin over Federer. Ten eerste het ‘volgens velen’. Bent u de laatste jaren ooit iemand tegengekomen die Federer niet de beste tennisser ter wereld vindt? Ik niet. En als je iemand tegen het lijf loopt die Novak Djokovic of Rafael Nadal beter vindt, dan kun je dat makkelijk weerspreken met cijfers. Het ‘beste tennisser ter wereld’ is ook niet correct. Federer kan in Rotterdam de nummer één positie heroveren en weer de beste tennisser ter wereld worden, maar is de beste aller tijden. Niemand heeft zoveel Grand Slams gewonnen en staat zolang aan de top als de Zwitser, ook nog eens één van de sportiefste spelers.

Als sportliefhebber volg je deze week natuurlijk 'geweldenaar' Sven Kramer en 'winterkoningin' Ireen Wüst, maar als je kunt, ga dan de grootste tennisser aller tijden aan het werk zien. Zo ver rijden is het niet naar Rotterdam. Misschien is het de laatste keer dat de grootste sportman aller tijden in Nederland is. Mag ik zeggen dat hij de grootste sportman aller tijden is? Ja, dat mag ik zeggen, aldus een uitspraak van een oude, arrogante man.[l]


'Avondje NAC ? ik zou niet zonder kunnen'

AD-columnist Sjoerd Mossou is NAC-supporter in hart en nieren. FOTO HET FOTOBEDRIJF Het Fotobedrijf

Sjoerd Mossou (39), woonachtig in Breda. "Ik had mijn eerste seizoenkaart in 1990 maar ben eigenlijk heel mijn leven al NAC-supporter", vertelt hij. Mossou is in het dagelijks leven verslaggever bij het AD. "Trainer Vreven heeft het vorig jaar sowieso heel knap gedaan. Ik vind dat hij geen rare dingen doet in zijn opstellingen en in zijn wissels. Ik ben wel benieuwd of dit de trainer is die het elftal verder kan helpen." Kritisch is op het gevoerde keepersbeleid: "Ze beginnen het seizoen met een onervaren keeper, een reservekeeper van Willem II en vervolgens een keeper uit Australië, terwijl het heel belangrijk is wanneer je tegen degradatie speelt, dat je een ervaren en degelijke keeper hebt". Zijn voorspelling voor NAC-Heracles: "De wens is de vader van de gedachte, ik hoop 2-0!" Het werd nog bonter: 6-1. [l]

Sudoku

De oplossing van de puzzel van vorige week was: beenworp [l]

Mooie cijfers Stichting Betrokken Ondernemers Breda

Rollatorloop 2017 Betrokken Ondernemers Breda

BREDA - Betrokken Ondernemers Samen voor Breda blikt tevreden terug op 2017. De vestiging Breda doet het landelijk gezien erg goed. In Breda werden 447 matches gemaakt een maatschappelijke waarde van ruim € 615.000,-.

Breda

Rollatorloop 2017 Foto: Betrokken Ondernemers Breda

Er werden het afgelopen jaar maar liefst 447 verbindingen tussen de bij de stichting aangesloten Bredase bedrijven en maatschappelijke instellingen en organisaties gerealiseerd die tezamen een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen van ruim € 615.375. Bij de gerealiseerde matches waren 2.545 werknemersvrijwilligers betrokken die zich gezamenlijk 7.219 uren hebben ingezet. Met de activiteiten die de stichting coördineerde werden ruim 11.813 cliënten en bewoners bereikt. Eind 2017 had de stichting 140 partners en sympathisanten.

Landelijk

Betrokken Ondernemers Samen voor Breda is onderdeel van de landelijke stichting Samen Voor, waaronder tien vestigingen vallen: Zeist, de Bilt, Nieuwegein, Woerden, Eindhoven, Veenendaal, Maastricht, Geldrop en Mierlo, Rivierenland en Breda. Deze tien vestigingen bestrijken twintig gemeenten. Van het totaal aantal matches dat landelijk wordt gemaakt en de maatschappelijke waarde, neemt de Bredase stichting ruim twintig procent voor haar rekening.

Vanaf de oprichting van de stichting, ruim acht jaar geleden, maakte de Bredase stichting bijna 3.000 inspirerende verbindingen met een totale maatschappelijke waarde van ruim 4,5 miljoen euro.

Rombout Kerremans, directeur van de stichting Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda: “Met deze cijfers zijn we zeer blij. Steeds meer Bredase bedrijven tonen dankzij de licht verbeterende economische omstandigheden, in toenemende mate hun maatschappelijke betrokkenheid door handjes, kennis en kunde of materialen ter beschikking te stellen. Bedrijven zien steeds vaker de meerwaarde van maatschappelijk betrokken ondernemen in voor zowel het bedrijf, de medewerkers en de samenleving. Het versterkt hun imago en reputatie en het geeft de medewerkers een goed gevoel. Wij zien dan ook nog steeds een gestage groei van het aantal partners. Dat komt uiteraard ook door het bezoek van ons Koningspaar aan Breda Doet! wat ons veel publiciteit heeft opgeleverd. Onze Meet & Matchbijeenkomsten die wij tweemaal per jaar organiseren, worden nog steeds door zo’n 250 bezoekers bezocht, onze “Directeuren-maken-vuile-handen”-dag mag rekenen op een toenemende belangstelling en de themabijeenkomsten worden druk bezocht.”

De stichting Betrokken Ondernemers verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Zo draagt de stichting bij aan een hechtere samenleving. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Bij de stichting zijn 94 Bredase bedrijven en organisaties aangesloten.

Betrokken Ondernemers Samen voor Breda is het netwerk en de specialist in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Breda. Het doel is het inspireren en faciliteren van het Bredase bedrijfsleven bij de concrete invulling van haar Betrokken Ondernemerschap.

De volgende activiteiten van de stichting staan gepland: op 9 maart a.s. wordt tijdens NL DOET de vierde “Directeuren-maken-vuile-handen”- dag georganiseerd; op 10 april de zestiende Meet & Match in Praktijkschool Breda. [l]

Een warm weekend vol theater tijdens Festival 39Graden

Floor Langen winnares Gouden Thermometer 2018. Jeroen Koevoets

BREDA - Op 2, 3 en 4 februari namen de jongeren van Festival 39Graden het roer over in Podium Bloos. Drie dagen bomvol jong talent dat speelde, produceerde en je een kijkje gaf in hun keuken.

Theater, dans, muziek en film vormden de hoofdingrediënten van het jongerenfestival. Een weekend vol met voorstellingen, muziek en film van jongeren in de leeftijd 15 tot 21 jaar. Het festival trok dit jaar 750 bezoekers verspreid over drie dagen. Dit jaar vond het festival voor het eerst ook op vrijdagavond plaats. RATATOUILLE opende het festival in intieme sfeer; een driegangendiner afgewisseld met korte voorstellingen. Wethouder Marianne de Bie opende het festival Op zaterdag speelde 155 i.s.m. Cookachoo & DOX het dak er af met hun voorstelling Lijf. Jong en oud, iedereen (break)danste er op los. In samenwerking met Expeditie Belcrum trokken op zondag drie Huiskamerroutes door de Belcrum met kleine en intieme voorstellingen.

Floor Langen winnares Gouden Thermometer 2018 Foto: Jeroen Koevoets

De samenwerking met België werden tijdens het festival meer zichtbaar. Zo sloten vier Belgische en vier Nederlandse theatermakers zich 48 uur op om op basis van de nieuwsfeiten tot een nieuwe voorstelling te komen. Ook speelde het Vlaamse theaterhuis Larf! hun voorstelling SYNTAX ERROR tijdens 39Graden. De Gouden Thermometer winnares van 2017 Kim Zeevalk speelt haar nieuwe voorstelling Stilleven op het Breek ’n Been festival van Larf! in Gent eind april.

39Graden biedt jong creatief talent (15 tot 21 jaar) een podium. Ze krijgen tijdens het festival een plek om hun eigen creatie te spelen en in gesprek te gaan met de bezoeker. De organisatie van het festival is in handen van vijf jongeren, ze worden hierin begeleid door Podium Bloos. 39Graden zet zich niet alleen tijdens het festival, maar het hele jaar in voor de ontwikkeling van deze jonge talenten. Zo worden er gedurende het jaar meerdere speelbeurten gecreëerd. De jongeren worden gekoppeld aan professionals om zo hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden voorstellingen opgetild naar een hoger niveau. Daarmee is 39Graden een opstapje naar een toekomst in de podiumkunsten of visuele kunsten. In 2019 staat de nieuwe editie van het festival weer op de agenda.

Aan het einde van elke festivaleditie wordt de Gouden Thermometer uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar Floor Langen en haar voorstelling Alles; een intieme, persoonlijke solo over seksualiteit en mens-zijn. De jury beoordeelde Floor als een maker met veel potentie. “De teksten zijn grappig en scherp. Jouw performance heeft een unieke vorm; theater van de toekomst. Zelf schaar je het onder de categorie spoken word. Je maakte ons deelgenoot van wat in jou leeft, intiem maar ook spelend met de vierde wand. Met geprojecteerde zinnen vertel je heel veel en speel je gemakkelijk met het publiek.” Aldus de jury van het festival over Floor Langen.

Deze stimuleringsprijs voor jong talent is een productiebudget van € 750,- dat mogelijk wordt gemaakt door Vrienden Podiumkunsten Breda.

39Graden komt mede tot stand door de financiële steun van de Provincie Brabant, Gemeente Breda, VSB Fonds, Stichting Janivo en Vrienden Podiumkunsten Breda. [l]

Stamboomcafé en lezing in Stadsarchief Breda

Adolf en Catharina Croeser, bekend als ‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’, Jan Havicksz. Steen, 1655. © Rijksmuseum Amsterdam

BREDA - Zoals iedere derde woensdag van de maand organiseren Stadsarchief Breda en de Nederlandse Genealogische Vereniging – afdeling West Noord-Brabant - 21 februari weer een stamboomcafé. Medewerkers van het stadsarchief en genealogiespecialisten van de NGV staan klaar om in een informele setting het publiek op weg te helpen met hun stamboomonderzoek. Deze middag staat een lezing van Anton Neggers centraal, met als thema “arm en rijk in de genealogie”. De stamboomcafé’s zijn gratis toegankelijk.

Stamboomonderzoek wordt vaak getypeerd als een verslavende hobby. Televisieprogramma’s als ‘Verborgen Verleden’ doen de populariteit ervan alleen maar toenemen. De stamboomcafés van het stadsarchief en de NGV zijn in het leven geroepen om het grote publiek te laten zien dat je vrij makkelijk kunt starten en redelijk snel resultaat kunt boeken. Maar vooral ook om te laten zien dat stamboomonderzoek heel leuk, spannend én verslavend kan zijn! De middagen zijn dus zowel interessant voor de beginnende stamboomonderzoeker als de vergevorderde genealoog die vast loopt met zijn onderzoek.

Adolf en Catharina Croeser, bekend als ‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’, Jan Havicksz. Steen, 1655. © Rijksmuseum Amsterdam

Arm en rijk in de genealogie
Tijdens ieder stamboomcafé wordt er een lezing gehouden waarvan het onderwerp een duidelijke link heeft met genealogie. 21 februari gaat Anton Neggers met ons op zoek naar de leefomstandigheden van onze voorouders. Waren ze gefortuneerd of behoorden ze tot de lagere klasse? Wat waren hun bezittingen en waar verdienden ze hun brood mee? Neggers geeft in zijn lezing uitleg over waar je moet zoeken om antwoorden hierop te vinden en welke bronnen je daarvoor kunt gebruiken.
Anton Neggers (Boxtel, 1959) is jurist en werkzaam in het hoger onderwijs. Als genealoog en regionaal historicus is hij met name gespecialiseerd in de geschiedenis van de Meijerij van ’s Hertogenbosch. Zijn bevindingen zijn gepubliceerd in allerlei heemkundige tijdschriften en in 2007 heeft hij een boek over een moord in Oirschot uitgebracht.
Inloop om 13.30u, de lezing start rond 14.00u en duurt ongeveer een uur.
Zowel het café als de lezing zijn gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. [l]

ADVERTORIAL

Activiteiten Stichting Buurthuis Geeren-Noord

Week 8: 19 t/m 25 februari
Vrijdagavond 23 februari discussie-debat verkiezingsavond. Inloop 19.00u start om 20.00u.
Week 9: 26 februari t/m 4 maart
Woensdagmiddag 28 februari Kids Club tussen 13.00u en 15.00u
Zaterdagavond 3 maart Darten Competitie voor leden, inloop vanaf 18.30 start 18.45u.
Buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, 4827 CM Breda, tel. 076-5714330, info@sbgn.nl – www.sbgn.nl

Programma sv SAB

BREDA - Op zaterdag 17 februari trainen de kabouters weer op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan in Breda. Aanwezig 10:15 uur. Aanvang 10:30 uur.

Programma zaterdag 17 februari
SAB JO17-1-Riel JO17-1 12:45
SAB JO17-2-SCO JO17-2 12:00
SAB JO13-1-The Gunners JO13-2 11:15
Madese Boys JO11-5-SAB JO11-2 11:00
Zondag 18 februari
Gesta 1-SAB 1 14:30
Terheijden 4-SAB 2 12:00
Groen Wit 4-SAB 3 10:30
SAB 4-VVR 5 10:00
Meer informatie over voetballen bij SAB vindt u op www.svsabbreda.nl [l]

Ralph Borghouts 'haalt' HP/De Tijd met M-theorie

'Black Towers' geven dynamiek aan Breda'

BREDA - Hij beschouwt zich niet als een beeldvernieuwer. Maar Ralph Borghouts is dat wel!

DOOR RINIE MAAS

De een vindt ze mooi; zelfs eerder gebeeldhouwd dan gebouwd. De andere blijft liever dichter bij de grond. Voor Ralph Borghouts, stadsfotograaf, zijn de 'Black Towers' aan de Graaf Engelbertlaan inspirerend. Maar dan vooral s'nachts! In het neonlicht en het licht van de koplampen op de weg.

Hij is een van de vele stadsfotografen. Maar wel een opmerkelijke. Hij fotografeert met gevoel voor poëzie; met een vleugje kunst. Op de Bredaseweg zie je wielrenners 'aan elkaars wiel' op weg naar Zundert. In de spiegeling van een bushalte echter rijden ze terug naar Breda. Zo heeft iedere foto van Borghouts bijzondere kenmerken. Het viel eerder HP/De Tijd op. Het leidde tot een boeiend verhaal.

M-theorie

Over de poëzie van de wiskunde die zijn foto's kenmerken. Over de M-theorie. Deze staat voor ontstaan. Maar ook voor moeder (aarde), magisch en membraam. Het overal in de kosmos aanwezig vlies om te zuiveren en te scheiden, synthetisch. En in het concrete geval van waterzuivering. De opspattende regen van een blauwe schoen in het water refereert daar aan. Maar evengoed zijn foto's van de Haven en grachten in Breda; de vele foto's van zandwegen en stadswaterpartijen. HP/De Tijd over Borghouts: "Zijn foto's verbeelden modelmatig het principe van de M-theorie. Dit is een natuurkundige leer die voortborduurt op de snaartheorie en een verklaring zou geven voor het bestaan van alles. Er zijn genoeg beelden die deze theorieën wetenschappelijk ondersteunen maar afbeeldingen die zo'n wetenschappelijke theorie verder interpreteren of verbeelden zijn er nauwelijks…Borghouts laat zien dat de M-theorie een soort leer van het alles zou kunnen zijn"…

Black Towers

De Black Towers aan de Graaf Engelbertlaan en de auto's op de snelweg bij nacht; het vele licht dat zich spreidt laat de dynamiek van deze tijd zien. Imponerend als de schreeuw van Munch (1873) is de eenling, het universele individu dat de trappen eenzaam bestijgt. Of stilstaat bij de eindeloos lange, geschoren en ondoordringbare haag, die de milieus scheidt; de dame onder het schijnsel van de lantaarnpaal bij een stilstaande auto en verderop de man die zijn weg zoekt, steunend op zijn stok: beiden op z'n kwetsbaarst. Een kind wordt mens als het verlost is. Het maakt blij. Zo ook de bruiloft en de verstilde natuur. Ralph Borghouts observeert en kijkt. En…. het fascineert hoè hij kijkt.

Licht

Zijn foto's weerspiegelen de Bredase mens in zijn doen en laten in en zijn wonderlijke mooie omgeving, zoals Pallieter in het door Felix Timmermans geboekstaafde verhaal van zijn lippen valt: "Och hoe schoon. En het was alsof er aan elken vinger een draad was, die hem naar Marieken trok…De buiten was fris en rook bijzonder fijn. De weelde van de nacht leefde nog onder het gers, en op de Nethe kronkelde er zich wat witte damp, maar de verten waren klaar". Voor het NAC boek Idolen en Iconen, Oorlogsgeheim van bezet dorp en Breda in 55 verhalen heeft Ralph Borghouts vele mooie foto's gemaakt. Zoals bij de brug over de Mark waar een fijne mist optrekt en de koeien, hoorbaar, hun asem in- en uitblazen. Het licht dat verdampt; in het Liesbos de grond inzakt. Het is een door hem verbeelde werkelijkheid, de poëzie, de kunst van de concrete weergave in beeld.

Belangrijkste ontwikkelingen

De in Princenhage west II geboren Bredanaar is niet religieus. Wel volgt hij op afstand op dit gebied de belangrijkste ontwikkelingen. Als beeldvernieuwer ziet hij wel degelijk het belang van een kerk, zoals de Laurentiuskerk in Ginneken. En aan de voet daarvan het Markdal. Hij ziet hoe goed het is dat horizontaal en verticaal contrasteren. Elkaar aanvullen, landschappelijk. En ook dat het bouwen van zo'n kolos het streven is geweest van de mens om te reiken naar iets hogers. [l]

Judoprijzen voor Arashi

BREDA - Op zaterdag was Vera Wandel opnieuw actief in Duitsland, nu in Osnabruck, waar meer Nederlanders naar toe waren gekomen. Vera pakte met heftige partijen toch weer goud! Rens Romein was goed voor brons op het Kruikentoernooi van JudoKlub Tilburg in de Reeshof.

Crocodiles Cup in Osnabruck, een groot sterk Internationaal toernooi in Duitsland. Met 4 ippons opnieuw een fantastische eerste plaats voor Vera Wandel in de onder 15 jaar tot 33 kg. In de finale heeft Vera Wandel het heel slim gespeeld tegen de huidige nummer één van Duitsland in deze gewichtsklasse. In de voorronden gingen de 2 Nederlandse concurrenten er van af! Ook had ze de snelste Ippon van het toernooi met heup/beenworp Uchi-Mata binnen 5 seconden!
In Tilburg was het dun voor Arashi, omdat door ziekte enige uitval was. Rens Romein moest alleen strijden, omdat zijn broer Raph ’s nachts ziek was geworden. Rens begon fantastisch, twee winstpartijen. Hij was zijn zenuwen goed de baas! Derde partij verloor hij helaas op beslissing. De vierde en laatste partij werd hij helaas zeer discutabel gediskwalificeerd. Hierdoor geen tweede maar derde plaats.Na de carnaval volgen de toernooien in Rijen, Breda en Wouw. Daarna volgen de Zuid-Nederlandse en Nederlandse kampioenschappen tot 15 jaar en tot 18 jaar. Voor foto’s, filmpjes en info zie: www.budokwaiarashi.nl [l]

NAC-19 verspeelt dure punten

BREDA - Met een punt uit drie duels maakt NAC-19 in de promotiecompetitie naar de eredivisie een slechte start door.

Afgelopen zaterdag werd er in eigen huis met 0-1 van FC Volendam verloren. De gasten konden scoren nadat er bij het nemen van een vrije trap veel fout ging in de defensie.

NAC-17

NAC-17 speelde een nuttige oefenpot tegen Feyenoord en won met 3-1. Ondanks het 2-2 gelijke spel van NAC-15 tegen De Spartaan komt de tweede plaats achter Willem II niet in gevaar.

NAC-14 en NAC-13

NAC-14 was vrij en mag komende zaterdag naar FC Twente om de bovenste plaats gaan spelen. De achterstand bedraagt twee punten.

NAC-13 had het makkelijk bij Quick getuige de 1-6 zege. Hierdoor rukt het team op naar een plaats net onder de top.

Programma

Zaterdag 17 februari
Roda JC - NAC-19
NAC-17 - Willem II om 12.30u terrein BSV Boeimeer
NAC-15 - SC Cambuur om 15.00u terrein BSV Boeimeer
FC Twente - NAC-14
NAC-13 - FC Den Bosch om 11.15u terrein WDS'19
NAC-11 - Roda JC om 13.00u terrein WDS'19 [l]

Houwke Muziekzondag

Nieuwe muzikanten in dubbelprogramma

BREDA - Het doel van de Houwke Muziekzondagen dit jaar is om zoveel mogelijk nieuwe muzikanten de mogelijkheid te geven om zich te presenteren.

Maxifusion en Pag45 speelt bijzondere muziek met rockrandje

Nadat in januari de rockformatie Beaufort (B.04) het muzikaal jaar opende is het zondag 18 februari de beurt aan MaxiFusion.

Zij spelen symfonische rock.

Liefde voor klank en samenspel bracht vijf zeer verschillende persoonlijkheden bij elkaar.

Maxifusion speelt bijzondere muziek met rockrandje.

Van begin af aan werd er druk geschreven aan eigen werk.

Zelf omschrijft de band de muziek als symfonische rock en dat is zeker een passende beschrijving.

Het publiek zal zeer zeker ontdekken dat het repertoire van de talentvolle groep is voorzien van een stuk stevig rockfundament. De band neemt je mee op een reis naar sprookjesachtige mythische tijden.

Zeer de moeite waard om de sfeer eens een keer te proeven en er goed voor te zitten.

Let vooral op de stem stem van zangeres Lynn Gees.

Na de pauze

Na de pauze zullen de broers Vic en Oscar van den Bosch het publiek voorzien van voornamelijk eigen werk op gitaar en bas.

Zij vormen samen de formatie Page45 dat is ontstaan in 2012 nadat ze besloten om te stoppen met de band Communication Breakdown.

De muziek laat zich het best omschrijven als melodische poprock met hier en daar scherpe randjes.

Allemaal te zien tijdens de Houwke Muziekzondag 18 februari, 14.00-16.30 uur.

Grote Houw 227, Breda.

Entree gratis.[l]

10 / 24

12 / 24

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTEN BREDA
www.protestantsegemeentebreda.nl
Lucaskerk, Tweeschaar 125. Zondag 18 februari 10.45u: ds. R.H. Knijff. 1e zondag 40dagentijd. Wijkpredikant ds. R.H. Knijff.
Markuskerk, Hooghout 98. Zondag 18 februari 10.00u: ds. W.J. Bisschop. 1e zondag 40dagentijd. Wijkpredikant ds. T. v. Prooijen.
Johanneskerk, Dreef 5 Princenhage. Zondag 18 februari 10.00u: ds. M.G. Wagenvoorde. 1e zondag 40dagentijd. Wijkpredikant ds. S. v. Meggelen.
Oecumenische vieringen
Grote Kerk, Kerkplein 2. Dinsdag 20 februari 12.30u: Oecumenisch Middaggebed. ds. A. Heringa.
Verpleeghuis Aeneas, Zaart 35. Zaterdag 17 februari 18.15u: pastor Jabin Schilling.
Seniorenresidentie Ruitersbos, Boeimeerweg 2. Vrijdag 16 februari 16.00u: ds. S. v. Meggelen.

SACRAMENTSKERK
Zandberglaan 58, Breda, Secretariaat geopend: maandag, woensdag en vrijdag, 09.30-11.30u. Info: 076-8862768, www.sacramentskerkbreda.nl. Zondag 18 februari: 10.30u Viering m.m.v. Dameskoor Accordando. Vrijdag 23 februari: 21.00u Completen m.m.v. Sacramentskoor in de kapel.

ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKEN
Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 06-24554240 www.breda-adventist.nl - Info Bijbelstudies via website. Zaterdag 17 februari: 10.00u bijbelstudie thema: Eerlijk tegenover God; 11.00u Eredienst spreker: Mevr. M. Pel.

CHR. GEREF. KERK MATTHEÜS
www.cgkbreda.nl. Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. Zondag 18 februari: 10.00u ds. P.L.D. Visser, Veenendaal; 15.00u ds. J. Nutma, Gorinchem.

EVANGELISCHE KERK JEFTA
Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta worden elke zondag om 11.00u gehouden in Het graaf Engelbrecht college, Ganzerik 3, 4822 RK Breda. Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst. Zondag 18 februari: Dienst. Spreker: Philip van Kesteren.

PROT. GEM. PRINSENBEEK - HET KRUISPUNT
Secretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5414212; www.hetkruispunt.org. Zondag 18 februari is er om 10.00u een dienst in Het Kruispunt. Ds. Evelyn Quaak-Kloet gaat voor in deze dienst en Agnes de Ruiter is ouderling van dienst, tel. 076-5620379. Er is nevendienst voor de kinderen van de basisschool en crèche voor de allerkleinsten. Na afloop is er koffie, thee en limonade en gelegenheid om na te praten. Bent u nieuwsgierig naar wie wij zijn en naar wat wij ondernemen kijk dan eens op onze website www.hetkruispunt.org.

NAZARETHPAROCHIE BREDA WEST
Secretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u. Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111. Zondag 18 februari: 11.00u Eucharistieviering, Paul Heye; 14.00u Engelseviering, Pater Savio.

AUGUSTINUSPAROCHIE BREDA
Parochiekern Bethlehem
Lucaskerk, Tweeschaar 125, 4822 AS Breda; open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00u; tel. 076-5410194 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl. Zondag 18 februari: 9.00u Woord & Communieviering. Voorganger: Ben Hendriksen. Koor Cantara o.l.v. Rikie Bansberg.

PROT. LAURENTIUSKERK GINNEKEN
Adres: Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt). Agenda, laatste nieuws en contactinformatie vindt u op: www.protestantsegemeenteginneken.nl. Predikant: ds. E.A. Postma, tel. 076-5605682. Koster: dhr. A. van Wijk, tel. 076-5651807. Kerkelijk bureau: kbginneken@zonnet.nl. Zondag 18 februari: 10.00u 1e zondag veertigdagentijd (Invocabit) Dienst van Schrift en Maaltijd, voorganger ds E.A. Postma. Diensten zijn te beluisteren via de website van de kerkomroep: www.kerkomroep.nl, op deze site de naam van de kerk ( Protestantse gemeente Ginneken) invullen, vervolgens de dienst van de gewenste datum aanklikken. [l]

Welkom bij de Aanloop

Team van de Aanloop

BREDA - Vanaf heden kunt u op dinsdag van 9.30-12.30u terecht bij de Aanloop in wijkcentrum ONS in de Hoge Vucht.

Een Aanloop geeft bezoekers de gelegenheid om zich te oriënteren. Dit kan zijn door het leggen van contacten, ontdekken van eigen kwaliteiten, oriëntatie op lokale activiteiten of misschien wel door het oefenen van vaardigheden. De begeleider van de Aanloop kan met de bezoeker meedenken. Ben je liever bezig dan kan je ook ontspannende bezigheden meebrengen van huis zoals hand -en breiwerk of een eigen tablet. Binnen elke locatie is er altijd een actuele krant aanwezig, klein hobby materiaal en spelletjes. Vanaf 12.00u is er ook de mogelijkheid om een heerlijke lunch te nuttigen in het wijkrestaurant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Luijten; 06-22080205.
Wijkcentrum ONS, Evert Spoorwaterstraat 41. [l]

Teater '77 speelt Samuel Beckett

Drie vriendinnen ontmoeten elkaar weer. Leo van Maanen

BREDA - Tijdens het Theaterfestival Breda in november 2017 heeft Teater ’77 al een klein voorproefje gegeven van wat op 23 en 24 februari als avondvullend festival een vervolg krijgt.

Teater ’77 maakt een zoektocht langs de klassieke interpretatie van de verstening en het desolate van Beckett’s stukken door de introductie van bevrijdende humor als zingeving. Ad van den Kieboom zal samen met regisseur Paul Terwijn een inleiding geven over Samuel Beckett en over de 3 stukken die tijdens dit Beckett Festival te zien zullen zijn.
Drie vriendinnen ontmoeten elkaar weer. Ze bezigen het keurslijf van het alledaagse, netjes en fatsoenlijk. Maar ze smullen van de smoezelige weetjes over elkaar...
Een man wordt geworpen in een ruimte. En wordt gehouden in die ruimte. Er verschijnen verschillende objecten die hem doen schrikken, verlangen, proberen, wanhopen, nadenken en meer en schrikken, verlangen, proberen, wanhopen, nadenken en meer...
Een tergend relaas van een verwarde, oude vrouw in een schommelstoel...
Deze stukken worden gespeeld door Mirjam Sengers, Annemiek Jansen, Ingrid van Doorn en Jan Mus. Muziek, techniek en geluid worden verzorgd door Nico Jongenelen.
Het Beckett Festival is te zien op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari om 20.30 uur in Zaal 77, Markendaalseweg 75 Breda.
Meer informatie en reserveringen: www.teater77.nl [l]

Maak van overwerken 'een feestje'

mensen op kantoor achter laptop an het werk 1016846602.jpg

Er zijn van die dagen dat je van tevoren al weet: dat wordt lastig om dat vandaag allemaal af te krijgen. Terwijl dat eigenlijk wel moet!

Overwerken, in welk bedrijf komt het niet voor. Soms gepland (zoals in het bovenstaande voorbeeld), soms onverwachts (bijvoorbeeld door een technische storing of te laat geleverde producten).

Verantwoordelijkheid

Vaak vindt onverwachts overwerken zonder morren plaats; het is het gevoel van werknemers om de verantwoordelijkheid te nemen om de klus te klaren. Dat is overigens wel wat minder fijn als jij als enige de pineut bent. In een ploegje overwerken maakt het allemaal een stuk draaglijker.

Tip

Als je overwerk overdag al aan ziet komen, is het wellicht een tip om de wat moeilijkere klussen eerst te doen. Daardoor zie je er wat minder tegenop en zal het 's avonds wat minder erg voelen.

Later

En denk ook aan het gevoel dat je die extra gemaakte uren ook ergens weer terug mag halen. En daarbij, je werkgever zal het over het algemeen geen enkel probleem vinden als je de dag erna wat later begint.

Tenzij je natuurlijk de volgende dag weer alle zeilen bij moet zetten om alles op tijd af te hebben...[l] FOTO SHUTTERSTOCK

Korte berichten

Korte berichten

BREDA
Lezing: Werkgroep West-Brabant van het Humanistisch Verbond heeft vrijdag 16 februari professor Joachim Duyndam, hoogleraar Humanisme & Filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, uitgenodigd om een lezing te houden. De lezing 'Consumentisme versus genieten' gaat over geestelijke weerbaarheid. Inloop 19:45 uur, lezing 20.00-22.00 uur. Toegang gratis. Locatie: OC De Vlieren, Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein 1. Aanmelden via: west-brabant@regio.humanistischverbond.nl.
Sanaga: Wintersale. Winterkleding en schoenen; 2 halen = 1 betalen. Ga eens kringlopen in de knusse winkel aan het Erasmusplein 12. Geopend van 10.00-16.00 uur op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Opbrengst van de winkel bestemd voor de oprichting van een kliniek in de binnenlanden van Benin (West-Afrika)www.kringloopsanaga.nl. Gezocht: vrijwilligsters voor de winkel. Mail naar kringloopsanaga@outlook.com.
Verzamelbeurs: Postzegelvereniging Breda houdt op zaterdag 17 februari een verzamelruilbeurs in de Blaker, Graaf Hendrik lll plein 168. Open van 13.00-16.00 uur. Info: www.pvbreda.nl.
Geldbingo: Maandag 19 februari houdt Activiteiten Vereniging Breda-West een geldbingo in zaal Het Witte Schaap in Tuinzigt. Aanvang 20.00 tot +/- 22.20u.
Bingo: Woensdag 21 februari is er een bingo met mooie prijzen in de Westerwiek, Argusvlinder 298. Er worden 8 rondes gedraaid. Aanvang 14.00 uur. Na afloop kunt u friet met een snack blijven eten of meenemen. Voor inlichtingen: 06-53978571.
Muziekcafé: Vrijdag 16 februari: Muziekcafé met The Look a like Haze6. The Queen of Clubs verzorgt wederom een MuziekCafé met deze keer: Concert/liedjes van André Hazes op groot scherm met een speciaal optreden van The Look a like Haze6. Tijd: 15.00-17.00 uur in Het Rondeel, Kloosterlaan 14.
Film 'Samsara in het kader van Wijs of Dwaas': Donderdag 15 februari Michaëlkerk, 19.30u. Film 'Samsara (2011) in het kader van 'Wijs of dwaas…'. Inleiding door Marjeet Verbeek. Hooghout 67.
Startbijeenkomst 'Leergang Bijbel': Vrijdag 16 februari Lutherse kerk, 13.30-17.00u. Startbijeenkomst 'Leergang Bijbel' Ekklesia, studiejaar 2 – module 4: Ezechiël. Docent: Annemarieke van der Woude. Veemarktstraat 11. Aanmelden via info@bureaumamre.nl. Informatie: Franck Ploum info@bureaumamre.nl en op www.zinsverband.nl.
IVN natuurwandeling: Op zondag 18 februari gaan de Natuurgidsen van IVN Mark & Donge dwalen over de Vrachelse Heide. Vertrek om 14.00 uur, vanaf Brasserie "Woods", Veekestraat 19, 4904 TE Oosterhout. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur en is vrij toegankelijk. www.ivn-markendonge.nl
Lezing: De werkgroep West-Brabant van het Humanistisch Verbond organiseert op vrijdag 16 februari een lezing getiteld: "Consumentisme versus genieten" door professor Joachim Duyndam. Hij gaat in zijn lezing in op geestelijke weerbaarheid. Hoe kun je omgaan met de trends, hypes en verleidingen van deze tijd? En heeft het humanisme hierin iets te bieden? De lezing vindt plaats in OC De Vlieren, Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein 1, aanvang 20.00-22.00u. Aanmelden via: west-brabant@regio.humanistischverbond.nl
Proefles Theater Cantater: Kinderen van 5 t/m 7 jaar kunnen op woensdag 21 februari van 14.15-15.15u een keer gratis meedoen met een les muziektheater in de Dobbelsteen, Doelen 36. Verzamelen bij de ingang. De docente is Karin van Noort.
Nordic Walking: Nordic Walking is een laagdrempelige, en een zeer sportieve buitensport. Nordic Walking is een vorm van sportief wandelen, deze manier van bewegen is uiterst effectief en aan te bevelen voor jong en oud, ongeacht het conditie niveau. Bij NWDB de Baronie trainen zo`n 50 personen wekelijks in het Mastbos Breda. En je kunt een keuze maken op woensdag-, zaterdag- en zondagmorgen. Heeft u belangstelling: Mail naar info@nwdb.nl of bel 06-13925538 Paul van Raamsdonk.
Bingo: Zaterdag 17 februari is er een bingo-avond bij KBO afdeling Haagse Beemden, in de ronde zaal van centrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2. Aanvang 19.30u. Zaal open 18.45u. Tevens nog een loterij met een heleboel prijsjes.
Longpunt: De volgende bijeenkomst van Longpunt Breda is op woensdag 21 februari. Thema: Een zeldzame longziekte, wat betekent dat voor u en uw kwaliteit van leven. De impact van uw ziekte op o.a. sociale contacten en werk, onder leiding van een deskundige. De bijeenkomst vindt plaats in Zorgcentrum De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2a, 4921 JC Made. Zaal open vanaf 13.45 uur. Deelname gratis. Wij verzoeken u om geen geurtjes te gebruiken. Informatie: breda@longpunt.longfonds.nl of tel. (06) 51664611 of www.facebook.com/longpuntbreda, www.westbrabant.longfonds.nl
Universele Eredienst Soefi Centrum: Op zondag 18 februari om 11.00 uur vindt er een Universele Dienst plaats in de sfeervolle Waalse Kerk, Catharinastraat 83 te Breda. De kerk is open vanaf 10.30 uur. Spreker: Mw. Alima v.d. Brink. Thema: Inzicht. Toegang gratis. Informatie: mevr. M. Leerink, 06-22812110.
Lezing: Natascha Zwaal houdt lezing over Kameroen voor de VVB. Maandag 19 februari van 20.00-22.15u in de Concertzaal v.d. Nieuwe Veste, Molenstraat 6. Info: www.volkenkundebrede.nl
Vogelbeurs: Elke derde zondag van de maand is er een vogelbeurs in De Toss, Valkenierslaan 285a. Zo ook zondag 18 februari van 9.00-11.30u kunt u komen kennismaken met de mooie hobby van het houden van prachtige vogels.
Rondleidingen Gilde de Baronie: Zaterdag 17 februari: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk; Rondleiding Princenhage 14.00u vanaf Princenhaags Museum, Haagweg 334bis.
AD(H)D Café lezing: Linda de Vos is gespecialiseerd coach in adhd, add, borderline en depressie. Door haar ervaringsdeskundigheid begrijpt zij goed wat er omgaat in iemand met een psychische aandoening. Wat betreft de lezing bestaat er voor Linda geen standaard praatje. Zij past het aan aan de groep. Dinsdag 20 februari, zaal open vanaf 19.30u, Kloosterlaan 14. Organisator AD(H)D Café: Egidia, www.adhdcafe-breda.nl
Laurentiuslezing: Zaterdag 17 februari, 15.00 uur, 2e Laurentiuslezing in de protestantse Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan. Spreker is prof. dr. Paul J.M. van Tongeren. Voor Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk is de toegang gratis. Voorverkoopadressen: Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 52-54, de Vrije Boekhandel, Veemarktstraat 40, VVV kantoren op de Grote Markt en in de Willemstraat. Tevens zijn kaartjes, zolang de voorraad strekt, ook vóór de lezing in de kerk verkrijgbaar. De opbrengst van de lezing komt ten goede aan de Vriendenstichting van het kerkgebouw.
Cultuurpodium: Na een geslaagde tweede editie is er zaterdag 17 februari weer van 15.00 tot 17.00 uur een cultuurpodium in Het Gele Huis aan de Haagsemarkt 35 Princenhage. Wegens grote belangstelling wordt de ruimte nu groter gemaakt door de zaal erbij te trekken. Ruim voor aanvang is Het Gele Huis geopend. Meedoen? Aanmelden bij dbmuziek@gmail.com (Deborah) of kameel112@gmail.com (Kees, voor poëzie, dans, theater). Entree gratis, donaties welkom. www.hetgelehuisinprincenhage.com

TETERINGEN
Mantelzorgcursus: Op dinsdag 20 februari start Park Zuiderhout een nieuwe mantelzorgcursus voor partners en familieleden van mensen met dementie. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46 in Teteringen. De cursusavonden zijn gepland op: 20 februari, 27 februari, 6 maart en 13 maart. Informatie of aanmelden: Zuiderhout Buiten, e-mail: zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl of tel. (076) 5784000 of www.parkzuiderhout.nl.
Dansen met DJ Wim: Zaterdag 17 februari dansen met dj Wim in de Dorpsherberg, W.Alexanderplein 4, Teteringen, aanvang 21.00 uur. Facebook: dansavond Teteringen.
Lezing Jef Abbeel over China: Maandagavond 19 februari is Jef Abbeel te gast bij Levenskunst Zuiderhout. In zijn lezing neemt hij de aanwezigen mee naar het China van vroeger en het China van nu. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46 in Teteringen. Aanvang is 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. [l]

Baronie wil zondag revanche tegen Halsteren

Afscheid van Dennis zondag bij Baronie. Piet Raats

BREDA - Zondag 18 februari staat de West Brabantse derby Baronie - Halsteren op het programma.

De twee teams ontmoeten elkaar voor de derde maal dit seizoen. Voor de competitie in Halsteren was de club uit Halsteren met 3-0 te sterk voor Baronie. In januari ontmoete beide teams elkaar in Halsteren voor de beker. Ook toen trok Halsteren aan het langste eind door Baronie met 2-1 uit de beker te zetten. Tijd dus voor revanches komend zondag in Breda. De Baronnen in de winterstop versterkt met drie aanvallers is inmiddels vier wedstrijden op rij ongeslagen, maar gelijke spelen leveren immers weinig punten op. Daarom moeten de drie punten zondag in Breda blijven. Opvallend nieuws kwam afgelopen zondag uit Halsteren dat oud Baronie Constancia zijn spullen heeft ingeleverd en Halsteren inmiddels heeft verlaten. Baronie trainer van Poelje heeft voor zondag op Aart Veldhof na een fitte selectie tot zijn beschikking.

Afscheid van Dennis zondag bij Baronie Foto: Piet Raats

Voor Dennis Peragon wordt het een bijzondere middag deze zondag. Dennis gaat Baronie verlaten en verhuist naar Amsterdam.Jaren lang een vaste waarde geweest in het eerste elftal en twee jaar geleden ook nog eens de zilveren schoen won als topscoorder van West Brabant.

Baronie - Halsteren zondagmiddag om 14.30 uur op de Blauwe Kei. [l]

Droom komt uit voor nieuwe Prinsenbeekse carnavalsclub Dak Deraf

Logo CV Dak Deraf

PRINSENBEEK - Een aantal maanden geleden besloot een vriendenclub van 15- en 16 jarige jongens en meiden uit Prinsenbeek om hun droom waar te maken; mee te lopen met een wagen in de mooiste optocht van Nederland in hun eigen Boemeldonck. Al snel sloten zich meer vrienden aan en werd CV Dak Deraf een feit.

Logo Foto: CV Dak Deraf

Sponsoren en en ook een prachtige locatie om hun wagen te bouwen was snel gevonden. Dat het carnaval bij deze club al vroeg in de genen zat, mag duidelijk zijn omdat één van de oprichters van de club, Brian Huijbregts, als jong manneke al op het podium stond bij de BAK zittingen als tonprater. Zijn ouders Jack en Yvonne Huijbregts zijn al jaren zeer actief als muzikanten bij diverse carnavalsbandjes in Prinsenbeek en zijn beiden lid van de BAK en Hofkapel in Prinsenbeek. Ook zijn de ouders van de andere clubleden Sanne, Esmee, Iris, Kira, Bram en Joris geen onbekenden in het Prinsenbeekse carnavalsleven. Omdat CV Dak Deraf ambitieus en creatief is maar ook punten wilt scoren op originaliteit heeft de andere oprichter van de club, de 16-jarige Mike Verkooijen zich gericht op zijn specialiteit; het schrijven en produceren van een carnavalslied voor deze club. Dat ook Mike muziek met de paplepel is ingegoten mag duidelijk zijn, hij is de zoon van de bekende singer/songwriter Carlo Verkooijen. Carlo heeft vorig jaar de carnavalshit “Zie ze varen” van de winnende club CV De Stampers ingezongen. Dit succes smaakte naar meer en daarom is het producersduo Mike en Carlo Verkooijen samen de studio ingedoken om weer een fantastisch carnavalslied te schrijven. Carlo’s zus Tosca Verkooijen heeft de backingvocals voor haar rekening genomen. Het resultaat mag er wezen; hoe bijzonder is dit om als jonge club dit al te realiseren. Morgen zal de eerste single “We hakken lekker door ” van CV Dak Deraf gereleased worden zodat iedereen in Boemeldonck hem mee kan zingen. Ook zal hij morgen persoonlijk uitgereikt worden aan de Prinsenbeekse cafe- en zaaleigenaren. [l]

HV United Breda laat de punten aan Dongen in Brabantse derby

Jenniver v.d. Lans zoekt een hoek uit.

BREDA - Afgelopen zaterdagavond moesten de dames van HV United Breda aantreden tegen Dongen in een heuse Brabantse derby. De vorige wedstrijd, in Dongen, werd, zei het met kleine cijfers, verloren. Dus wilden ze een goed resultaat neerzetten. Deze wedstrijd is er ook een van weer bekende gezichten tegenkomen. De assistent trainer, Geert van Meersbergen, maar ook enkele speelsters, zoals Tamara van Es en Tamberly Husson, hebben een United verleden. Ook op de tribune, welke goed bezet was, was het een moment van oude bekenden ontmoeten.


De wedstrijd ging van start en middels een doelpunt van Ellen Verkou kwamen de Bredase op gelijke hoogte nadat Meggie Verbunt Dongen op 1-0 had gezet. In de aanval erop is het weer Dongen dat een voorsprong neemt. Dit is echter van korte duur omdat Jennifer van der Lans weer gelijk maakt, 2-2. Dan gaat de ploeg van trainer coach Martijn Verhagen gas geven en weten ze weg te lopen naar 3-10 omdat Marlou Verkou nog weet te scoren voor United. De dames van trainer coach Maurice van Zielst hebben veel moeite met het doeltreffend afwerken. Dit mede door de goed keepende Dongense doelvrouwe Tamara van Es. De keepster, nota bene opgeleid bij HV United Breda, weet met goede reddingen ook haar doel schoon te houden. Dongen gaat onverstoord verder met scoren en lopen verder weg naar 5-15, dit mede door 4 doelpunten van Janneke Akkerman. Hierna doet Susan van der Essen nog wat terug maar staat er toch weer 7-15 op het scorebord. Dat is dan tevens de ruststand. Iets wat de laatste weken een terugkerend feit is. Door een slappe eerste helft wordt het eventueel te herstellen gat te groot.

De tweede helft gaat van start met een veel offensiever spelend Breda. Dit werpt wel zijn vruchten af. Met de licht geblesseerde Lisa Kaijen wordt het doel en net beter gevonden. Dongen heeft enigszins problemen met deze speelwijze, en de Bredase dames zijn wat succesvoller in de afwerking. Het verschil blijft echter te groot, er wordt nagenoeg om en om gescoord. Via een mooi doelpunt vanaf de hoek weet Lisanne Heijens op 11-17 te zetten. Met nog 10' te spelen komen de Bredase dames op 18-22. De inhaalrace heeft wel wat vruchten afgeworpen maar het is niet voldoende om de punten in Breda te houden. Zeker niet wanneer Tanja Sips nog enkele malen weet te scoren, 19-26. Als Ellen Verkou dan nog eenmaal scoort wordt de eindstand 20-26.

Weer geen punten voor de dames uit Breda. Het zal nog lastig zat worden gezien de stand op de ranglijst. Op dit moment 7de maar de concurrentie zit ook niet stil. De dames zullen nog flink aan de bak moeten in de laatste 6 wedstrijden om dit seizoen niet op een deceptie te laten uitdraaien.
Na de wedstrijd was het, ondanks het verlies, een gezellige drukte in onze kantine wat een beetje weg had van een reünie. Komend weekend ivm carnaval geen wedstrijden. De volgende wedstrijd is dan tegen een Limburgse tegenstander. De dames gaan dan op bezoek bij MIC uit Valkenburg.
Wij zien jullie graag terug op 10 maart. VOC2 is dan onze tegenstander. Aanvang wedstrijd 20.45 uur in Sporthal Haagse Beemden. [l]

Enthousiaste eerste deelnemers Special Fit

BREDA - Donderdagavond 1 februari vond de aftrap van het Special Fit programma 2018 plaats. Het was een avond vol informatie, beweging en natuurlijk veel gezelligheid! Iedereen die niet of onvoldoende aan de activiteiten van de reguliere sportvereniging denkt deel te kunnen nemen, kan zich nog de hele maand februari aanmelden via sportloket@breda-actief.nl.


Een goed begin is het halve werk

“Nadat de deelnemers kennis hadden gemaakt met elkaar werden zij voorzien van informatie over hoe het project er het komende half jaar uit gaat zien. Ook konden ze vanzelfsprekend terecht met hun vragen. En aangezien een beweegproject natuurlijk niets is zonder beweging gingen ze hierna direct individueel aan de gang op de loopband of de fiets. Vervolgens werd gezamenlijk afgesloten met een spelvorm. Het is mooi om te zien dat mensen enthousiast zijn en ondanks dat het wat spannend is met mensen die je niet kent, zoveel plezier beleven aan samen sporten!” Aldus Claudia Rens, sportloket coach.

De eerste deelnemers die inmiddels zijn gestart met Special Fit reageren erg enthousiast: “Al na de eerste avond merkte ik dat het goed voor me is iets aan beweging te doen!” zegt een deelnemer. “Het is gezellig om samen te sporten en fijn dit op je eigen tempo te doen,” vult een andere deelnemer aan.

Een half jaar plezier in bewegen

Het Special Fit programma wordt door Breda Actief georganiseerd vanuit het Sportloket West-Brabant in samenwerking met Breda West Paramedisch Centrum. Met Special Fit gaan professionals van februari tot en met juli met de deelnemers aan de slag. Tijdens deze maanden sporten de deelnemers twee keer per week onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeute. Daarnaast is er een diëtiste beschikbaar voor voorlichting, vragen en begeleiding. De begeleiding wordt, indien mogelijk, gedurende het half jaar steeds verder afgebouwd. In de laatste maanden gaat een coach van Sportloket West-Brabant, naar aanleiding van de afgelopen maanden, met iedere deelnemer individueel op zoek naar een passende sport.

Aanmelden

Er zijn nog plekken vrij en geïnteresseerden kunnen zich nog de hele maand februari aanmelden door te mailen naar Claudia Rens via sportloket@breda-actief.nl of te bellen naar 076-5233555. De coaches geven ook graag informatie over Special Fit bij woongroepen! Bij interesse graag contact opnemen via voorgaande contactgegevens. [l]

Zonovergoten carnavalsoptocht Giegeldonk geslaagd

'Laot oe nie strikke,'was het thema van de optocht in Giegeldonk Alex De Vliegere

BREDA - Zaterdagmiddag trok een bonte carnavalsoptocht door de Haagse Beemden. De wijk werd voor vier dagen omgedoopt tot Giegeldonk en geregeerd door prins Antonius. Hij is voor de derde achtereenvolgende keer gekozen tot prins Carnaval.

Heilige Clara

De Bredase stadsdelen hebben dit jaar schijnbaar iets toegevoegd aan de carnavaleske historie. Volgens gebruik gingen zaterdagochtend de Bredase raden van Elf na de officiële sleuteloverdracht in de Mezz op pelgrimage naar Meersel-Dreef. Daar werd de jaarlijkse worst aan de heilige Clara geofferd. Men hoopt dan op mooi weer tijdens de Carnaval. Volgens sommige bronnen was de heilige tijdens haar leven vegetariër, daarom probeerden de raden van Elf dit jaar iets nieuws: een vegetarische worst. Omdat het tijdens de optocht stralend weer was vermoedt men dat de Heilige Clara inderdaad vegetariër was. Prins Antonius van Giegeldonk heeft daarom een bijzondere bijdrage geleverd aan het carnaval: prachtig weer.

Optocht

Nadat de worst was geofferd reed prins Antonius met zijn gevolg terug naar Giegeldonk in dun bus. Deze geheel bestikkerde prinselijke bus sloot de kleurrijke optocht af. Op de Donk verzamelden zich de bont verklede deelnemers. Na het startsein begon de lange stoet om half twee aan de tocht door de wijk. De vooral jeugdige deelnemers hadden samen met hun ouders en school hun uiterste best gedaan om rondom het thema ‘laat oe nie strikke’ een originele creatie te tonen. Er werden als interactie aan het publiek strikvragen gesteld, men mocht strikjeswerpen en een deelneemster was verstrikt in haar jaloezieën.

Omwonenden

Veel omwonenden haalden alles uit de kast om voor hun huis een gezellig feestje te bouwen. Sommigen nodigen ieder jaar meer vrienden en familie uit om gezamenlijk van de optocht te genieten. Het vaste publiek dat zich veheugd op het jaarlijkse evenement groeit daarom nog steeds. De interactie met het publiek was door de deelnemers uitstekend voorbereid. Dit werkte sfeerverhogend voor alle betrokkenen. De stralende zon was daarbij de klap op de vuurpijl.

Prijsuitreiking

De optocht eindigde in het Kraaiennest waar om elf over vijf de prijsuitreiking was gepland. Door de enorme drukte barstte het gebouw bijna uit zijn voegen en betrad het prins Antonius en zijn gevolg later dan gepland het podium om de prijzen uit te reiken. Nutsbasisschool de Driezwing ging met de felbegeerde wisselbeker van ruim 70 cm hoog aan de haal. De dame die verstrikt zat in haar jaloezieën ontving welverdiend de eerste prijs voor de individuele acts. Prins Antonius gaf er tijdens de prijsuitreiking een komische draai aan door haar de prijs door haar luxaflex heen te overhandigen. Prins Antonius en jeugdprins Daniel kunnen terugkijken op een sfeervol en waardig carnavalesk straatfestijn. [l]

Exposities

Exposities

Expositie tekenwerk: Tot 30 maart ziet u bij "Eten bij Ernest", St.-Janstraat 25, tijdens openingstijden tekenwerk van Jose Korsmit in potlood en pen en sculpturen in speksteen van Anneke Rasink en ook van haar hand teksten en schilderwerk. Jose Korsmit en Anneke Rasink treden hiermee voor het eerst naar buiten.
Expositie Lucie Nieuwenhuijzen van Tulder: Lucie Nieuwenhuijzen van Tulder exposeert haar werk
t/m 31 maart in De Breedonk Woon en Zorgcentra gevestigd aan de Willem van Oranjelaan 17, 4837 AJ Breda. [l]

50+ League seizoen 2017-2018

BREDA - Donderdag 8 februari, speeldag 19.

Het nieuwe seizoen is weer gestart. Er is plaats voor 4 nieuwe leden. U kunt zich ook in laten schrijven en zodra er plaats krijgt u een oproep. Voor meer informatie kunt u terecht in het Bowling & Party Centrum, te Breda aan de Nassausingel 28, of kom op donderdag een kijkje nemen van 9.30-12.00 uur. Neem ook een kijkje op onze website: bowlingverenigingvijftigplus.nl

Speeldag 19: Bij de heren 7 series van 500 en bij de dames 1 van 500. Henk Lodewijks 216-201-156 = 573, Marcel Kamsteeg 170-203-170 = 543, Will Esselink 169-173-191 = 533, Leen Noordegraaf 198-161-168 = 527, Ad Kuijpers 204-161-159 = 524, Rob v.d. Luitgaarden 148-160-215 = 523, Ad Helmons 148-191-169 = 508. De hoogste serie bij de dames was voor Addy Kuijpers 231-163-169 = 563.
Stand Klasse A heren: 1. Marcel Kamsteeg 178,26-193,26, 2. Peter v. Rijthoven 182,46-191,46, 3. Ad Kuijpers 184,20-190,20, 4. Leen Noordegraaf 178,06-190,06, 5. Henk Lodewijks 169,92-184,92. Klasse B heren: 1. Joop Taks 147,27-186,27, 2. Frans Spanjers 141,05-183,05, 3. Rob Dillisse 136,00-182,00, 4. Joop Peeters 130,16-179,16, 5. Han Emmen 95,95-178,95. Klasse A dames: 1. Addy Kuijpers 150,08-183,08, 2. Netty v. Nispen 141,42-178,42, 3. Marijke Noordegraaf 133,71-177,71, 4. Lotje de Wijs 133,56-175,56, 5. Marjan Peters 136,43-174,43. Klasse B dames: 1. Wilma Peemen 129,94-183,94, 2. Mientje v. Mook 126,07-179,07, 3. Gerda Stolwerk 110,31-178,31, 4. Ine Koevoets 130,14-178,14, 5. Willy Beenen 103,40-177,40. [l]

Koren zoeken zangers voor uitdagend project

ULVENHOUT - Het Gemengd Koor Ulvenhout o.l.v. Paul Henken en Kamerkoor Enchanté, o.l.v. Frank van Nimwegen, hebben de handen ineen geslagen om een samen een prachtig concert te verzorgen.

Op het programma staan onder meer het Stabat Mater van J. Rheinberger en het Requiem van dirigent/componist Frank van Nimwegen. Het KlarinetNsemble uit Hilvarenbeek begeleidt het stuk dat wordt uitgevoerd in de Sacramentskerk. Om dit concert in volle schoonheid te kunnen brengen, zoeken de koren voor dit jubileumproject gemotiveerde en ervaren projectzangers. De repetities voor dit project starten in maart 2018.

Inloopavonden
Om zangers(essen) kennis te laten maken met het repertoire organiseren beide koren inloopavonden.
Bij Kamerkoor Enchanté bent u welkom op dinsdag 27 februari om 20:00 in de Baetenzaal, achteraan de RK kerk van Ulvenhout. (ingang via het parkje rechts van de oude pastorie). De repetitieavonden bij Enchanté zijn steeds op dinsdag.
Het Gemengd Koor Ulvenhout houdt de inloopavond op woensdag 3 maart vanaf 20:00 uur in de Pekhoeve in Ulvenhout. De vaste repetitieavond van het GKU is de woensdagavond.
Als projectlid kunt u zelf bepalen welke dag bij u past en aansluiten bij de groep die op die dag repeteert.
Geïnteresseerden in dit project kunnen voor meer informatie contact opnemen met: Anton van Beek, voorzitter Kamerkoor Enchanté op telefoonnummer 06-23571666 of emailvoorzitter@kamerkoor-enchante.nl; Dolfje de Bont, voorzitter van Gemengd Koor Ulvenhout op telefoonnummer 076-564020/06-55191909. of email debontdolfje@gmail.com www.kamerkoor-enchante.nl www.ulvenhoutskoor.nl [l]